Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[ANALIZA] CBRE: 4 prognozy na 2022 dla handlu i dostaw

W ciągu 18 miesięcy rosło zapotrzebowanie na przestrzeń operacyjną, konieczne były zmiany w podejściu do zapasów i zwrotów produktów oraz rozwój technologii. Eksperci CBRE analizują kluczowe trendy, z którymi mieliśmy do czynienia oraz te, które jeszcze przed nami.

– Obostrzenia, z którymi mierzył się handel stacjonarny w ostatnich miesiącach przyczyniły się do boomu w handlu elektronicznym i zakupach online. Ze zmianami musiały mierzyć się wszystkie branże dóbr konsumpcyjnych, w tym żywność, moda, FMCG czy artykuły gospodarstwa domowego. Wpływ na łańcuch dostaw odczuwali szczególnie detaliści. Jesteśmy nadal w trakcie tych zmian, ale okres 18 miesięcy pozwala już wyciągać wnioski i przewidywać, co jeszcze przed nami w 2022 i kolejnych latach – mówi Przemysław Piętak, dyrektor ds. doradztwa w łańcuchu dostaw w CBRE.

Wzrost zapotrzebowania na przestrzeń operacyjną

Duża presja na wzrost sprzedaży online już od początku pandemii powodowała, że firmy zaczęły potrzebować więcej przestrzeni logistycznej. Konieczne było przenoszenie się do większych zakładów przemysłowych i logistycznych, ale również ponowne oceny tego, jak najlepiej wykorzystywać już posiadaną powierzchnię. Pozwalało to na dostosowanie wydajności do potrzeb rynku oraz skuteczne wdrożenie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią. Zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń się utrzyma, szczególnie wśród detalistów.

Zmiany w zapasach

Pandemia zmusiła detalistów do weryfikacji sposobu, w jaki klasyfikują swoje zapasy. Znacząca część produktów była przenoszona ze sprzedaży stacjonarnej do kanału online, zarówno fizycznie, jak i wirtualnie. Nowa struktura zapasów, która już z nami zostanie, będzie wymagała większej liczby lokalizacji magazynowych. To pozwoli sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie dostaw. Optymalizacja pozwala na wzrost liczby obsługiwanych zamówień przy minimalizowaniu kosztów.

Automatyzacja

Boom w handlu elektronicznym zwiększył zastosowanie technologii w zbieraniu, pakowaniu i realizacji zamówień. Na rynek wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne, które usprawniają proces bez potrzeby zmiany całej infrastruktury. Dzięki temu można z powodzeniem wdrażać je w istniejących obiektach. Dla przykładu, rozwiązania AMR (autonomiczne roboty mobilne) poprawiają efektywność bez zwiększania zasobów ludzkich, uwzględniając nagłe wzrosty sprzedaży. Dodatkową korzyścią automatyzacji jest większe bezpieczeństwo pracy, co jest istotne w pandemii.

Zrównoważone zwroty

Robiąc zakupy online konsumenci cenią sobie szybką, bezpłatną wysyłkę i łatwe zwroty. Zapewnienie tych benefitów może być skomplikowane i kosztowne, szczególnie dla detalistów. Związana z tym praca, transport i ponowne wprowadzenie produktu do łańcucha dostaw mają negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i koszty. Dlatego coraz więcej firm podejmuje działania, które usprawnią obsługę tych procesów, np. wprowadzając opakowania wielokrotnego użytku czy minimalizując odpady. W kolejnych miesiącach na rynek wprowadzane będą kolejne, innowacyjne rozwiązania.