Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Pepco: szybszy rozwój i duży wzrost sprzedaży

Według wstępnych wyników za IV kwartał roku 2021 przychody Grupy Pepco wzrosły o 12% rok do roku. Najmocniej rosła sprzedaż PEPCO, które odnotowało wzrost o 20 %

Kluczowe czynniki wzrostu to:

Przyspieszenie rozbudowy sieci sklepów na wszystkich rynkach i markach grupy:

  • Największa w historii liczba kwartalnych otwarć sklepów – 161 nowych placówek;
  • PEPCO: 146 nowych sklepów w I kwartale (rok wcześniej: 87), w tym 55 sklepów na strategicznie kluczowych rynkach Europy Zachodniej takich jak Włochy, Austria i Hiszpania, gdzie wyniki handlowe ponownie są lepsze od oczekiwań
  • Dealz: 15 nowych sklepów w I kwartale (rok wcześniej: 18), program rozbudowy sieci sklepów przyspiesza, zwłaszcza w Polsce.

Sprzedaż przy stałym kursie walutowym, w warunkach porównywalnych (LFL)3 była odporna na sytuację pandemiczną – wzrost w IV kwartale 2021 wyniósł 0,7%.

  • PEPCO: sprzedaż LFL w I kwartale nie zmieniła się, była dotknięta kontynuacją zaburzeń łańcuchów dostaw oraz ograniczeniami dostępności, a także rozszerzeniem restrykcji antycovidowych, co ograniczyło możliwości dokonywania zakupów przez klientom 

Znacząca realizacja inicjatyw w zakresie redukcji kosztów operacyjnych, które przyczyniają się do obniżenia kosztów i zapewnienia bardziej elastycznej, powiązanej z przychodami, bazy kosztowej.

  • Liczba produktów, których ceny obniżane są na stałe w związku z zakończeniem ich sprzedaży zmniejszyła się w PEPCO o 0,8 punktu procentowego, do najniższego w historii poziomu 0,4% wartości sprzedaży. Jest to pierwszy z efektów wdrożenia nowych, ulepszonych procesów w łańcuchu dostaw, przy którym to wdrożeniu zastosowano nowe udoskonalone narzędzia
  • Zmniejszenie liczby produktów, których ceny obniżane są na stałe w związku z zakończeniem ich sprzedaży oraz ograniczenie transportu towarów w ramach sieci przyczyniło się również do zmniejszenia całkowitych kosztów pracy na poziomie sklepu, przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu obsługi klienta
  • Poundland renegocjował umowy najmu 30 sklepów, redukując kosz najmu przeciętnie o 22%.