Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Centra M1 z certyfikatami BREEAM In-Use na poziomie Outstanding i Excellent

METRO PROPERTIES zakończyło trwający około dziewięciu miesięcy proces certyfikacji BREEAM IN-USE dla wszystkich centrów handlowych M1 z wynikiem „Outstanding” w kategorii Building Management oraz „Excellent” w kategorii Asset Performance.

Firma utrzymała ocenę ratingową z 2018 r. oraz podwyższyła punktację procentową w większości obszarów.

– To ważne wydarzenie dla METRO PROPERTIES, dające świadectwo sprawności i efektywności zarządzania, jak również wysokiej świadomości celów zrównoważonego rozwoju naszego zespołu oraz partnerów biznesowych, prowadzących swoje sklepy w naszych obiektach. Centra M1 zostały wybudowane ponad 20 lat temu, ale dzięki konsekwentnej pracy i systematycznemu rozwojowi w wielu obszarach funkcjonowania, nie ustępują młodszym, bardziej efektownym architektonicznie obiektom na rynku – mówi Renata Kinde – Czyż, Prezes METRO PROPERTIES.

Gwarancja pozytywnego wpływu na środowisko

W trakcie certyfikacji obiekty poddawane są ocenie wielokryterialnej pod względem: wyposażenia technicznego, ekologicznym oraz społecznym.
Dzięki takiemu systemowi ocen certyfikat BREEAM stanowi gwarancję, że budynek, który go uzyskał ma pozytywny wpływ na środowisko oraz ich użytkowników. Z kolei komfort użytkowników ma znaczący wpływ na ich pracę i przekłada się znacząco na ich dobre samopoczucie i produktywność.

– W centrach handlowych M1, które są już eksploatowane od ponad 20 lat koncentrujemy się na działaniach, które możemy zmienić lub wykonać lepiej – bez konieczności przeprowadzania radykalnych i bardzo kosztownych modernizacji/przebudów – ograniczając jednocześnie negatywny wpływ na środowisko. Od 2014 r. określane są przez nas cele oszczędnościowe takie jak np. redukcja zużycia mediów, zmniejszenie emisji CO2.. Dzięki modernizacji oświetlenia , wprowadzonej segregacji odpadów i optymalizacji zużycia wody, w ostatnich latach istotnie ograniczyliśmy wzrost opłat eksploatacyjnych dla najemców – podkreśla Elżbieta Urbańczyk, Dyrektor Działu Zarządzania Środowiskiem i Infrastrukturą Techniczną METRO PROPERTIES.

Innowacje podnoszą jakość zarządzania

W centrach M1 budżet inwestycyjny maintenance and repair planowany w perspektywie rocznej i kilkuletniej jest ważnym i niezbędnym elementem w zarządzaniu obiektem i jego funkcjonowaniu. Jest on corocznie weryfikowany i każdego roku wykonywane jest wiele niezbędnych napraw i modernizacji. Wprowadzane innowacje podnoszą jakość zarządzania budynkiem i w znaczący sposób ograniczają zużycie tradycyjnych mediów.

Na szczególną uwagę zasługuje przygotowana przez METRO PROPERTIES aplikacja mobilna iMall. Aplikacja jest swego rodzaju platformą do stałego kontaktu z Najemcami, wymiany informacji, zgłaszania usterek technicznych czy składania awizacji prac wykonywanych przez Najemców. Dzięki aplikacji całkowicie zrezygnowano z papieru zużywanego w tradycyjnych centrach handlowych do komunikacji z Najemcami.

Tereny zielone i zaangażowanie społeczne

Ważną i istotną częścią nieruchomości MP stanowi też tereny zielone. To trawniki, naturalne łąki kwietne i siedliska leśne, będące miejscem funkcjonowania wielu gatunków roślin i zwierząt. W zakresie inicjatyw ekologicznych, zadbano też m. innymi o budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, zimowniki dla jeży, hotele dla owadów, instalacje z martwego drewna,.

W obszarze zaangażowania społecznego, centra METRO PROPERTIES są przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi, dzięki usprawnieniom takim jak: oznaczenie toalet dla osób niewidomych oraz niedowidzących w języku Braille’a., wyznaczonych miejscom parkingowym zlokalizowanym w pobliżu wejść do obiektów, przestronnym korytarzom i specjalnie dostosowanym toaletom. W obiektach dostępne są też stojaki rowerowe, a dojazd do centrów jest możliwy nie tylko własnym samochodem, rowerem, ale i komunikacją miejską.

Sieć 9 centrów handlowych

METRO PROPERTIES zarządza siecią dziewięciu centrów popularnej marki M1 w Polsce, zlokalizowanymi w centralnej i południowej części kraju. To 450 tysięcy m² powierzchni handlowej, na której swoje sklepy i punkty usługowe prowadzi ponad 900 najemców niemal wszystkich branż.

METRO PROPERTIES sp. z o.o. jest spółką serwisową międzynarodowego koncernu METRO AG, oferującą usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami i procesami inwestycyjnymi. Spółka odpowiadaza strategiczny rozwój nieruchomości, planowanie, budowę, wynajem, sprzedaż/kupno nieruchomości. W zakresie odpowiedzialności spółki leży center i facility management.