Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Zmiany w Zarządzie Eurocash

Rada Nadzorcza Eurocash powołała do Zarządu Spółki dwóch menedżerów z wieloletnim doświadczeniem. Tomasz Polański, który związany jest z Grupą Eurocash od 1999 r., jako Członek Zarządu będzie bezpośrednio nadzorował obszar działalności hurtowej. Z kolei Dariusz Stolarczyk, który dołączył do Grupy Eurocash w 2018 r., jako Członek Zarządu będzie bezpośrednio nadzorował obszar działalności detalicznej prowadzonej w ramach Delikatesów Centrum, obejmującej zarówno sklepy własne, jak i działalność franczyzową. Z Zarządu Eurocash odchodzą natomiast Rui Amaral oraz Noel Collett.

– Jest mi niezmiernie miło móc powitać w Zarządzie Eurocash dwóch fachowców, którzy od lat operacyjnie zarządzają najprężniej rozwijającymi się jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash. Dziękuję Radzie Nadzorczej, że przychyliła się do mojej prośby powołania do Zarządu Tomasza Polańskiego i Dariusza Stolarczyka, dwóch osób wywodzących się z serca biznesu firmy, tym samym popierając moją inicjatywę zwiększenia nadzoru operacyjnego całej Grupy przez Zarząd – powiedział Paweł Surówka, Prezes Zarządu Eurocash.

– Tomasz Polański jak nikt inny zna wszystkie aspekty biznesu hurtowego Grupy Eurocash. Jako Dyrektor Zarządzający Eurocash Dystrybucja prowadził nie tylko najbardziej dochodową jednostkę Grupy Eurocash, ale przede wszystkim istotnie przyczynił się do jej dynamicznego wzrostu. Pod jego nadzorem Eurocash Dystrybucja znacząco zwiększyła swoją sprzedaż i wkład do wyniku netto, również poprzez sprawnie przeprowadzoną integrację z innymi hurtowymi jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash. Tomasz odpowiadał również za imponującą transformację sprzedaży hurtowej, poprzez platformę eurocash.pl, która jest dziś największą platformą e-commerce na polskim rynku hurtowym, z ponad 5 mld zł sprzedaży. Z kolei Dariusz Stolarczyk, jako Dyrektor Zarządzający Eurocash Serwis, nie tylko prowadził największą pod względem przychodów jednostkę grupy, ale również dynamicznie ją rozwijał poprzez zdobywanie kolejnych udziałów w rynku i zbudowanie nowoczesnej organizacji sprzedażowej opartej na całościowej relacji z klientami, sprzedaży elektronicznej i istotnie lepszej współpracy w ramach Grupy Eurocash. Wdrożył również liczne projekty, które znacząco poprawiły efektywność łańcucha dostaw – wskazał Paweł Surówka.

– Jestem przekonany, że obecny Zarząd Grupy Eurocash, zorganizowany w sposób funkcyjny i prowadzący wszystkie operacje i inicjatywy strategiczne spójnie i skoordynowanie, przyczyni się do podobnego rozwoju firmy, jakim Tomasz i Dariusz mogli się pochwalić w swoich dotychczasowych jednostkach. W nowym składzie Zarząd przystąpi do wypracowania nowej strategii dla Grupy Eurocash na rok 2025, której upublicznienie przewidujemy przed końcem drugiego kwartału – zapowiedział Prezes Zarządu.
Tomasz Polański posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży FMCG. Od 2009 r. zarządza jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash – początkowo Eurocash Serwis, a od 2013 r. Eurocash Dystrybucja. Jako dyrektor generalny był odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii tej jednostki biznesowej, w tym realizację celów finansowych poprzez zarządzanie sprzedażą, marżą i kosztami. W Eurocash Dystrybucja brał także udział w procesie hurtowej digitalizacji sprzedaży poprzez platformę eurocash.pl, która jest największą platformą e-commerce na polskim rynku hurtowym. Jako Członek Zarządu Eurocash będzie bezpośrednio nadzorował obszar działalności hurtowej (obejmujący m.in. takie formaty i koncepty jak Eurocash Dystrybucja, Eurocash Cash & Carry, Eurocash Serwis, Eurocash.pl czy Faktoria Win).

Dariusz Stolarczyk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, w tym pełniąc kluczowe funkcje zarządcze i nadzorcze w spółkach kapitałowych. W 2018 r. dołączył do Grupy Eurocash jako prezes zarządu spółki Eurocash Serwis i doprowadził do znaczącego zwiększenia jej sprzedaży, poprawy rentowności i zwiększenia udziałów rynkowych. Jako Członek Zarządu Eurocash będzie bezpośrednio nadzorował obszar działalności detalicznej prowadzonej w ramach Delikatesów Centrum obejmującej zarówno sklepy własne, jak i działalność franczyzową.
Dariusz Stolarczyk przejmie tym samym obowiązki Noela Colletta, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie Eurocash, gdzie od początku 2020 r. odpowiadał właśnie za segment detaliczny.

Z Zarządu Eurocash odchodzi także Rui Amaral, związany ze Spółką od 2004 r., który obejmie stanowisko Doradcy Zarządu i nadal będzie zaangażowany w podejmowanie kluczowych decyzji mających wpływ na dalszą strategię rozwoju Grupy.

– Chciałbym serdecznie podziękować Ruiemu Amaral za wszystko, co uczynił dla Grupy Eurocash. Nie sposób opisać wkład Ruiego w jej rozwój, albowiem jako jeden z jej głównych architektów u boku Luisa Amarala jest on jednym z fundamentów, na którym opiera się cały jej sukces. Jestem bardzo wdzięczny, że Rui pozostanie związany z Grupą jako jej doradca i że będę mógł korzystać z jego porad w przyszłości – powiedział Paweł Surówka.

– Bardzo dziękuję również Noelowi Collett za jego czynny wkład w pracę Zarządu Eurocash. Naznaczony doświadczeniem pandemii, czas w którym Noel sprawował tę funkcję z pewnością nie należał do łatwych, w szczególności w odniesieniu do najbliższych, tym bardziej zrozumiała jest chęć Noela, by skupić się na rodzinie w jego rodzimej Anglii. Życzę mu wielu sukcesów w dalszej karierze, które jego profesjonalizm i niezmiernie wysoki poziom osobistej etyki z pewnością mu zapewnią – dodał Prezes Zarządu Eurocash.

Zapowiadane wcześniej przejście Luisa Amarala na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej planowane jest na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2022 r. i wówczas Luis Amaral zamierza dołączyć do Rady Nadzorczej Spółki.