Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Ćwierć miliona złotych od Fundacji LPP na lepszy start dla dzieci

Moda na lepszy start to pilotażowy program społeczny Fundacji LPP skierowany do podopiecznych domów dla dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Fundacji „Rodzinny Gdańsk” oraz Fundacji dla Rodziny „Ogniska Nadziei”. Fundacja polskiego producenta odzieży LPP w ramach inicjatywy przekazała ćwierć miliona złotych na działania dla 240 podopiecznych gdańskich organizacji, dając im szansę na rozwój umiejętności i pasji oraz lepszy start w dorosłość.

Dzięki dofinansowaniu Fundacji LPP, od września 2021 r. do stycznia 2022 r. zrealizowano łącznie ponad 3000 godzin zajęć edukacyjnych, terapeutycznych oraz rozwojowych. Przekazane środki wykorzystano także na niezbędne leczenie dla podopiecznych gdańskich fundacji. Sukces programu sprawił, że Fundacja LPP postanowiła go kontynuować również w bieżącym roku, przeznaczając na ten cel pół miliona zł.

Wsparcie w wejściu w dorosłe życie.

„Moda na lepszy start” to pilotażowy program społeczny będący odpowiedzią Fundacji LPP należącej do polskiego producenta odzieży na najbardziej palące potrzeby podopiecznych domów dla dzieci, którzy ze względu na swoje trudne doświadczenia rodzinne często pozbawieni są motywacji i szans na zbliżone do swoich rówieśników warunki wejścia w dorosłe życie.

– Projekt ten dojrzewał w nas od kilku lat. Współpracując z fundacjami, rozmawialiśmy o ich bolączkach i wyzwaniach, z którymi borykają się na co dzień. Wiosną zeszłego roku spotkaliśmy się i wspólnie doprecyzowaliśmy założenia, uwzględniając kwestie potrzeb dotykających zarówno podstawowych sfer życia, jak i tych wpływających na rozwój ich podopiecznych. Już po pilotażu widzimy, że to był dobry i potrzebny krok – wyjaśnia prezes zarządu Fundacji LPP, Patrycja Zbytniewska.

Zasięg akcji objął łącznie 240 wychowanków z 17 domów dla dzieci, którym Fundacja LPP postanowiła zapewnić lepszy start w dorosłość finansując zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe, ale także dodatkowe zajęcia lekcyjne kompensujące braki edukacyjne. Beneficjenci mogli uczestniczyć m.in. w dodatkowych zajęciach z j. angielskiego i matematyki, ale także w treningu umiejętności społecznych, nauce pływania i w kursach zawodowych – cukierniczym, kulinarnym, florystycznym czy informatycznym z zakresu programowania komputerowego. Zarząd Fundacji LPP, zachęcony efektami programu „Moda na lepszy start” po pierwszych miesiącach jego trwania postanowił kontynuować go również w 2022 roku podwajając kwotę wsparcia do 0,5 mln zł.

Ponad 3000 godzin zajęć i terapii

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

– Program „Moda na lepszy start”, to kolejna świetna inicjatywa Fundacji LPP, trafiająca bezpośrednio w sedno potrzeb w kwestiach związanych ze wsparciem wychowanków przebywających na co dzień w domach dla dzieci prowadzonych przez naszą fundację. Dzięki pozyskanej pomocy podopieczni mają możliwość przede wszystkim spełniania swoich marzeń, jak i na nowo rozbudzania wiary we własne umiejętności czy siły – często uśpione na co dzień przez traumatyczne wydarzenia z przeszłości – podkreśla Rafał Tomaszewski, dyrektor Fundacji „Rodzinny Gdańsk”.

W ramach programu zrealizowano łącznie ponad 3000 godzin zajęć i terapii, w tym zajęcia korekcyjne, terapie psychologiczne i pedagogiczne, ale także leczenie stomatologiczne, ortodontyczne, dermatologiczne, okulistyczne, endokrynologiczne czy dietetyczne.

– Najważniejszą korzyścią wynikającą z programu jest możliwość zapewnienia profesjonalnej pomocy zdrowotnej, edukacyjnej, a także rozwój pasji wychowanków. Pozwoliło to na pokazanie dzieciom i młodzieży, jak ważne jest w życiu robienie czegoś dla siebie, co daje satysfakcję z postępów oraz uświadomienie im, że osiągnięcie sukcesu w życiu wymaga zaangażowania – wymienia Marzena Łada, prezes zarządu Fundacji dla Rodziny „Ogniska Nadziei”.

Rozwój pasji i talentów

Trzecim obszarem, na który zostały przeznaczone środki w ramach programu „Moda na lepszy start” był rozwój pasji i talentów. Podopieczni mieli możliwość sprawdzenia się w takich aktywnościach jak: kurs prawa jazdy, malarstwa i rysunku, w zajęciach tanecznych i aktorskich, a także sportowych, m.in. szermierki, rugby, piłki nożnej, judo, karate, jazdy konnej czy zajęciach na siłowni.

Udział w programie to nie tylko okazja do podniesienia umiejętności i kwalifikacji, ale także do spełniania marzeń i nawiązania wartościowych relacji z rówieśnikami poza placówką. Pośród licznych korzyści wynikających z programu, warto wymienić także pozyskaną przez wychowawców cenną wiedzę, która ułatwi im zaplanowanie celów pracy z podopiecznymi i dopasowanie odpowiednich działań wychowawczych do ich indywidualnych potrzeb.

– Trudno wyobrazić sobie lepszy program, który w tak bezpośredni i elastyczny sposób wspiera dziecko, wsłuchuje się w jego potrzeby i tworzy warunki rozwoju. We współpracy z Fundacją LPP doświadczamy partnerskiej relacji. Spotykamy ludzi, którzy autentycznie budują przestrzeń do wypracowania ciekawych rozwiązań, podkreśla Marianna Sitek-Wróblewska, prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. Program zaproponowany przez Fundację LPP daje naszym podopiecznym szansę na rozwój talentów i zainteresowań oraz możliwość spróbowania swoich sił w różnych sferach życia społecznego – dodaje prezes zarządu GFIS.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Fundacja LPP od wielu lat pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i współpracuje z organizacjami działającymi w swoim najbliższym otoczeniu, w tym przede wszystkim na Pomorzu, gdzie znajduje się centrala LPP, ale także na terenie Małopolski i Kujaw. Projekt „Moda na lepszy start” wpisuje się w cel fundacji, jakim jest budowanie trwałej zmiany m.in. poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

– Sukces pilotażu programu „Moda na lepszy start” i pozytywny odzew ze strony zarówno fundacji, jak i podopiecznych domów dla dzieci, cieszy nas ogromnie. Sprawił, że postanowiliśmy kontynuować go także w roku bieżącym, podwajając budżet na ten cel. Minione miesiące pokazały nam jak szerokie jest spektrum potrzeb tych młodych ludzi i jak wiele szczęścia jesteśmy w stanie im dać, budując podwaliny pod ich lepszy start w dorosłość, podsumowuje Patrycja Zbytniewska, prezes Fundacji LPP.