Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

AmRest z rekordową sprzedażą w czwartym kwartale 2021 roku

Grupa AmRest zamknęła rok finansowy osiągając skonsolidowane przychody na poziomie 1,917 mln EUR. W porównaniu ze skonsolidowanymi przychodami w 2020 roku (1,522 mln EUR), okresie szczególnie dotkniętym pandemią, Spółka przekroczyła ten wynik o 25,9%. Wzrostowi Grupy towarzyszyła większa liczba działających restauracji, a także ponowne otwarcie kanału dine-in w wyniku łagodzenia obostrzeń w większości krajów, w których AmRest prowadzi swoje lokale. Na koniec grudnia 2021 funkcjonowało 99% restauracji Grupy.

EBITDA Grupy w 2021 roku wyniosła 359,1 mln EUR – to wzrost o 78% rok do roku. Zwiększenie sprzedaży, większa integracja marek oraz rynków AmRest, a także adaptacja nowych kanałów sprzedaży, wypracowało marżę EBITDA na poziomie 18,7% wobec 13,2% w 2020 roku. W efekcie zysk przypadający akcjonariuszom wyniósł 32,9 mln EUR, w porównaniu do 182 mln EUR strat netto w 2020 roku.     

Ponadto, w czwartym kwartale 2021 roku przychody wyniosły 539 mln EUR (więcej o 35,6 % rok do roku w porównaniu do tego samego okresu w 2020 roku) przy wzroście wskaźnika sprzedaży porównywalnej (same-store sales)  +30,7%. Jest to najwyższy kwartalny wolumen przychodów w historii Grupy na koniec roku.

– 2021 był rokiem pełnym wyzwań dla branży restauracyjnej na całym świecie. Mimo tego, AmRest kontynuował trend wzrostowy w głównych regionach, przekraczając poziom sprzedaży sprzed pandemii. Co więcej, Spółka otworzyła 147 nowych lokali. Osiągnięte wyniki świadczą o sukcesie modelu biznesowego naszej firmy opartego na silnej pozycji w sektorze dostawy do domu, ciągłemu rozwojowi narzędzi cyfrowych oraz wyjątkowej obsłudze. Naszym priorytetem jest rentowny oraz zrównoważony wzrost i AmRest nadal będzie koncentrował się na rozwoju biznesu,  zarówno poprzez otwarcia lokali własnych, jak i franczyzowych – powiedział Luis Comas, CEO AmRest.        

W 2021 roku Spółka otworzyła 147 nowych restauracji, znacznie powyżej założonego na początku roku celu 130 otwarć. Łącznie, liczba restauracji w portfelu Grupy wyniosła na koniec roku 2436. Wszystkie główne regiony, w których działa AmRest, odnotowały trend wzrostowy w 2021 roku. Europa Środkowo-Wschodnia wyróżniła się największą poprawą, ze sprzedażą na poziomie 873,1 mln EUR, co stanowi 45,5% sprzedaży Grupy i wzrost o 27,4% rok do roku. W przypadku dywizji Europa Zachodnia przychody w 2021 r. wyniosły 720,9 mln EUR i były o 23,7% wyższe niż w 2020 r. Segment rosyjski osiągnął przychody w wysokości 185,2 mln EUR w 2021 r., skok o 21,5% w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r.; podczas gdy w Chinach sprzedaż wygenerowana w ciągu roku po raz pierwszy przekroczyła 100 mln EUR (100,2 mln EUR) przy wzroście o 31,1% rok do roku.