Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Benefit Systems: dobry koniec 2021 i przyspieszenie w tym roku

W pierwszych miesiącach 2022 roku liczba kart sportowych w Polsce zwiększy się o blisko 100 tys. w stosunku do końca IV kwartału ub.r. Otwarte zostały cztery nowe kluby własne, a liczba obiektów partnerskich przekroczyła 4,5 tys. Grupa kontynuuje intensywne działania sprzedażowe, marketingowe oraz wzmacniające ofertę produktową.

Na koniec IV kwartału 2021 roku karty sportowe posiadało ponad 842 tys. użytkowników w Polsce oraz 285 tys. na rynkach zagranicznych. Benefit Systems szacuje, że w marcu bieżącego roku liczba kart w Polsce osiągnie poziom 939 tys., co będzie oznaczać wzrost o ponad 97 tys. w porównaniu z końcem IV kwartału ub.r. Sieć partnerska programu MultiSport zwiększyła się do 4,5 tys. obiektów sportowych, a liczba własnych klubów fitness wzrosła do 168. Na rynkach zagranicznych w grudniu było 285 tys. kart MultiSport i według szacunków Benefit Systems ich liczba wzrośnie do 316 tys. w marcu br.     

– Początek tego roku pokazuje, że pandemia i obostrzenia nie naruszyły fundamentów naszego biznesu, a posiadane doświadczenie i silna, komplementarna oferta produktowa stanowią cenne wsparcie dla przedsiębiorców w realizacji działań ukierunkowanych na dobrostan pracowników. Efektem tego jest przewyższający nasze oczekiwania wzrost liczby kart sportowych w pierwszych miesiącach roku, a także bardzo dobre wyniki sprzedażowe wszystkich naszych sieci fitness – wyjaśnia Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny za finanse Grupy Kapitałowej.

Według wstępnych danych w IV kwartale br. Segment Polska odnotował przychody na poziomie 258,2 mln zł (wzrost o 108 proc. względem analogicznego okresu w 2020 r.). EBIT wyniósł 16,4 mln zł, a EBITDA 61 mln (wzrost- o 53,4 mln zł względem IV kwartału 2020 r.). Wyniki finansowe całej Grupy w 2021 roku pozostawały pod istotnym wpływem restrykcji związanych z pandemią. Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w 2021 r. wyniosły 954,9 mln zł i były niższe o 8% w stosunku do 2020 roku, co przełożyło się na stratę operacyjną w wysokości 4,3 mln zł. Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, wynik EBITDA w 2021 r. był zbliżony do poziomu z 2020 r. i wyniósł 204,6 mln zł. W IV kwartale ub.r. Benefit Systems nabył 88 proc. udziałów w spółce Total Fitness, prowadzącej 14 wysokiej jakości obiektów sportowych w aglomeracjach warszawskiej i gdańskiej. Spółka w omawianym okresie odnotowała wyższą aktywność użytkowników w stosunku do analogicznego okresu przed pandemią – identyczne wzrosty obserwowane są na wielu rynkach, na których dostęp do infrastruktury sportowej był ograniczony z powodu pandemii.

Wyniki finansowe Grupy, w tym segmentu Polska za czwarty kwartał, są bardzo dobre, a początek tego roku to dobry prognostyk na kolejne miesiące, przede wszystkim w zakresie odbudowy naszego biznesu. W pandemii wdrożyliśmy strategię zapewniającą utrzymanie płynności finansowej i szybkie reagowanie na zmiany, zoptymalizowaliśmy koszty oraz zabezpieczyliśmy źródła finansowania nowych projektów. Te działania umożliwiają nam teraz wzmacnianie długotrwałych przewag konkurencyjnych, zwłaszcza w czterech istotnych dla nas obszarach: nowych technologii, profesjonalnych usług wspierających zdrowie psychiczne i work-life balance, atrakcyjnej oferty fitness oraz rozwoju na rynkach zagranicznych. Warto podkreślić, że w Polsce sprzyja nam dodatkowo korzystna sytuacja na rynku pracy, przekładająca się na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne i odpowiadające na nowe potrzeby pracowników świadczenia pozapłacowe – dodaje Bartosz Józefiak.

W Segmencie Kafeterie Spółka koncentruje się przede wszystkim na rozwoju technologicznym platformy. W IV kwartale br. liczba użytkowników wyniosła 511,7 tys. Obroty wyniosły 174,4 mln zł i były wyższe o 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Na rynkach zagranicznych na koniec grudnia 2021 r. aktywnych było łącznie 285 tys. kart. 

Według szacunków  Benefit Systems, w marcu br. ich liczba wzrośnie do 316 tys. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły w IV kwartale br. 97,6 mln zł, a zysk operacyjny 11,4 mln zł. W Czechach działa obecnie 14 klubów własnych (w tym jeden nowy obiekt w Ostrawie, otwarty w I kwartale br.),  9 w Bułgarii oraz 2 w Słowacji. W Turcji trwa budowa sieci partnerskiej i przygotowania do uruchomienia procesu przedsprzedażowego w postaci dystrybucji kart testowych dla pracodawców.