Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

LPP zawiesza działalność w Rosji

Zarząd LPP, uwzględniając ograniczenia nałożone na Rosję przez UE, podjął decyzję o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji. LPP zatrzyma rozwój swoich marek w Rosji oraz dostarczanie towarów handlowych do Rosji.

LPP podało, że działania te będą wdrażane sukcesywnie, przy uwzględnieniu ograniczeń operacyjnych.

Pod koniec lutego LPP zawiesiło działalność na Ukrainie „do momentu przywrócenia na terenie kraju warunków zapewniających bezpieczeństwo pracowników”. Dokonano także odpisu wartości wszystkich aktywów na Ukrainie, łącznie ok. 270 mln zł.

R E K L A M A

Ponadto, na początku marca spółka zdecydowała o dokonaniu odpisu aktywów w Rosji na potencjalnie nierentowne sklepy w kwocie ok. 250 mln zł.