Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Lidl rozszerza rekrutację wśród obywateli Ukrainy

Lidl Polska dostosowuje swoje oficjalne platformy rekrutacyjne tak, aby dotrzeć jak najszerzej do obywateli Ukrainy z propozycją pracy – od tej pory wybrane ogłoszenia rekrutacyjne będą publikowane w języku polskim oraz ukraińskim.

Zespół Lidl Polska liczy aktualnie 25 tys. osób. Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie, przeznaczając na utworzenie nowych miejsc pracy blisko 100 mln zł. Planowane w tym roku inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1 500 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

W ramach rekrutacji jest przestrzeń dla kandydatów z innych krajów. Narodowość nie ma znaczenia. Liczą się wyłącznie kompetencje. Lidl Polska podkreśla także, że dysponuje doświadczeniem zarówno w rekrutacji, ale przede wszystkim integracji pracowników różnych narodowości w ramach firmy. Aby jeszcze lepiej dotrzeć z propozycją pracy do obywateli Ukrainy, którzy będą jej poszukiwać w najbliższych miesiącach, od tej pory wybrane ogłoszenia rekrutacyjne do pracy w Lidl Polska będą publikowane w języku polskim oraz ukraińskim. W procesie rekrutacji kandydatów z Ukrainy Lidl wykorzysta także social media.

Dla obywateli Ukrainy szczególnie istotna będzie możliwość nauki języka polskiego zapewniona przez firmę. Co więcej, sieć uruchomiła infolinię pomocową dla pracowników z Ukrainy prowadzoną w ich językach narodowych. Osobom, które wyjechały do Ukrainy celem ewakuacji swoich rodzin, zagwarantowano możliwość powrotu do pracy. Firma deklaruje także wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani pracą w Lidl Polska oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.