Lidl rozszerza rekrutację wśród obywateli Ukrainy

Lidl Polska dostosowuje swoje oficjalne platformy rekrutacyjne tak, aby dotrzeć jak najszerzej do obywateli Ukrainy z propozycją pracy – od tej pory wybrane ogłoszenia rekrutacyjne będą publikowane w języku polskim oraz ukraińskim.

Zespół Lidl Polska liczy aktualnie 25 tys. osób. Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie, przeznaczając na utworzenie nowych miejsc pracy blisko 100 mln zł. Planowane w tym roku inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1 500 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

R E K L A M A
Food Fyrtel

W ramach rekrutacji jest przestrzeń dla kandydatów z innych krajów. Narodowość nie ma znaczenia. Liczą się wyłącznie kompetencje. Lidl Polska podkreśla także, że dysponuje doświadczeniem zarówno w rekrutacji, ale przede wszystkim integracji pracowników różnych narodowości w ramach firmy. Aby jeszcze lepiej dotrzeć z propozycją pracy do obywateli Ukrainy, którzy będą jej poszukiwać w najbliższych miesiącach, od tej pory wybrane ogłoszenia rekrutacyjne do pracy w Lidl Polska będą publikowane w języku polskim oraz ukraińskim. W procesie rekrutacji kandydatów z Ukrainy Lidl wykorzysta także social media.

Dla obywateli Ukrainy szczególnie istotna będzie możliwość nauki języka polskiego zapewniona przez firmę. Co więcej, sieć uruchomiła infolinię pomocową dla pracowników z Ukrainy prowadzoną w ich językach narodowych. Osobom, które wyjechały do Ukrainy celem ewakuacji swoich rodzin, zagwarantowano możliwość powrotu do pracy. Firma deklaruje także wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani pracą w Lidl Polska oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział