Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Sieć Lidl Polska przeszła w 100% na zieloną energię

Zgodnie z międzynarodową strategią klimatyczną, Lidl Polska stosuje podejście polegające w pierwszej kolejności na unikaniu emisji CO2, następnie redukowaniu, a na końcu kompensowaniu, gdy nie ma innej możliwości. Firma działa wielowymiarowo w tym zakresie. Dodatkowo zawarła umowę ze sprzedawcą energii, gwarantującą wydanie certyfikatów pochodzenia energii w 100% z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że Lidl Polska przez cały rok będzie pracować wyłącznie z wykorzystaniem zielonej energii.

Sieć Lidl Polska podjęła kolejne przełomowe kroki w zakresie neutralności klimatycznej. Firma podpisała umowę ze sprzedawcą energii gwarantującą pochodzenie energii w 100% z OZE. W 2022 wszystkie obiekty Lidl Polska będą pracowały wyłącznie w oparciu o zieloną energię. Co to jednak oznacza w praktyce? Sprzedawca energii zapewnia na rzecz Lidla tzw. Gwarancje Pochodzenia, czyli dokumenty poświadczające odbiorcy wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Sprzedawca energii określa także w dokumentach ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Po zakończonym roku dostaw, Lidl Polska otrzyma certyfikat potwierdzający, że wolumen energii zużytej w danym roku kalendarzowym, w 100% pochodził z OZE. Dokument wydawany jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie umarzany przez sprzedawcę na rzecz Lidl. To duża zmiana dla organizacji, ale i dla rynku, który prawdopodobnie będzie podążał w tym kierunku.
Cel klimatyczny

Zmiana klimatu stanowi jeden z największych współczesnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Lidl Polska poprzez opracowanie strategii klimatycznej oraz konkretnych celów klimatycznych, które opierają się na metodologii Science Based Targets, stawia kolejny ważny krok w swoich wysiłkach na rzecz ochrony klimatu. Oznacza to, że Lidl wnosi istotny wkład w osiągnięcie celu paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Firma Lidl Polska zdefiniowała własne konkretne plany i działania, na podstawie swojego istniejącego śladu węglowego, dążąc do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw. Zgodnie z międzynarodową strategią klimatyczną, Lidl Polska stosuje podejście polegające na tym, że najpierw unika emisji, następnie ją redukuje, a na końcu kompensuje, gdy nie ma innych możliwości. Do 2030 r. Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 r.). Aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne, Lidl Polska opracował w ramach swojej strategii klimatycznej plan działania – dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które występują w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidl.

Lidl Polska od wielu lat angażuje się w zrównoważone zarządzanie energią tak, aby optymalizować swoje procesy oraz zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne. W firmie został przeprowadzony audyt, który zakończył się przyznaniem certyfikatu ISO 50001 stanowiącego międzynarodowy standard zarządzania energią. To prestiżowe wyróżnienie jest zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań całego zespołu – przeprowadzono liczne szkolenia dotyczące świadomego korzystania z energii dla wszystkich pracowników firmy, skontrolowano sklepy, centra dystrybucyjne i centralę firmy oraz zoptymalizowano procesy pozyskiwania danych o zużyciu energii w obiektach Lidl Polska.

Co więcej, zgodnie z przyświecającej firmie Lidl ideą „W trosce o lepsze jutro” w sklepach stosowane są ekologiczne rozwiązania, takie jak odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystywany w celu ogrzewania obiektu, rekuperację, pełne energooszczędne oświetlenie LED – zarówno wewnątrz obiektu jak i na parkingu, wraz ze sterowaniem oświetleniem mającym na celu optymalizację jego zużycia. Flagowym projektem, stosowanym powszechnie od wielu lat są pompy ciepła jako odnawialne źródło energii. Wszystkie nowo wybudowane sklepy posiadają instalację fotowoltaiczną, a dodatkowo jest ona instalowana w istniejących już placówkach. Rozwiązania te mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Lidl, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Lidl Polska bezpłatnie udostępnia także swoim klientom stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Obecnie stacje funkcjonują przy 6 placówkach Lidl oraz kolejne 2 przy Centrum Dystrybucyjnym oraz przy centrali firmy.

Warto także dodać, że przy powstającym Centrum Dystrybucji Lidl w Dobroszycach, zostanie posadzona największa łąka kwietna w Polsce, spośród tych zasadzonych przez Lidl Polska. Firma stworzyła już łąki kwietne obok swoich wybranych sklepów, a pierwsze efekty tych działań widać m.in. w Lublinie, Wrocławiu, Opolu Lubelskim, Ustroniu Morskim, Swarzędzu oraz Warszawie. Łąki kwietne nie tylko cieszą oko różnorodnością roślin i pełnią barw, ale przede wszystkim stanowią cenne otoczenie dla pszczół, motyli i innych owadów. Te posadzone są niemal identyczne jak naturalne. Lidl wierzy, że w ten sposób zainspiruje inne podmioty na rynku do tworzenia łąk i wspierania bioróżnorodności, która ma wpływ na ochronę klimatu.

Kolejny istotny obszar działań firmy to zrównoważony asortyment. Okazuje się, że to również ogromna szansa na zwiększanie neutralności klimatycznej. Wprowadzenie produktów neutralnych dla klimatu stanowi natychmiastową kompensację emisji CO2, która powstaje w wyniku uprawy, produkcji, transportu i utylizacji. Pierwsze kroki w zakresie neutralności klimatycznej obejmą markę własną Lidla Vemondo. Pod marką Vemondo, klienci znajdą szeroki asortyment produktów wegańskich. Na produktach takich jak klasyczne tofu, jogurt sojowy, BIO napój sojowy oraz alternatywy dla mleka, czyli napój owsiany, migdałowy i kokosowy, klienci wkrótce zauważą specjalne oznaczenie, mówiące o tym, że dany produkt jest neutralny dla klimatu.