Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Benefit Systems z bardzo dobrymi wynikami w 2021 r

Benefit Systems kontynuuje działania zmierzające do szybkiej odbudowy wyników po pandemii. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok potwierdza opublikowane na początku marca br. szacunkowe wyniki spółki, która zakończyła IV kwartał na bardzo dobrym poziomie m.in. w Segmencie Polska, w którym przychody wzrosły o 108 proc. względem analogicznego okresu w 2020 r. Spółka szacuje, że do końca kwietnia br. liczba kart sportowych zwiększy się w Polsce i za granicą o ponad 176 tys. w stosunku do poziomu z końca 2021 r.

Na koniec IV kwartału 2021 roku karty sportowe posiadało ponad 842,1 tys. użytkowników w Polsce oraz 284,7 tys. na rynkach zagranicznych. Benefit Systems szacuje, że w kwietniu bieżącego roku liczba kart w Polsce osiągnie poziom 969,3 tys., co będzie oznaczać wzrost o 127,8 tys. w porównaniu z końcem IV kwartału ub.r. Dobrą dynamikę sprzedaży kart widać także na rynkach zagranicznych, gdzie w grudniu było 284,7 tys. kart MultiSport, a według szacunków Benefit Systems ich liczba wzrośnie do 333,2 tys. na koniec kwietnia br.
– Za nami bardzo pracowity i udany początek roku. Szacujemy, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. liczba kart MultiSport wzrośnie o ponad 176 tys. na wszystkich rynkach, na których działamy. W odbudowie bazy kart sportowych sprzyja nam korzystna sytuacja na rynku pracy, przekładająca się na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne i odpowiadające na nowe potrzeby pracowników świadczenia pozapłacowe. Warto odnotować, że w marcu br. w największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowano 360 tys. ofert pracy, a dwa na trzy ogłoszenia zawierały informację o zapewnianej przez pracodawcę karcie sportowej – mówi Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny za finanse Grupy.
W IV kwartale ub.r. Segment Polska osiągnął przychody na poziomie 258,2 mln zł (wzrost o 108 proc. względem analogicznego okresu w 2020 r.). EBIT wyniósł 16,3 mln zł, a EBITDA 61 mln (wzrost o 53,4 mln zł względem IV kwartału 2020 r.). Wyniki finansowe całej Grupy w 2021 roku pozostawały pod istotnym wpływem restrykcji związanych z pandemią. Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w 2021 r. wyniosły 954,9 mln zł i były niższe o 8% w stosunku do 2020 roku, co przełożyło się na stratę operacyjną w wysokości 4,0 mln zł. Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, wynik EBITDA w 2021 r. był zbliżony do poziomu z 2020 r. i wyniósł 205,1mln zł.
W Segmencie Kafeterie Spółka koncentruje się przede wszystkim na rozwoju technologicznym platformy. W IV kwartale br. liczba użytkowników wyniosła 511,7 tys. Obroty wyniosły 174,4 mln zł i były wyższe o 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.
Na rynkach zagranicznych na koniec grudnia 2021 r. aktywnych było łącznie 284,7 tys. kart. Według szacunków Benefit Systems, w kwietniu br. ich liczba wzrośnie do 333,2 tys. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły w IV kwartale br. 97,6 mln zł, a zysk operacyjny 11,9 mln zł.
– Po roku pełnym wyzwań jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników ostatniego kwartału 2021 r., który zakończyliśmy z mocnym bilansem – mieliśmy ponad 30 mln zł gotówki netto i odnotowaliśmy blisko 40 mln zł zysku operacyjnego. Podczas pandemii wykonaliśmy dużą pracę w obszarze optymalizacji kosztów oraz zarządzania płynnością, dlatego teraz możemy skupić się na działaniach rozwojowych i inwestycjach – wyjaśnia Bartosz Józefiak. – Od początku roku otworzyliśmy łącznie 6 nowych klubów fitness, rozszerzyliśmy ofertę kafeteryjną o moduł grywalizacyjny MyBenefit Active i kontynuujemy rozwój programu MultiLife. Poszerzyliśmy także nasze portfolio o Lunching.pl, czyli nowoczesne rozwiązania do organizacji posiłków dla pracowników – dodaje Bartosz Józefiak.
W 2021 roku Benefit Systems w ramach wzmacniania swojej oferty nabył spółkę YesIndeed, oferującą systemy grywalizacyjne, startup Focusly z aplikacją mindfulness, a także 88 proc. udziałów w spółce Total Fitness, prowadzącej 14 klubów fitness. Z kolei w kwietniu br. do portfolio Benefit Systems dołączył Lunching.pl, rozwiązanie ułatwiające pracodawcom organizację posiłków dla pracowników. W pierwszym kwartale br. Spółka pozyskała na dalszy rozwój 205 mln złotych długoterminowego finansowania z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska.