Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

LPP podsumowuje kolejny rok realizacji strategii zrównoważonego rozwoju

Miniony rok obrotowy 2021/22 był dla LPP udany pod względem finansowym, co przełożyło się na znaczący wkład ekonomiczny w polską gospodarkę. Polski producent odzieży zasilił krajowy budżet daninami o wartości blisko 1,6 mld zł. Rekordowe wyniki oraz realizacja ambicji biznesowych spółki szły w parze z konsekwentną pracą na rzecz wypełniania kolejnych celów zapisanych w strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”.

Sukcesywne wdrażanie kolejnych zobowiązań jest odpowiedzią LPP na współczesne wyzwania klimatyczne i oczekiwania rynku wobec firmy.

– W dobie rosnącej świadomości klimatycznej oraz coraz większego znaczenia działań biznesu dla środowiska, zrównoważone podejście do rozwoju staje się dziś oczywistym wymogiem wobec przedsiębiorców. W LPP już od dawna działamy w oparciu o kompleksową strategię obejmującą wszystkie procesy w firmie ujęte w ramy czterech filarów: projektowanie i produkcja, zarządzanie plastikiem, bezpieczeństwo chemiczne produkcji oraz ekologiczne budynki. Zdając sobie sprawę, że obecnie działania ESG nabierają coraz większego znaczenia, przykładamy wagę także do właściwego pomiaru i raportowania realizowanych celów oraz wyników podejmowanych działań środowiskowych i społecznych – zauważa Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

W obszarze dotyczącym produktu i produkcji polska firma znacząco zwiększyła w minionym roku udział kolekcji bardziej przyjaznych środowisku we wszystkich markach.

– Produkty oznaczone metką Eco Aware, wykonane z materiałów bardziej przyjaznych środowisku lub powstające w zrównoważonym procesie stanowiły już 26 proc. całości oferty, wypełniając tym samym nasz cel założony na rok 2021. W najmłodszej marce – Sinsay – już jedna piąta kolekcji, a we flagowym Reserved – co trzecia sztuka sprzedawanych ubrań to kolekcje bardziej zrównoważone – wyjaśnia Dorota Jankowska – Tomków.

LPP – spółka przyjazna środowisku

Spółce zależy na stałym zwiększaniu w kolekcjach udziału produktów przyjaznych środowisku, w tym także tych pochodzących z celulozy. Poszukując dobrych praktyk w tym obszarze w połowie ub. r. LPP przystąpiło do inicjatywy Canopy działającej na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych. Doceniając możliwości jakie dają międzynarodowe partnerstwa wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju, LPP dołączyło także do grona partnerów Cotton made in Africa (CmiA) – uznanego na świecie standardu dla zrównoważonych upraw bawełny w Afryce. Dzięki temu już w 2023 roku 20 proc. kolekcji marek LPP zaplanowanych do sprzedaży zostanie wykonane z bawełny pozyskiwanej w sposób zrównoważony, ale i z zachowaniem odpowiednich standardów pracy uprawiających ją farmerów czy pracowników przetwórstwa bawełny. W ub. r. spółka zakontraktowała zakup bawełny zgodnej ze standardem CmiA, której ilość pozwoli na wyprodukowanie aż 60 mln sztuk produktów posiadających w składzie od 95 do 100 proc. udziału tego surowca.

W 2021 roku spółka kontynuowała rozwój programu Eco Aware Production. Obecnie już 30 proc. południowoazjatyckich fabryk szyjących dla LPP objęto tym programem i poddano szczegółowemu audytowi środowiskowemu. Zweryfikowano m.in. zgodność działalności produkcyjnej zakładów z wymogami LPP w zakresie ograniczeń zasobów wodnych i energetycznych przy produkcji odzieży.

Rozwijając praktyki mające na celu bezpieczeństwo i ochronę zasobów wody, w minionym roku spółka kontynuowała realizację zobowiązań w ramach międzynarodowego porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals, do którego jako pierwsza polska firma przystąpiła w 2020 roku. W ramach tej inicjatywy LPP wspiera swoich dostawców w dążeniu do wyeliminowania z ich fabryk szkodliwych substancji w procesach produkcyjnych oraz odpowiedniej utylizacji odpadów, takich jak ścieki i wody poprodukcyjne.

– Na koniec 2021 roku już blisko 60 proc. fabryk szyjących dla nas odzież w Bangladeszu i Pakistanie oraz ponad 82 proc. dostawców jeansów na tych rynkach to członkowie ZDHC. Oznacza to, że współpracujące z nami zakłady zrzeszone w ramach porozumienia odpowiadają obecnie za 70 proc. naszej produkcji w tych krajach. Dążymy, aby całkowita zgodność ze standardami ZDHC w tekstylnym łańcuchu dostaw LPP nastąpiła do 2025 roku – wskazuje Dorota Jankowska-Tomków.

LPP redukuje plastik

Spółka nadal konsekwentnie działa też w obszarze redukcji plastiku i od 2017 roku ograniczyła jego zużycie w opakowaniach łącznie już o 1015 ton. W samym roku 2021, po całkowitej eliminacji folii z zawieszek cenowych, a także zupełnej rezygnacji z plastiku w wysyłkach online marek Reserved i Mohito, LPP udało się zredukować wykorzystanie tego tworzywa o 445 ton.

– Dostrzegając wagę problemu intensywnie działamy na rzecz eliminacji jednorazowego plastiku i dążymy do tego, by do 2025 roku korzystać wyłącznie z opakowań nadających się do ponownego użycia, poddających się recyklingowi lub kompostowaniu. W tym celu angażujemy się w inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, ale patrzymy jeszcze szerzej, dążąc do oszczędności surowców w produkcji opakowań. W ten sposób, w ramach projektu logistycznego Control Tower, opracowaliśmy proces standaryzacji kartonów, który pozwolił na ograniczenie zużycia opakowań zbiorczych i ich ponowne wykorzystanie w procesie dystrybucji towaru do salonów. Ponowna używalność kartonów wzrosła w ten sposób z 10 proc. do 50 proc., co ma przełożenie na realne zmiany w zakresie redukcji wykorzystania drzew i pochodzących z nich surowców do produkcji naszych opakowań zbiorczych – mówi dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Firma stawia także na podnoszenie efektywności energetycznej sklepów, biur i magazynów. Z jednej strony, poprzez stosowanie nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań w salonach w ramach programu Eco Aware Stores, który obejmuje m.in. montaż instalacji telemetrycznej w sklepach. Z drugiej strony, poddaje swoją nową infrastrukturę logistyczną certyfikacji BREEAM, w tym m.in. Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim, czy powstające właśnie Fulfillment Center Podkarpacie. Ważnym krokiem w planie redukcji emisji było też podpisanie z firmą Figene Energia umowy na dostarczanie przez okres 10 lat do większości budynków biurowych LPP na terenie Polski oraz Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim energii pochodzącej wyłącznie z OZE.

– Zgodnie z naszą strategią inwestujemy w rozwiązania ograniczające emisje gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością. Zwiększenie udziału OZE wpisuje się w nadrzędny cel LPP – redukcję emisji CO2. W 2019 roku policzyliśmy nasz ślad węglowy odnosząc się do całego cyklu życia naszych produktów. W minionym roku, wykonując w pełni samodzielnie pomiary, uwzględniliśmy po raz pierwszy wszystkie zakresy i wszystkie kategorie zdefiniowane według metody GHG Protocol. Wiemy już, że dopasowanie wskaźników i standardów liczenia GHG do specyfiki konkretnego biznesu, pozwala na właściwe wskazanie celów i ich skuteczną realizację. Dlatego na 2022 rok planujemy dokonanie rewizji naszej strategii i uszczegółowienie celów LPP dotyczących minimalizowania emisji gazów cieplarnianych – mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Odpowiedzialny biznes i inicjatywy społeczne

Dobre praktyki i inicjatywy LPP na rzecz odpowiedzialnego biznesu były doceniane w licznych rankingach, zarówno polskich, jak Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek czy Benchmark Strategii Klimatycznych oraz międzynarodowych, jak Carbon Disclosure Project – Climate Change, w których gdańska spółka także otrzymała wysokie noty.

– Traktując przyznane wyróżnienia jako wyraz uznania dla naszych starań, czerpiemy z nich również motywację do dalszej pracy nad wdrażaniem najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w naszej organizacji i łańcuchu wartości nie tylko w obszarze klimatycznym, ale też społecznym. W ub. r., kontynuując zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków produkcji w fabrykach dostawców, przeznaczyliśmy na ten cel 5,6 mln zł. Od początku podejmowanych w tym kierunku działań zainwestowaliśmy już blisko 35 mln zł. Rozumiemy, że jako lider branży na polskim rynku jesteśmy zobowiązani do wyznaczania ścieżki na szlaku zrównoważonego rozwoju i kreowania modelu funkcjonowania odpowiedzialnej mody także w Polsce. Tym bardziej cieszy nas, że w 2021 roku, udało się wypełnić wszystkie cele przewidziane na ten rok – mówi Dorota Jankowska-Tomków.

Obok działań środowiskowych, ważnym obszarem zaangażowania polskiej firmy odzieżowej pozostają również inicjatywy społeczne. Realizując je poprzez swoją Fundację, LPP skupia się na udzielaniu pomocy w takich obszarach jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona środowiska oraz wsparcie społeczności lokalnych. W 2021 roku w pomoc potrzebującym zaangażowanych było 374 wolontariuszy Grupy LPP. W ramach całej aktywności społecznej przekazano łącznie ponad 6,7 mln złotych, które trafiły do ponad 160 organizacji dobroczynnych. Kwota ta obejmowała pomoc finansową, w tym projekty wspierające ochronę zdrowia i środowiska, a także partnerstwa merytoryczne, autorskie programy społeczne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie rzeczowe.

– Pomimo pandemii Fundacja LPP aktywnie wspiera potrzebujących przede wszystkim w miejscach, w których zlokalizowane są biura oraz magazyny LPP w Polsce. Na Pomorzu i w Małopolsce już od kilku lat jesteśmy stałym partnerem dla wielu organizacji pozarządowych. Przykładem projektów, które na stałe już wpisały się w nasze działania na rzecz lokalnej społeczności jest „Wyprawka dla pierwszaka” oraz lekcje z języka angielskiego czy dodatkowe zajęcia dla uczniów klas 8, realizowane we współpracy z Gminą Brześć Kujawski, gdzie zlokalizowane jest nasze nowe Centrum Dystrybucyjne. Szczególnym projektem jest dla nas również rozpoczęty w ubiegłym roku pilotażowy program „Moda na lepszy start”, skierowany do podopiecznych trójmiejskich domów dla dzieci. Dzięki naszemu wsparciu w wysokości ćwierć miliona złotych, od września 2021 r. do stycznia 2022 r. zrealizowano łącznie ponad 3000 godzin zajęć edukacyjnych, terapeutycznych oraz rozwojowych. Sukces programu sprawił, że postanowiliśmy go kontynuować również w 2022 roku, tym razem przeznaczając na ten cel kolejne pół miliona złotych – mówi Patrycja Zbytniewska, prezes Fundacji LPP.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 2200 salonów o łącznej powierzchni przekraczającej 1,8 mln m2. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia zlokalizowaną w 4 krajach, każdego roku dystrybuuje odzież i akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla 32 tys. osób w biurach
i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.