Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Grupa Eurocash z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Eurocash w pierwszym kwartale 2022 r. sięgnęły 6,53 mld zł i były o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. Wyraźnie wyższą sprzedaż osiągnięto w każdym formacie dystrybucji segmentu hurtowego, w segmencie detalicznym sprzedaż wzrosła głównie dzięki przejęciu sieci Arhelan, zaś motorem wzrostu sprzedaży w segmencie Projekty była dalsza ekspansja Frisco i sieci Duży Ben.

Grupa Eurocash zanotowała także znaczącą poprawę rentowności: EBITDA, tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację, w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 151 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 30% r/r.

– Pierwsze miesiące 2022 roku przyniosły kontynuację pozytywnych trendów, które obserwowaliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku, czyli powrót konsumentów do lokalnych sklepów niezależnych wraz z powrotem do normalności przedpandemicznej. Jak pokazują dane Nielsena, wartość sprzedaży w tzw. małym formacie, do którego zaliczane są sklepy o powierzchni do 400 m2, w pierwszym kwartale tego roku wzrosła o 5,4% rok do roku. Sprzedaż Grupy Eurocash wzrosła natomiast o 12,3%, co świadczy o jej rosnącym udziale rynkowym. Przekłada się to również na poprawę pozostałych parametrów biznesowych, w tym wskaźników rentowności. W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Eurocash wypracowała wyraźnie wyższy zysk EBITDA, zarówno w segmencie hurtowym, jak i detalicznym, gdzie pierwsze owoce przynoszą trudne decyzje podjęte w minionym roku, dotyczące zamknięcia części sklepów własnych, i gdzie widzimy potencjał do dalszej poprawy – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

– Liczymy na kontynuację wzrostów w kolejnych kwartałach, mimo wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć nasza branża i cała gospodarka. Czynnikiem sprzyjającym sprzedaży w drugim kwartale był fakt, że święta wielkanocne w tym roku wypadły w drugiej połowie kwietnia, podczas gdy w 2021 roku na początku miesiąca, w związku z czym większość naszych klientów robiła wówczas większe zakupy jeszcze pod koniec pierwszego kwartału. Dobrym prognostykiem dla całej branży jest również dobra, słoneczna pogoda, która sprzyja m.in. sprzedaży napojów – dodał Paweł Surówka.

Hurt: sprzedaż LFL w Cash & Carry o 14% w górę

Sprzedaż zewnętrzna towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie hurtowym w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 4,67 mld zł i była o 11,5% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA segmentu hurtowego wzrosła w omawianym okresie o 26,5% r/r, do 149 mln zł.

– W pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy wyraźny wzrost sprzedaży w każdym formacie dystrybucji hurtowej. Bardzo dobrze radzą sobie zarówno współpracujący z Grupą Eurocash franczyzobiorcy zrzeszeni w sieciach Euro Sklep, Groszek, Lewiatan i Gama, jak i przedsiębiorcy prowadzący najmniejsze sklepy zrzeszone w sieci ABC, którzy są głównymi klientami Eurocash Cash & Carry, a którzy przed rokiem najmocniej odczuli skutki pandemii. Potwierdzeniem silnego odbicia jest dynamika sprzedaży porównywalnej (LFL) w Cash & Carry, która ewoluowała od spadku o 12% w pierwszym kwartale ubiegłego roku, do wzrostu o 14% w pierwszym kwartale bieżącego roku – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.
Na koniec marca 2022 r. łączna liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD), będących klientami Eurocash Dystrybucja, wynosiła 5.617 placówek, natomiast organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 8.720 sklepów.

Detal: znacząca poprawa rentowności

Sprzedaż towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 1,66 mld zł, co oznacza wzrost o 12,4% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2021 r. O 44,8% r/r, do 52 mln zł, zwiększył się natomiast zysk EBITDA tego segmentu. Rentowność EBITDA wzrosła tym samym do 3,1% z 2,4% przed rokiem.
– Wzrost sprzedaży segmentu detalicznego to w dużej mierze efekt sfinalizowania przejęcia sieci Arhelan w listopadzie ubiegłego roku. Powiększyła ona przychody Grupy Eurocash w pierwszym kwartale tego roku o 141 mln zł. Ubytek sprzedaży wynikający z zamknięcia 50 sklepów własnych Delikatesy Centrum został natomiast skompensowany rosnącą sprzedażą LFL. Miało to także pozytywny wpływ na rentowność segmentu. Sklepy własne pod względem efektywności, w szczególności pod względem wartości sprzedaży na jeden metr kwadratowy sklepu, wciąż ustępują jednak placówkom prowadzonym przez naszych franczyzobiorców oraz w ramach joint venture, co z kolei świadczy o potencjale do dalszej poprawy wyników w tym segmencie – skomentował Jacek Owczarek.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów liczyła 1554 sklepy, w tym 1514 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum (944 z nich to sklepy franczyzowe, a 570 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture). Segment detaliczny Grupy Eurocash obejmuje ponadto 410 saloników prasowych Inmedio (wg stanu na 31 marca 2022 r.).

Projekty: Frisco oraz Duży Ben kontynuują ekspansję

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 168 mln zł, co oznacza wzrost o 42% r/r. Największy udział w tym wzroście miał e-supermarket Frisco (objęty pełną konsolidacją od czerwca 2020 r.), którego dynamika wzrostu sprzedaży przekracza 43%, a wartość sprzedaży w omawianym okresie sięgnęła 97,5 mln zł. Z oferty Frisco mogą obecnie korzystać mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Myślenic, Trójmiasta, Katowic oraz Sosnowca.

Grupa Eurocash kontynuuje także rozwój sieci marketów alkoholowych Duży Ben, która na koniec marca 2022 r. liczyła już 226 sklepów (wobec 204 na koniec 2021 r. i 129 na koniec 2020 r.). Sprzedaż tej sieci w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 53,4 mln zł, przy wzroście sprzedaży LFL o 9% r/r.

W związku z realizowanymi inwestycjami w innowacyjne formaty detaliczne oraz ponoszonymi kosztami ekspansji Frisco i sieci Duży Ben, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła -18 mln zł wobec -11 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji.
Grupa Eurocash to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.