Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

LPP opracuje strategię dekarbonizacji zgodnie z naukową metodą SBTi

LPP, jako pierwsza polska firma branży odzieżowej, przystępuje do światowej inicjatywy Science Based Targets wspierającej sektor prywatny w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem. To jeden z elementów na drodze do wypracowania przez LPP strategii dekarbonizacji, której cele jeszcze w tym roku poddane zostaną weryfikacji według metodyki SBTi. Profesjonalna ocena naukowa strategii ma pomóc polskiej spółce w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Science Based Targets Initiative (SBTi) jest globalnym przedsięwzięciem powołanym w 2015 r., jako partnerstwo międzynarodowych organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i WWF. Ma ono na celu pomoc prywatnym przedsiębiorstwom w przechodzeniu na gospodarkę bezemisyjną, poprzez wspieranie ich wprocesie opracowywania strategii dekarbonizacji, zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki o klimacie.

SBTi zapewnia naukową metodologię wyznaczania i weryfikacji celów oraz sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla przedsiębiorstw różnych branż, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych dla konkretnych sektorów, w tym odzieżowego. Na uczestnictwo w projekcie zdecydowało się już ponad 3000 firm z 70 krajów, działających w 15 gałęziach gospodarki. Dołączenie do tego grona LPP, jako pierwszej polskiej firmy z branży modowej, wpisuje się w dotychczasowe działania prośrodowiskowe spółki i stanowi dla niej ważny krok na drodze do pełnej dekarbonizacji.

– W LPP już od kilku lat prowadzimy szereg projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju zgodnie z założeniami naszej strategii, a poprzez uczestnictwo w kolejnych partnerstwach sukcesywnie poszerzamy know-how w tej dziedzinie. Przystępując do SBTi podjęliśmy zobowiązanie do wypracowania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych podlegających naukowej ocenie. Jest to pierwszy etap procesu, w którym przygotujemy długofalową strategię dekarbonizacji. Poddając ją weryfikacji według metodologii SBTi chcemy obrać konkretne, ale i ambitne cele, które potwierdzone w naukowy sposób mają skutecznie doprowadzić LPP do neutralności klimatycznej w 2050 roku – wyjaśnia Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Pierwszy krok w tym kierunku gdańska spółka wykonała już w 2021 roku samodzielnie obliczając ślad węglowy we wszystkich trzech zakresach, zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, definiując jednocześnie obszar o największej emisyjności. Przypada on na zakres 3, związany z funkcjonowaniem łańcucha dostaw, czyli produkcją, dystrybucją, użytkowaniem oraz utylizacją odzieży.

W kolejnym etapie, wyznaczając ostateczne cele zmierzające do redukcji śladu węglowego swojej działalności, LPP wskaże konkretne działania wraz ze sposobami na ich realizację oraz oszacuje niezbędne koszty z nimi związane. Zakończenie tego procesu planowane jest na przełom czerwca i lipca, gdy strategia dekarbonizacji ma zostać przekazana do weryfikacji SBTi. Analiza dokumentu będzie dotyczyć oceny zgodności przyjętych w nim celów z tym, co najnowsze badania klimatyczne uznają za niezbędne do osiągnięcia założeń Porozumienia Paryskiego, a więc redukcji emisji zgodnie z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C w odniesieniu do czasów epoki przedindustrialnej.

– Eksperci SBTi ocenią naszą strategię pod względem poprawności kalkulacji emisji GHG oraz zgodności z określonymi w ramach inicjatywy kryteriami. Jesteśmy przekonani, że poddając się temu procesowi mamy szansę na wdrażanie zaawansowanych rozwiązań dekarbonizacyjnych. Rozszerzymy tym samym działania na rzecz ograniczenia naszego wpływu na otoczenie i przyczynimy się do zwiększenia innowacyjności LPP. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z SBTi stanie się zachętą do wdrażania nowoczesnych standardów klimatycznych dla innych firm – podsumowuje Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć blisko 1700 salonów o łącznej powierzchni 1,4 mln m2. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia zlokalizowaną w 3 krajach, każdego roku dystrybuuje odzież i akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.