Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Pepco Group sprzedaje więcej niż przed pandemią

Od czasu złagodzenia restrykcji wynikających z Covid na wszystkich kluczowych rynkach, Grupa, na czele z PEPCO, utrzymywała dobre wyniki, w III kwartale, dzięki pozytywnym rezultatom wypracowanym w okresie wielkanocnym, skutecznym kampaniom promocyjnym i powrotowi klientów do sklepów. Sprzedaż w sklepach Grupy (LFL) przekroczyła poziom sprzed pandemii, w analogicznym okresie roku obrotowego 2019. W okresie ośmiu tygodni po zniesieniu restrykcji pandemicznych średnia tygodniowa sprzedaż w PEPCO wzrosła o 13,7% w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. W tym samym okresie średniotygodniowa sprzedaż w sieci Poundland wzrosła o 4,3%.

Wysoka inflacja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej równoważona jest w dużym stopniu w krótkim okresie szybkim wzrostem płac. Na rynkach Europy Zachodniej gwałtowny wzrost inflacji w warunkach stagnacji płac doprowadził do zmniejszenia wydatków konsumpcyjnych.
Szczególnie w Wielkiej Brytanii kryzys związany z kosztami utrzymania wpłynął na dochody rozporządzalne klientów, którzy w krótkim okresie ograniczyli nawet podstawowe zakupy. Ciągła koncentracja na obniżaniu kosztów prowadzenia działalności oznacza, że Grupa jest w stanie zniwelować negatywny wpływ inflacji po stronie produkcji, dbając o niskie ceny, z drugiej strony absorbując jej część kosztem spadku marż brutto.

Inwazja na Ukrainę, kraj graniczący z trzema największymi rynkami, na których działa Grupa, nadal powoduje dużą zmienność. Obserwowany jest pewien wzrost obrotów spowodowany napływem osób z terenów zagrożonych konfliktem, jednak jest on równoważony do pewnego stopnia przez skutki wojny, która pogłębia istniejące zakłócenia w łańcuchach dostaw i napędza inflację.

Pomimo niestabilności warunków handlowych, Grupa szczyci się wiodącą ofertą w rozwijającym się sektorze rynku detalicznego i pozostaje na dobrej drodze do tego by zrealizować prognozy na cały rok, o ile nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie warunków makroekonomicznych.

Komentując wyniki, Trevor Masters, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group, powiedział:

„Jesteśmy dumni z wyników Grupy w pierwszej połowie roku oraz z postępów w realizacji strategii, jakie poczyniliśmy w całym zakresie naszej działalności. Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych przyspieszyliśmy realizację naszej strategii, w tym program otwarć sklepów, który pozostaje kluczowym czynnikiem budowania wartości firmy. Wraz ze stopniowym znoszeniem restrykcji związanych z pandemią, do sklepów chętnie wracali klienci, a kontynuacja tego zjawiska w III kwartale zaowocowała wzrostem sprzedaży Grupy w warunkach porównywalnych powyżej poziomu sprzed pandemii ,w porównaniu do tego samego okresu sprzed trzech lat.”

„Z tego trudnego okresu wyszliśmy silniejsi, bardziej odporni i więksi, ponieważ przyspieszyliśmy otwarcia nowych sklepów. Zmodernizowaliśmy też sklepy i udoskonaliliśmy ofertę, a sam biznes uprościliśmy dzięki redukcji kosztów i skali działalności.Utrzymaliśmy wiodącą pozycję na rynku w zakresie cen, a dzięki ciągłej koncentracji na obniżaniu kosztów działalności udało nam się uchronić klientów przed podwyżkami niektórych naszych produktów w czasie kiedy inflacja uderza w domowe budżety.”- dodał Masters.