Wkrótce SCF 2024 Spring
Dołącz do 1200 uczestników!

Dariusz Mazurkiewicz, PSP (BLIK): Poszerzamy zakres usług

W 2021 r. Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu płatności mobilnych BLIK, drugi rok z rzędu zanotował zysk netto. W raportowanym okresie wyniósł on 31,7 mln zł. Przychody spółki wzrosły rok do roku o 60 proc., osiągając poziom 112,8 mln zł. Wynik operacyjny wzrósł z kolei o ponad 40 proc. do poziomu 38,8 mln zł. W 2021 r. operator BLIKA prowadził zaawansowane działania skierowane zarówno do nowych, jak i dotychczasowych użytkowników. Na koniec grudnia możliwość korzystania z BLIKA miało rekordowe 21,6 mln aktywnych aplikacji mobilnych, co oznacza wzrost o 28 proc. w stosunku do 2020 r.

– Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki dają powody do zadowolenia, jednak wciąż widzimy ogromny potencjał do dalszego wzrostu. Naszą uwagę koncentrujemy na poszerzaniu zakresu usług oraz konsekwentnym zwiększaniu liczby aktywnych użytkowników, tak, aby w nadchodzących kwartałach jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na rynku. Wzrost wolumenu transakcji, który obserwowaliśmy w 2021, ale również na początku tego roku, pozwala nam sądzić, że jesteśmy na dobrej drodze w realizacji naszych celów – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. – W najbliższym czasie skupimy się na rozbudowie płatności contactless, wprowadzaniu kolejnych innowacyjnych usług, w tym z kategorii „Buy-now-pay-later”, dalszej edukacji płatniczej rynku w obszarze bezpieczeństwa płatności, a także rozszerzeniu naszej działalności poza granicami Polski. Będzie to możliwe między innymi dzięki współpracy z bankami, lokalnymi i globalnymi dostawcami płatności oraz dostępnymi na rynku fintechami.

BLIK z zyskiem drugi rok z rzędu

W 2021 r. Polski Standard Płatności odnotował znaczny, 60 proc. wzrost przychodów, które wyniosły 112,8 mln zł. Warto dodać, że w rok wcześniej spółka osiągnęła w tym zakresie wynik 70,6 mln zł.
Średni roczny wzrost przychodów (CAGR) w latach 2015-2021 wyniósł 72 proc. Natomiast koszty operacyjne w 2021 roku osiągnęły poziom 74 mln PLN. Na uzyskany wynik wpływ miały głównie koszty usług obcych, co było efektem uruchomienia działań marketingowych ukierunkowanych na wzrost liczby transakcji i pozyskanie użytkowników BLIK.
Wynik operacyjny PSP (EBIT, czyli wynik przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi) w 2021 r. był równy 38,8 mln zł wobec 27 mln zł rok wcześniej. Z kolei EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, kosztami finansowymi oraz amortyzacją) wyniosła 42,5 mln zł w 2021 r wobec 30,5 mln zł w 2020 r.
Zysk netto PSP w 2021 r. osiągnął poziom 31,7 mln zł, wobec 36 mln zł rok wcześniej. Spadek jest rezultatem jednorazowego rozpoznania aktywa na podatek odroczony.

Dynamiczny wzrost transakcyjności

BLIK jako powszechny system dostępny jest dla wszystkich użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Na koniec 2021 roku aktywnie korzystało z niego ponad 10 mln osób. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku BLIK odnotował 763 mln transakcji, których wartość osiągnęła poziom 103 mld zł (przy 207,5 mld od początku uruchomienia systemu w 2015 roku). W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost na poziomie ok. 80 proc. liczby transakcji oraz ok. 82 proc. w odniesieniu do ich wartości.
Obecnie BLIKIEM można zapłacić w całym polskim internecie oraz rosnącej liczbie globalnych platform e-commerce. Kodem BLIK można realizować płatności w około 830 tys. terminali płatniczych oraz zbliżeniowo w około 1,123 mln, jak również w ponad 21 tys. bankomatów. Oprócz tego użytkownicy BLIKA mogą przelewać nim pieniądze na numer telefonu, jak również ustawiać płatności cykliczne. Dotychczasową gamę rozwiązań oferowanych przez system płatności mobilnych BLIK od czwartego kwartału 2021 r. uzupełniają także płatności zbliżeniowe. Z usługi mogą korzystać aktualnie klienci 6 banków – Alior Banku, ING Banku, Banku Millennium, mBanku, PKO BP oraz Santander Bank Polska. Od początku udostępnienia nowej funkcji aktywowało ją już ponad 800 tys. użytkowników.
– W 2021 r. konsekwentnie kontynuowaliśmy strategię edukowania oraz zachęcania użytkowników do wykonania pierwszej transakcji oraz dalszej lojalizacji w postaci utrwalenia nawyku płacenia BLIKIEM. Jednocześnie wprowadzenie płatności zbliżeniowych w czwartym kwartale wpłynęło na zmianę naszej komunikacji, która od momentu udostępnienia tej usługi mocniej koncentruje się na kompleksowości BLIKA jako przyjaznego sposobu płacenia. Prowadzone przez nas działania w znacznym stopniu przyczyniły się do realizacji naszych ambitnych celów transakcyjnych i wpłynęły na rozpoznawalność BLIKA – mówi Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności.

Coraz silniejsza marka płatnicza

W ciągu zeszłego roku Polski Standard Płatności realizował również działania wspierające sprzedaż z kluczowymi firmami z rynku sprzedaży internetowej, które udostępniły BLIKA w swoich sklepach. Ważnym elementem wpływającym na wzrost transakcji BLIKIEM była także kontynuacja współpracy reklamowej z agentami rozliczeniowymi i promowanie tego rozwiązania na ich paywallach.
– Wzrost nakładów na marketing jest silnie skorelowany z naszym dynamicznym rozwojem. Aktywnie prowadzimy kampanie reklamowe, akcje promocyjne oraz promujemy płatności BLIK na paywall’ach agentów rozliczeniowych. Nasze dążenia w popularyzowaniu BLIKA mocno wspiera także prowadzona od kilku lat loteria BLIKOMANIA, w którą angażuje się coraz więcej użytkowników. Nie mamy wątpliwości, że prowadzone przez nas działania przynoszą obopólne korzyści. BLIK, dzięki unikalnemu user experience oraz ogromnej popularności wśród użytkowników, realnie wspiera sprzedawców w e-commerce. Platformy, które udostępniają tę metodę płatniczą, notują nie tylko lepsze wyniki, ale również wzrost satysfakcji klientów oraz ich lojalności – dodaje Monika Król.
Rezultatem prowadzonych kampanii są wysokie parametry w zakresie świadomości marki (spontaniczna 75 proc., wspomagana 97 proc., korzystanie z BLIKA 81 proc.) i bardzo wysokiej skłonności do polecania BLIKA przez użytkowników. Rozwiązanie uzyskało wysoki wskaźnik NPS na poziomie 58, przy czym średni wynik NPS dla banków to 15. BLIK jest najsilniejszą marką dla użytkowników bankowości mobilnej i na koniec 2021 roku wyprzedził swoich globalnych konkurentów (indeks POWER BLIKA = 43,6 proc.; VISA – 23,5 proc.; Mastercard – 17,8 proc.; Google Pay – 6,4 proc.).

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie praktycznie każdy klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

SCF 2024 Spring: Trwa rejestracja uczestników i partnerów!

9-10.04.24 r. Legia Warszawa

Najważniejsze wiosenne spotkanie rynku centrów handlowych,  9-10 kwietnia 2024, Legia Warszawa. Jak co roku targi, konferencja system umawiania spotkań i afterparty.

Rejestracja uczestników
Zamów pakiet partnera

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych. Zapraszamy do reklamy oraz bezpłatnej subskrypcji.

Czytaj online
Zostań partnerem