Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

AmRest: Dobre wyniki w drugim kwartale 2022

Drugi kwartał tego roku AmRest Holdings SE może zaliczyć do bardzo udanych. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q2 2022 poziom 122,7%.

Kluczowe informacje Q2 2022:

– Rekordowe skonsolidowane przychody, wyniosły 606 mln EUR, co oznacza wzrost o 30,4% rok do roku.

– Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q2 2022 poziom 122,7%.

– Udział funkcjonujących restauracji wyniósł na koniec czerwca 99,9%.

Grupa konsekwentnie odnotowuje pozytywną dynamikę biznesową, która umożliwiła osiągnięcie znaczącego wzrostu wolumenu sprzedaży, a w rezultacie – jego kolejnego rekordowego poziomu.

Wyniki drugiego kwartału odzwierciedlają świetne wyniki na większości rynków działalności AmRest. Wyjątek stanowią Chiny, na wyniki których wpływ miały tymczasowe zamknięcia restauracji i ograniczenia wynikające z polityki zero-Covid.

Trwające ożywienie w kanale dine-in oraz doskonałość oferowanych usług pozwoliły Grupie ustanowić nowy rekord skonsolidowanej (kwartalnej) sprzedaży w wysokości 606 mln euro, co przełożyło się na wzrost przychodów o 30,4% rok do roku.