Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

NEPI Rockcastle posadzi 24 tysiące drzew przy swoich 12 galeriach w Polsce

Działalność centrów handlowych ma wpływ na środowisko i otoczenie, w którym funkcjonuje. Dlatego NEPI Rockcastle w ramach strategii zrównoważonego rozwoju świadomie podchodzi do zarządzania zasobami, inwestuje w zielone budynki, realizuje projekty na rzecz społeczności lokalnych. W szerszej perspektywie grupa zakłada m.in. uniezależnienie energetyczne oraz produkcję energii odnawialnej na własne potrzeby czy osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, co w lokalnym wymiarze przekłada się na konkretne działania prośrodowiskowe. W najbliższym czasie NEPI Rockcastle zadba o bioróżnorodność, sadząc 24 tysiące drzew w 10 lokalizacjach, w których funkcjonują jego centra handlowe w Polsce.

Zbliżający się Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) jest dobrą okazją, by przypomnieć, że NEPI Rockcastle w swojej działalności uwzględnia 10 z nich: 3. Dobre zdrowie i jakość życia, 4. Dobra jakość edukacji, 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia, 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 11. Zrównoważonego miasta i społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13. Działania w dziedzinie klimatu, 15. Życie na lądzie. Oznacza to, że grupa podejmuje szereg działań i aktywności prośrodowiskowych, dotyczących odpowiedzialnego zarządzania zasobami i odpowiedzialnej konsumpcji, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych czy umożliwienia rozwoju społecznościom, w których prowadzi działalność.

Jedną z takich inicjatyw jest sadzenie drzew w miastach, w których funkcjonują centra handlowe w Polsce. NEPI Rockcastle realizuje ten projekt we współpracy z Dotlenionymi, organizacją społeczną, wyróżnioną tytułem Startupu Pozytywnego Wpływu. Planowane jest nasadzanie lasów mieszanych składających się z drzew iglastych, takich jak świerki, sosny, modrzewie oraz drzew liściastych, takich jak dęby.

– Pozyskanie wiarygodnego partnera do inicjatywy zazieleniania miast jest dla nas szczególnie ważne. Zależy nam bowiem na tym, aby nasadzenia 24 tysięcy drzew przeprowadzić w miejscach, w których szczególnie brakuje roślinności, oraz w lokalizacjach, w których działają nasze galerie. W praktyce więc 2 tysiące sadzonek stworzy nową miejską zieloną przestrzeń blisko nas i klientów naszych 12 galerii. Cały proces wymaga doświadczenia pod kątem współpracy z lokalnym samorządem i logistycznym, znajomości terenów zielonych czy rodzaju gleb tam występujących i gatunków drzew, które będziemy sadzić w danej lokalizacji. Korzyści związanych z obecnością zieleni w przestrzeni publicznej jest tak wiele. Czujemy, że powinniśmy właśnie w taki pożyteczny, a jednocześnie profesjonalny sposób służyć zarówno środowisku, jak i społeczności lokalnej, którą współtworzą klienci naszych 12 centrów handlowych w Polsce – mówi Dominik Piwek, Head of Marketing NEPI Rockcastle Polska.

Drzewa pełnią wiele wartościowych funkcji. Regulują obieg wody w przyrodzie, zmniejszają zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy. Są także odpowiedzialne za ochładzanie powietrza atmosferycznego. Odpowiednie rozmieszczenie drzew w przestrzeni miejskiej pozwala obniżyć temperaturę powietrza nawet o 8 stopni.

– Zdrowe dziesięciometrowe drzewo produkuje średnio około 118 kg tlenu rocznie, człowiek zużywa 176 kg. Zatem łatwo wyliczyć, że dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają potrzeby jednej osoby. Właśnie dlatego Dotlenieni od lat angażują się w tworzenie nowych miejsc zielonych w całej Polsce. Sadząc nowe drzewa, tworzymy również naturalne filtry, które doskonale pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie. Nasze zielone przestrzenie dają też możliwość zrelaksowania się po ciężkim dniu. W leśnym powietrzu znajdują się fitoncydy, które mają działanie antystresowe i uspokajające. Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu NEPI Rockcastle w Polsce możemy zaprosić mieszkańców 10 miast i okolic, do wspólnego sadzenia drzew. Naszą akcję wzbogaciliśmy o warsztaty i konkurs, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że ekologia nie może istnieć bez edukacji – mówi Marek Kołkowski z Dotlenieni.org.

Akcję sadzenia drzew poprzedzi cykl warsztatów ekologicznych z tworzenia kokedamy w każdej z 12 galerii. Klienci centrów handlowych NEPI Rockcastle zostaną także zaproszeni do akcji wirtualnego sadzenia drzew, które na jesieni zamienią się w prawdziwe. Będą także mogli wziąć udział w ich nasadzaniu w swojej lokalizacji.

– W obszarze zrównoważonego rozwoju NEPI Rockcastle skupia się na obniżaniu negatywnego wpływu na naturalne zasoby i bioróżnorodność, zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonym gospodarowaniu odpadami. W ramach tego filaru grupa jeszcze w tym roku planuje inwestycje w odnawialne źródła energii, osiągnięcie wskaźnika recyklingu odpadów na poziomie co najmniej 60%, a w dłuższej perspektywie rezygnację z oddawania odpadów na wysypiska – minimalizując w ten sposób ślad węglowy oraz stabilizując koszty energii – mówi Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability NEPI Rockcastle.

W Polsce od 2021 roku rozwiązania z zakresu energii odnawialnej stosuje już 7 obiektów: Alfa Centrum w Białymstoku, Aura Centrum Olsztyna, Focus Mall Piotrków Trybunalski, Focus Mall Zielona Góra, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu, CH Platan w Zabrzu, CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej, części wspólne są zasilane w 100% energią odnawialną. W tym roku do tego grona dołączy Galeria Wołomin i Galeria Tomaszów. Galeria Wołomin, Focus Mall Piotrków Trybunalski, Focus Mall Zielona Góra, CH Bonarka, Galeria Tomaszów, CH Karolinka, Galeria Warmińska, CH Platan w trosce o bioróżnorodność założyły własne lub opiekują się lokalnymi pasiekami.

Zaangażowanie środowiskowe NEPI Rockcastle widoczne jest również w ciągłym ulepszaniu portfolio, m.in. poprzez certyfikację wszystkich budynków, a także inwestowanie w zrównoważone praktyki zarządzania. Aktualnie 85% nieruchomości z portfolio grupy NEPI Rockcastle uzyskało certyfikaty BREEAM in Use, potwierdzające proekologiczne rozwiązania zastosowane w budynkach, jak i efektywność zarządzania obiektami. W Polsce 100% galerii handlowych NEPI Rockcastle może pochwalić się pozytywnym przejściem procesu zielonej certyfikacji. Do końca roku 2022 wszystkie obiekty w grupie NEPI Rockcastle będą posiadały taki certyfikat.

Akcja z Dotlenionymi odbywa się w ramach kampanii „Nie bądź plastik”, zainicjowanej przez NEPI Rockcastle w Polsce w 2019 roku, która ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z nadmiernego użytkowania plastikowych opakowań w codziennym życiu, ale także promowanie ekologicznych zachowań. Warsztaty edukacyjne i nasadzenia to kolejne z cyklu wydarzeń w ramach tej kampanii, inspirujące konsumentów do życia w sposób bardziej zrównoważony i zwracające uwagę na rolę przyrody w naszym otoczeniu.

NEPI Rockcastle jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Grupa posiada jeden z największych portfeli nieruchomości w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, jest też silnie obecna w Chorwacji, Czechach, na Węgrzech oraz w Serbii i Litwie.

W Polsce NEPI Rockcastle jest właścicielem dwunastu galerii handlowych: GALERIA WARMIŃSKA OLSZTYN, AURA CENTRUM OLSZTYNA, ALFA BIAŁYSTOK, GALERIA WOŁOMIN, GALERIA TOMASZÓW, FOCUS MALL PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, FOCUS MALL ZIELONA GÓRA, CH KAROLINKA OPOLE, SOLARIS CENTER w OPOLU, CH PLATAN ZABRZE, CH POGORIA DĄBROWA GÓRNICZA, BONARKA KRAKÓW.