Dobry październik dla Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2022 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 17 mln zł i były wyższe o około 20 proc. od przychodów uzyskanych w październiku 2021 r.

Przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2022 r. wyniosły ponad 196 mln zł i były wyższe o około 17 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w październiku 2022 r. wyniosły około 3,1 mln zł i były wyższe o około 95 proc. rok do roku. W okresie styczeń – październik 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 30,8 mln zł i były niższe o około 2 proc. niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Szacunkowa marża brutto wyniosła około 60 proc. i była niższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w październiku roku poprzedniego.

Powierzchnia handlowa na koniec października 2022 r. wynosiła 18 105 m kw. i była mniejsza o około 3 proc. niż rok wcześniej.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział