Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Pepco Group przyspiesza program ekspansji sieci sklepów

Celem Pepco Group jest co najmniej 550 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2023, w wyniku czego na koniec roku sieć powinna liczyć przynajmniej 4500 sklepów. Głównym kierunkiem rozwoju sieci sklepów pozostaje rynek Europy Środkowo-Wschodniej

Pepco Group, właściciel marek PEPCO i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, opublikowałą swoje wstępne nieaudytowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 r.

Dynamiczny rozwój sieci

Najważniejsze informacje finansowe za pełny rok obrotowy:

⦁ Przychody za rok zakończony 30 września 2022 r. w wysokości 4 823 mln EUR wzrosły o 17,4% rok do roku („r/r”) przy założeniu stałych kursów walutowych oraz o 17,0% przy kursach rzeczywistych.
⦁ Wzrost sprzedaży w warunkach porównywalnych („LFL”) wyniósł +5,2% przy założeniu stałych kursów walutowych.
⦁ Bazowa EBITDA obliczana zgodnie z MSSF 16 sięgnęła 731 mln EUR, osiągnęła wyższy przedział naszej prognozy wynoszącej 720-735 mln EUR, rosnąc o 14,3% przy stałym kursie walutowym oraz o 13,0% r/r przy rzeczywistych kursach walutowych.
⦁ Bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 300 mln EUR, wzrósł o 25,8% przy założeniu stałych kursów walutowych i o 23,2% r/r przy rzeczywistych kursach walut.
⦁ Bazowy zysk na 1 akcję wyniósł 0,42 EUR, rosnąc o 21,3% przy stałym kursie walutowym oraz o 19,3% r/r przy uwzględnieniu rzeczywistych kursów walut.
⦁ Zadłużenie netto na 30 września 2022 r. wyniosło 1 404 mln EUR (wg MSSF 16), i wzrosło o 202 mln EUR r/r, głównie w wyniku ekspansji sieci sklepów oraz planowanego zwiększenia zapasów.
⦁ Otworzyliśmy rekordową liczbę nowych sklepów: 516 nowych sklepów netto (nie licząc zamknięcia 59 sklepów Fultons) i zmodernizowaliśmy 727 sklepów
⦁ Po zakończeniu roku Neil Galloway został powołany na stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO), a Andy Bond został powołany na stanowisko niewykonawczego Przewodniczącego Rady Dyrektorów
⦁ Grupa jest na dobrej drodze, aby zrealizować prognozy na rok obrotowy 2023, czyli osiągnąć kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA przy stałych kursach wymiany, o ile nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie warunków makroekonomicznych.

Ekspansja sieci sklepów Grupy

Grupa koncentruje się na realizacji programu rentownej ekspansji sieci sklepów.

„Przy występującej w gospodarce presji inflacyjnej, rynek detalicznych sklepów dyskontowych w Europie nadal rośnie w skali rocznej, co pozwala nam na znaczne poszerzenie bazy klientów. Dalsza ekspansja Grupy Pepco oznacza, że jesteśmy obecni w całej Europie, a dzięki zróżnicowanej ofercie produktowej i wiodącej na rynku propozycji cenowej, jesteśmy dobrze przygotowani aby dalej się rozwijać, zwiększać nasz udział w rynku i obecności marki. W roku obrotowym 2022 otworzyliśmy rekordową liczbę 516 nowych sklepów netto (nie licząc zamknięcia 59 sklepów Fultons), co było dużym wzrostem, przewyższającym nasz zaktualizowany cel 450 nowych sklepów. Obejmuje to 446 nowych sklepów Pepco, powyżej planowanych 400, w tym 163 nowe sklepy na strategicznie ważnych rynkach Europy Zachodniej we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Austrii. Grupa Poundland otworzyła 70 nowych sklepów (nie licząc zamknięcia 59 sklepów Fultons), z czego prawie wszystkie w ramach działalności Dealz w Polsce.” – czytamy w komunikacie Pepco Group.

W efekcie tych wyników, Pepco Group przyspiesza program ekspansji sieci sklepów, podnosząc cel do poziomu co najmniej 550 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2023, w wyniku czego na koniec roku nasza sieć powinna liczyć przynajmniej 4500 sklepów.

„Głównym kierunkiem rozwoju sieci sklepów pozostaje nasz podstawowy rynek Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Dodatkowo marka Pepco weszła do Grecji w październiku 2022 r. i zostanie wprowadzona na rynek portugalski wiosną 2023 roku. W ciągu najbliższych 18 miesięcy planujemy podwoić liczbę sklepów Dealz w Polsce do 340 ze 170 na koniec roku obrotowego 2022. Wykorzystamy nasze istniejące relacje rynkowe aby przyspieszyć rozwój na rynkach gdzie zwykle działają sklepy o mniejszej powierzchni.
Długoterminową ambicją Pepco Group jest prowadzenie około 20 000 sklepów w całej Europie. Obecnie koncentrujemy się na budowie fundamentów, które umożliwią realizację tej wizji, otwierając sklepy głównie na naszych podstawowych rynkach, takich jak Polska, gdzie Grupa prowadzi już ponad 1160 sklepów i realizuje szeroko zakrojone plany otwierania kolejnych. Nowe sklepy w Europie Środkowo-Wschodniej mają istotny pozytywny wpływ na nasze całkowite wyniki, ponieważ osiągamy tam wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 85%.
Potwierdziliśmy już naszą propozycję dla Europy Zachodniej otwierając z powodzeniem sklepy w czterech krajach Europy Zachodniej (w tym w Niemczech w roku obrotowym 2022), i mamy przekonanie, że możemy jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój sieci zachowując jednocześnie atrakcyjną i konsekwentną ekonomikę sklepów. Dodatkowo, dzięki ciągłemu usprawnianiu łańcucha dostaw, udało nam się poprawić efektywność kapitału obrotowego i wprowadzić oszczędności kosztów operacyjnych, dzięki czemu łatwiej jest nam osiągnąć próg wewnętrznej stopy zwrotu na poziomie 30% dla nowych sklepów w całej Grupie” – informuje Pepco Group.