Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Grupa Pepco: Prawie 30 proc. wzrost przychodów

Przychody Grupy Pepco za I kwartał wyniosły 1 654 mln euro, co oznacza wzrost przychodów rok do roku („YoY”) o 27% przy stałym kursie walutowym i o 24% przy uwzględnieniu kursów rzeczywistych.

Wzrost w I kwartale wg porównywalnej bazy „like-for-like” (LFL) wyniósł 13,0% rok do roku, przy uwzględnieniu stałych kursów walut. Wszystkie marki Grupy odnotowały wyraźny wzrost sprzedaży rok do roku:
– Pepco: +19,7% LFL;
– Grupa Poundland: +4,4% LFL.

W I kwartale we wszystkich markach Grupy, po bardzo udanym okresie świątecznym, odnotowano rekordowe dzienne wyniki sprzedaży, przewyższające wynikami średnią dla szerokiego rynku.
Kontynuowano otwarcia nowych sklepów wszystkich marek Grupy – w tym roku obrotowym przybyło już 105 nowych sklepów netto.

Realizacja strategicznych celów

W I kwartale Grupa Pepco kontynuowała realizację programu przyspieszonej ekspansji sklepów, który jest najważniejszym czynnikiem budowania wartości Grupy.

Planowane jest przyspieszenie liczby otwarć w ciągu roku i osiągnięcie celu jakim jest uruchomienie 550 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2023.

W komunikacie Grupy Pepco zapowiedziano nowe otwarcia:
” Grupa Pepco: 105 nowych sklepów netto otwartych w pierwszym kwartale, w tym na nowym rynku, w Grecji, gdzie w październiku 2022 roku uruchomiliśmy placówki Pepco i obecnie mamy 8 sklepów, które osiągają dobre wyniki.
Pepco: 100 nowych otwarć sklepów w I kwartale, w tym 15 w Hiszpanii, które zostały przekształcone ze sklepów Dealz w placówki Pepco.
Grupa Poundland: łączny wzrost liczby sklepów o 5, przy czym otwarto 25 nowych sklepów, z czego większość to sklepy Dealz w Polsce; natomiast 20 sklepów Dealz w Hiszpanii zostało zamkniętych i przekształconych w placówki Pepco (z czego 5 nie zostało jeszcze uruchomionych na koniec kwartału).”

Grupa zapowiada także szerokie modernizacje;

„Oprócz programu otwarć, w I kwartale dokonaliśmy odnowienia 37 sklepów Poundland. To kontynuacja programu „Diamond” polegającego na modyfikacji sklepów oraz uzupełnieniu ich asortymentu o produkty chłodzone i mrożone. Szeroko zakrojona modernizacja około 2 500 sklepów Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej pod hasłem „New Look”, dotychczas testowana we Wrocławiu i Warszawie, ruszy w pełni w styczniu 2023 roku. W Hiszpanii odnotowaliśmy dobre wyniki naszego nowego formatu sklepów Pepco Plus. Oferują one pełną gamę odzieży Pepco i produktów ogólnego przeznaczenia oraz dodatkowo produkty FMCG, dostępne dotychczas w sklepach Grupy Poundland. Do końca bieżącego roku obrotowego uruchomionych ma zostać do 80 kolejnych sklepów Pepco Plus. Po udanej próbie konwersji sklepów z Dealz na Pepco w Hiszpanii obecnie testujemy niewielką liczbę sklepów pod marką Pepco w Republice Irlandii. Przekształciliśmy tam 5 istniejących sklepów Dealz na sklepy marki Pepco, zaś w drugim kwartale roku obrotowego, planujemy przekształcić kolejny. Wstępne opinie klientów po tej zmianie są pozytywne.” – czytami w komunikacie firmy.

Kontynuacja dobrych wyników

W I kwartale roku sprzedaż w ramach całej Grupy nadal była wysoka, z głównym udziałem Pepco, wspierana przez dobre wyniki Poundland i Dealz Polska. Wynik LFL jest częściowo efektem porównania do I kwartału roku obrotowego 2022, gdy wciąż widoczny był wpływ pandemii COVID-19, a handel w wielu sklepach funkcjonował w ramach ograniczeń rządowych. W I kwartale tego roku odnotowano rekordowe dzienne wyniki sprzedaży we wszystkich naszych markach. W szczególności widoczne było to w sklepach Pepco w okresie świątecznym, gdzie wykorzystywaliśmy zapasy zgromadzone w IV kwartale roku obrotowego 2022.

„Nasza strategia wiodącej oferty cenowej, skoncentrowana równocześnie na dostarczaniu klientom najlepszej wartości, nieustannie sprawdza się w obecnych warunkach. Mamy mocną pozycję, aby nadal osiągać wyniki lepsze niż cały rynek w kategorii odzieży, towarów ogólnego przeznaczenia i FMCG. Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie na wszystkich naszych rynkach, choć w przypadku odzieży i obuwia jest ona wyraźnie niższa od głównego wskaźnika wzrostu cen.” – informuje Grupa Pepco.

Perspektywy na przyszłość

Komentując wyniki pierwszego kwartału, Trevor Masters, prezes Pepco Group, powiedział:
„Mieliśmy bardzo udany świąteczny okres z rekordowymi dziennymi wynikami sprzedaży, w każdej z naszych marek. Nadal osiągaliśmy lepsze wyniki niż szeroki rynek w całej Europie. Skorzystaliśmy z odpowiedniego, odbudowanego poziomu zapasów, co pozwoliło nam zaspokoić silny popyt. Po tym bardzo pracowitym okresie handlowym chciałbym skorzystać z okazji, aby jeszcze raz podziękować wszystkim naszym pracownikom i współpracownikom, w całej Pepco Group, za ich ciężką pracę oraz nieustanne zaangażowanie na rzecz naszych klientów.
Odnotowaliśmy dobre wyniki w Europie Zachodniej, szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii. W tym kwartale dokonaliśmy też mocnego otwarcia w Grecji. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie działalności w Portugalii wiosną 2023 roku. Z ekscytacją przyglądamy się perspektywom dla Dealz w Polsce, gdzie kontynuujemy szybką ekspansję i gdzie w pierwszym kwartale uruchomiliśmy 16 nowych sklepów.
Coraz bardziej skupiamy się na wykorzystaniu efektu skali i różnorodności biznesu, który stworzyliśmy. Chcemy uwolnić potencjał Grupy jako całości, łącząc imponujące przewagi i możliwości każdej z naszych marek. Podczas gdy otoczenie rynkowe wciąż może być wyzwaniem, mamy przekonanie co do siły naszej oferty skierowanej do klientów i naszej pozycji cenowego lidera. Jesteśmy też pewni naszej zdolności do realizacji strategicznych priorytetów dotyczących dalszego wzrostu.”