Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[RAPORT] McKinsey: Handel inwestuje w automatyzację

Firmy będą wydawać na robotykę i automatyzację coraz więcej. Także sklepy detaliczne. Według raportu McKinsey Global Industrial Robotics Survey 2022, dla wielu przedsiębiorstw nakłady na systemy informatyczne i urządzenia automatyzujące procesy będą stanowić nawet 1/4 wydatków kapitałowych w ciągu najbliższych pięciu lat.

Dla zarządzających głównymi argumentami za wdrożeniami są podniesienie jakości oraz zwiększenie wydajności i optymalizacji czasu pracy. Firmy, które nadal pozostają nieufne, obawiają się kosztów oraz tego, że brakuje im odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Ogromne nakłady na inwestycje

Pod kątem inwestycji w nowe technologie przebadano szereg sektorów. Wśród najbardziej skłonnych do wdrożeń znajdują się handel detaliczny i rynek dóbr konsumpcyjnych – 23 proc. badanych organizacji z tych branż planuje wydatki na tego typu inwestycje w ciągu najbliższych 5 lat. Dla porównania, w sektorze spożywczym wdrożenia planuje 15 proc., a w motoryzacji – 8 proc. przedsiębiorstw.
Ogromnym wyzwaniem dla firm będzie wybór technologii oraz prawidłowe przeprowadzenie wdrożeń. Tutaj pojawia się szansa dla organizacji specjalizujących się we wspieraniu przedsiębiorstw w technologiach robotyzacji i automatyzacji.

Wyzwania

Z badania McKinsey płynie dodatkowo wniosek, że automatyzacja nie jest wcale łatwa, ponieważ organizacje mają sporo obaw. Największe trudności zdaniem badanych firm to koszty wdrożenia i brak doświadczenia w zakresie nowych rozwiązań, wymienia je odpowiednio 71 i 61 proc. respondentów. To przekłada się na niski stopień zaufania biznesu do technologii, co z kolei powoduje problemy z finansowaniem. Dlaczego? Jeśli zarządzający mają wątpliwości, czy dana technologia jest dla ich organizacji dobra, nie będą nią zainteresowani.

Co więcej, wiele firm korzystających obecnie ze starszych technologii spodziewa się wyzwań związanych z wdrożeniem jednego, nowego zestawu rozwiązań wspieranych przez zintegrowane platformy dla robotyki i automatyki. 42 proc. respondentów badania deklaruje, że ma problemy ze znalezieniem dostawcy kompleksowych rozwiązań, niezależnie od regionu geograficznego. Dlatego firmy często decydują się na zacieśnianie współpracy z dotychczasowymi integratorami systemów oraz nowymi firmami, rozpoczynającymi działalność w dziedzinie robotyki, które oferują przełomowe innowacje.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Trudny temat

Mimo że decyzja o wdrożeniu automatyzacji najczęściej wiąże się ze znaczną inwestycją, wiele firm ma trudności z przełożeniem swoich celów dotyczących robotyki i automatyzacji na działania, szczególnie jeśli chodzi o znajomość technologii i zwrot z inwestycji. W branży handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych ok. 60 proc. respondentów wymienia te dwa czynniki jako bariery. Inna wymieniana przeszkoda to nieprzygotowanie technologiczne organizacji z punktu widzenia możliwości i niezawodności systemu.

Brak merytorycznego przygotowania firm sprawia, że większość klientów (62 proc. pytanych) preferuje takich partnerów, którzy zapewnią pełną obsługę nowych technologii w zakresie wdrażania. Najbardziej pożądani będą zatem dostawcy technologii, którzy cały czas będą wspierać przedsiębiorstwo, również w zakresie konserwacji i dostosowania systemów do wymaganych zmian.