Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Action wprowadza zmiany w dziale HR

Ewa Dawiec, pracująca wcześniej w Action na stanowisku HR Business Partner, przejęła rolę HR Managera marki w Polsce. Zastąpiła Piotra Machowskiego, który zarządzał kadrami Action w Polsce od 2017 roku, a teraz został awansowany na stanowisko Head of HR Operations.

Jako Country HR Manager Ewa Dawiec jest odpowiedzialna za wdrażanie i realizowanie polityki HR Action w Polsce, poprzez dostosowywanie globalnej strategii marki do specyfiki polskiego rynku. Objęła nadzór nad kluczowymi procesami HR firmy jak rekrutacja oraz system szkoleń i rozwoju pracowników. Odpowiada także za dalsze usprawnianie wewnętrznych systemów i narzędzi, wykorzystywanych w codziennej pracy swojego działu. Jako nowy HR Manager w Polsce, Ewa Dawiec jest odpowiedzialna za bieżące zarządzanie pracą podległych jej zespołów i tworzenie dla nich przyjaznego oraz sprzyjającego samorozwojowi środowiska pracy. 

„W Action szczególny nacisk kładziemy na działanie zgodnie z wartościami firmy oraz tworzenie integracyjnego środowiska pracy. Moim celem jest wzmocnienie pozycji Action jako  cenionego i pożądanego pracodawcy, dbającego i potrafiącego w pełni rozwijać potencjał pracowników. Nasze ambicje na polskim rynku są duże – zwiększenie liczby sklepów, wzmocnienie łańcucha dostaw, a także rozbudowa centrali. Ciągły proces tworzenia i utrzymywania relacji z pracownikami jest wyzwaniem, ale jednocześnie ogromną motywacją, do dalszej ekspansji w Polsce, jak również wspierania w rozwoju członków naszego zespołu” – mówi Ewa Dawiec.

Ewa Dawiec dołączyła do Action w 2020 roku jako HR Business Partner. Wcześniej współpracowała m.in. z Shiloh Industries, Danone i Raben Group, realizując różne projekty z obszaru HR.

Awans na wyższe stanowisko otrzymał także poprzedni HR Manager Action w Polsce – Piotr Machowski. Obecnie jako Head of HR Operations w Action, wykorzystuje swoje doświadczenie w budowaniu profesjonalnej pozycji HR marki. Do jego obowiązków należy identyfikacja specyficznych potrzeb poszczególnych krajów oraz pełnienie roli łącznika pomiędzy działami krajowymi i centralą HR Action. Piotr dołączył do Action w 2017 roku i budował zespół HR w Polsce od momentu otwarcia przez firmę pierwszego sklepu w kraju. 

W Polsce działa obecnie 256 sklepów Action oraz 2 centra dystrybucyjne. Firma liczy w Polsce ponad 3500 pracowników.