Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[BADANIE] ARC Rynek i Opinia: W styczniu wzrost optymizmu konsumentów

W styczniu o 11 punktów podniósł się wskaźnik optymizmu polskich konsumentów. Lepiej niż w ciągu ostatnich miesięcy oceniamy naszą jakość życia – poprawa o 5 punktów. – to wyniki styczniowej edycji Radaru konsumenckiego ARC Rynek i Opinia.

Wskaźnik dotyczący oceny sytuacji gospodarczej w Polsce, planowanych zakupów, stabilności zarobków czy stabilności zatrudnienia pozostał na niezmienionym poziomie w porównaniu do wyników sprzed miesiąca. 

Nadal najmniejsze obawy Polacy mają w obszarze stabilności swoich zarobków.

W ramach Radaru konsumenckiego ARC Rynek i Opinia, który realizowany jest raz w miesiącu, pokazywanych jest kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki te to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych w danym temacie.

Analizując wyniki z ostatnich 4 miesięcy, tylko w listopadzie wskaźnik optymizmu miał wartość ujemną (-17 pkt), w styczniu nastąpiło mocniejsze odbicie po już lepszym od listopada grudniu.

Ocena jakości życia – respondenci uważający, że teraz żyje im się trudniej niż rok wcześniej są w większości, chociaż wskaźnik ten poprawił się o 5 punktów (z -25 do -20 pkt).

Wskaźnik zakupów pokazuje, że Polacy nie planują na razie większej konsumpcji dóbr i usług. Jednocześnie maleje wskaźnik dotyczący wzrostu cen, co oznacza, że Polacy w tym zakresie robią się bardziej optymistyczni.

Wskaźniki dotyczące stabilności zarobków oraz stabilności zatrudnienia pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z grudniem 2022 roku.