Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[WYWIAD] Kamilla Budnik, Grupa CCC: Cyrkularność, to słowo klucz dla całego przemysłu modowego

Jako spółka giełdowa jesteśmy zobowiązani do raportowania informacji dotyczących postępów w realizacji strategii ESG. Obecnie pracujemy już nad szóstym raportem niefinansowym. Jako firma działająca na 28 rykach mamy świadomość naszego wpływu, również na bardziej świadome wybory konsumenckie – mówi w rozmowie z Retailnet Kamilla Budnik, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie CCC.

Zbiórka używanego obuwia “Daj swoim butom drugie życie”, wspierająca ideę zero waste, prowadzona jest już we wszystkich sklepach CCC w Polsce. To jednak nie jedyna inicjatywa w duchu zrównoważonego rozwoju realizowana przez Grupę CCC. Jakie są główne cele i strategia ESG firmy?

Cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, które wyznaczyliśmy w ramach strategii GO.25, są integralną częścią strategii biznesowej i będziemy je sukcesywnie realizować do roku 2025. Nasze działania ESG opieramy na czterech filarach – odpowiedzialności wobec klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Jako spółka giełdowa jesteśmy zobowiązani do raportowania informacji dotyczących postępów w realizacji strategii ESG. Obecnie pracujemy już nad szóstym raportem niefinansowym. Jako firma działająca na 28 rykach mamy świadomość naszego wpływu, również na bardziej świadome wybory konsumenckie. Poza akcją “Daj swoim butom drugie życie”, poprzez którą chcemy zamknąć obieg naszych produktów i edukować naszych klientów o ich cyrkularności, skupiamy się na tym, aby rozszerzać portfolio produktów zrównoważonych i tym samym zwiększać ich dostępność w sklepach stacjonarnych i online. Unijna Taksonomia i techniczne kryteria kwalifikacji jasno określają, które prowadzone przez nas działania możemy nazywać i traktować jako zrównoważone. Ponadto wdrożone w ostatnim czasie regulacje, czyli między innymi strategia Unii Europejskiej dotycząca wyrobów tekstylnych i ich cyrkularności sprawiają, że projekty mające na celu zagospodarowanie używanych produktów staną się jeszcze bardziej powszechne.

Warto podkreślić także, że istotne jest nie tylko to, co sprzedajemy, ale też, w jaki sposób produkty są dostarczane do naszych klientów oraz co dzieje się z nimi po zakończeniu ich cyklu życia. W zakresie dostarczania produktu do klienta skupiamy się m.in. na tym, żeby eliminować nadmierną ilość odpadów i możliwie efektywnie projektujemy nasze opakowania, żeby nadawały się do ponownego użycia – mogły być wykorzystywane przy ewentualnych zwrotach oraz żeby opakowania nadawały się w 100% do recyklingu.

W ramach celów środowiskowych zobowiązaliśmy się także do redukcji do 2025 roku emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1+2 (emisje bezpośrednie i pośrednie związane z wytwarzaniem kupowanej energii) o 40% w stosunku do roku 2019 oraz o 10% w zakresie 3 (emisje pośrednie w łańcuchu wartości) w stosunku do roku 2021.

Ważna jest dla nas też dbałość o równość i różnorodność, bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz współpraca z naszymi dostawcami w zakresie realizacji wspólnych celów środowiskowych i społecznych.

Naszym celem strategicznym jest również jeszcze głębsza analiza wpływu naszej działalności i całego łańcucha dostaw m.in. pod kątem zużycia wody oraz bioróżnorodności. To jest podejście wyprzedzające obowiązujące regulacje. Jako Grupa zawsze przygotowujemy się odpowiednio wcześniej do wszystkich zmian i wymogów, które są wprowadzane na poziomie legislacyjnym tak, abyśmy w momencie, kiedy będą one obowiązywały, mogli już te kwestie odpowiednio zaraportować.

W jaki sposób Grupa CCC optymalizuje swoje przesyłki?

W logistyce skupiamy się na tym, żeby stale ograniczać ilość odpadów m.in. poprzez jeszcze bardziej efektywne projektowanie naszych opakowań. W ubiegłym roku w naszych przesyłkach online wprowadziliśmy Papieropaki – bardziej przyjazne środowisku opakowania, wykonane nawet w 80% z papieru z recyklingu. Dziś już większość zamówień dostarczana jest do klientów w tych nowych opakowaniach.

Warto dodać, że Papieropaki mają mniejszą objętość i wagę niż klasyczne opakowania kartonowe, co umożliwia umieszczenie większej liczby zamówień na paletach. To z kolei przekłada się na oszczędności powierzchni magazynowej oraz zmniejszenie wagi transportowanych ładunków, co bezpośrednio wpływa na ograniczenie emisji CO2.

Poza wspomnianymi Papieropakami, w celu zmniejszenia śladu węglowego i ograniczania odpadów wykorzystujemy takie rozwiązania jak maszyna PackSize. Dzięki niej, wielkość kartonu dostosowywana jest do każdego zamówienia. Ponadto opakowania w sklepach oraz wysyłkach e-commerce realizowane są wyłącznie z użyciem kartonowych opakowań z certyfikatem potwierdzającym ich pochodzenie z odpowiedzialnych źródeł.

Dalsze poszukiwanie usprawnień w logistyce dostaw w myśl zrównoważonego rozwoju to jeden z naszych strategicznych celów. Naszą ambicją do 2030 jest, aby wszystkie produkty sprzedawane przez Grupę CCC dostarczane były w opakowaniach o zerowym śladzie środowiskowym. Do realizacji tego celu przyczyniają się również podjęte przez nas działania w ramach Mapy Drogowej GOZ, którą opracowaliśmy w 2021 roku.

CCC wychodzi z propozycją dla tych, którzy nie wiedzą, co zrobić ze zużytym już obuwiem. Czy program „Daj swoim butom drugie życie” cieszy się zainteresowaniem klientów? Czy polskie społeczeństwo jest gotowe na wyzwania, które teraz stoją przed nami?

„Daj swoim butom drugie życie” to projekt, który uruchomiliśmy z myślą o naszych klientach, którzy chcą żyć zgodnie z duchem zero waste i są coraz bardziej świadomi wyzwań środowiskowych. Klienci mogą przynosić buty do naszych sklepów stacjonarnych i wrzucać je do specjalnych pojemników. Następnie my segregujemy obuwie i tym parom, które mogą być dalej użytkowane dajemy drugie życie. W 2022 roku niemal całość zebranego obuwia po dezynfekcji została przekazana na rzecz potrzebujących obywateli Ukrainy. Nawiązaliśmy również współpracę z InPostem – w ramach akcji EKOzwroty niepotrzebne już buty można zupełnie bezpłatnie przekazać za pomocą urządzeń Paczkomat®.

Uważam, że społeczeństwo w Polsce, a szczególnie młodsze pokolenie, jest coraz bardziej świadome wyzwań środowiskowych. Rozpoczynaliśmy naszą pilotażową zbiórkę obuwia w 2020 roku w 20 sklepach w Polsce, żeby przetestować pomysł i zobaczyć, jak nasi klienci będą reagować na tę akcję. Po bardzo dobrych wynikach postanowiliśmy rozszerzyć zbiórkę na wszystkie sklepy w Polsce i również sklepy na wybranych rynkach za granicą. Poprzez akcję pokazujemy, że jest alternatywa dla obuwia, którego już nie potrzebujemy, że z tych butów można zrobić jeszcze coś dobrego dla innych oraz z troską o środowisko. Widzimy, że klienci chętnie oddają niepotrzebne już buty do naszych pojemników w sklepach. Do tej pory zebraliśmy ich już ponad 80 tysięcy, co bardzo nas cieszy. Świadomość środowiskowa ciągle rośnie – to już nie tylko trend, a postawa, która przyczynia się do realnej zmiany, również biznesów.

Poza środowiskiem, produktem, jego dostawą, optymalną logistyką czy ekologicznymi opakowaniami, najważniejszy jest człowiek. Czy strategia Grupy CCC obejmuje także działania prospołeczne?

Oczywiście. W kwestiach pracowniczych zobowiązaliśmy się m.in. do tego, aby obniżać wskaźniki glass celling ratio (wskaźnik równości szans awansu) i gender pay gap ratio (wskaźnik różnic w zakresie wynagrodzeń) do poziomu 5% różnicy pomiędzy obydwiema płciami. Sukcesywnie realizujemy je mapując nasze stanowiska, porównując stopnie zaszeregowania tzw. “grady” i licząc wskaźniki w ujęciach kwartalnych na poziome całej Grupy, aby móc odpowiednio monitorować i reagować. Warto dodać, że jako jedna z niewielu firm w Polsce zdecydowaliśmy się na raportowanie tych wskaźników.

W naszej strategii GO.25 zmieniliśmy podejście do samego postrzegania kwestii społecznych. Wcześniej w ramach tego obszaru raportowaliśmy głównie działania pomocowe czy wsparcie lokalnych społeczności. Widzimy jednak na podstawie planowanych legislacji, że potrzebne jest szersze spojrzenie. Dlatego w nowej strategii zobowiązaliśmy się do raportowania również innych kwestii. Bazując na przeprowadzanym co dwa lata badaniu istotności wśród naszych kluczowych interesariuszy dokładnie wiemy, jakie są ich oczekiwania oraz które z realizowanych przez nas zagadnień ESG są dla nich najważniejsze. W ten sposób dokonaliśmy rewizji celów, skupiając się na kwestiach etycznych oraz zarządzaniu łańcuchem wartości. Zaktualizowaliśmy nasz kodeks postępowania dla dostawców rozszerzając go o nowsze standardy współpracy oraz m.in. o monitoring kwestii etycznych i środowiskowych. Wychodząc w raportowaniu poza kwestie, do których jesteśmy zobligowani wyznaczamy kierunek zmian i dobre praktyki w całej branży.

Dużo mówi się o nowych dyrektywach, nowych wytycznych, które przedsiębiorstwa będą musiały uwzględniać w swoich działaniach. To może być problem. Szczególnie dla mniejszych graczy operujących na rynku, którzy nie będą mieli środków na wiele wdrożeń

Na razie zmiany standardów raportowania zgodnie z polityką CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) od roku 2024 będą dotyczyć tylko dużych spółek, ale w kolejnych latach obowiązkiem raportowania ESG zostanie objęta również część mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego jest to bardzo ważne, aby już dzisiaj przygotowywać się do tych nadchodzących regulacji. Uważam, że jako Grupa CCC jesteśmy dobrze do nich przygotowani – mamy już w organizacji system pozyskiwania kluczowych dla nas informacji, współpracujemy ze wszystkimi działami firmy i dzięki temu odpowiednio wcześniej przygotowujemy się do ich wdrożenia.

Czy patrząc z perspektywy wielkości, zasięgu i skali sieci będących w Grupie CCC, może Pani wskazać realne korzyści wynikające z realizacji celów zrównoważonego rozwoju? Mówiąc wprost – da się na tym zarobić?

Patrząc chociażby na kraje Beneluksu, które są chyba najbardziej zaawansowane, jeśli chodzi o cyrkularność, to kalkulacje wskazują, że efekty mają zasięg globalny i ogromny wpływ na całą gospodarkę. W efekcie mogą generować miliardy euro przychodów oraz będą nowym bodźcem do tego, aby powstawały nowe miejsca pracy.

Dla spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych ważna jest także perspektywa rynku kapitałowego. W kolejnych latach fundusze w coraz większym stopniu uzależniać będą swoje inwestycje od wypełniania przez spółki kryteriów zrównoważonego rozwoju. Namacalną korzyścią dla podmiotów realizujących strategie ESG będzie możliwość sięgania po finansowanie dłużne z komponentem ESG, charakteryzujące się niższym kosztem kapitału.

Jakich trendów związanych z realizowaniem strategii ESG możemy się spodziewać
w perspektywie najbliższych lat?

Myślę, że będą się rozwijać dodatkowe gałęzie związane z usługami i sprzedażą produktów. Znaczenie zyskają usługi typu dzierżawienie produktów. Branża retail będzie wspomagana przez sektor usług, w którym będzie szersze pole do popisu i możliwości uzupełniania luki rynkowej. Myślę tutaj o start-up’ach, które będą mieć nowe, innowacyjne pomysły na zagospodarowanie odpadów czy rozwiązania zgodne z ruchem zero waste. Cyrkularność, to jest kluczowe słowo dla całego przemysłu modowego.

Rozmawiała: Katarzyna Łabuz