Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Ponad 180 dobrych uczynków od EPP na rzecz lokalnych społeczności

EPP po raz kolejny w ramach swojej strategii ESG realizowało działania na rzecz lokalnych społeczności żyjących w sąsiedztwie nieruchomości zarządzanych przez firmę. W 2022 r. zespoły złożone z pracowników EPP wykonały ponad 180 dobrych uczynków.

Działania te wpisały się w cztery filary społecznej odpowiedzialności firmy: człowiek z sąsiedztwa i jego potrzeby, zdrowie i aktywność fizyczna, edukacja oraz ekologia. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu pracowników obiektów należących lub zarządzanych przez EPP przeprowadzono o ponad 60 akcji więcej niż zakładano, realizując założony plan w 150%.

– To już kolejna odsłona naszych „dobrych uczynków”, akcji zapoczątkowanej w 2021 roku z okazji 5. urodzin EPP, której celem jest wspieranie sąsiadów. W tym roku najwięcej, bo prawie dwie trzecie działań przeprowadziliśmy w obszarze pomocy człowiekowi. Wiele z nich koncentrowało się również wokół inicjatyw na rzecz osób z Ukrainy, które dołączyły do naszych lokalnych społeczności. Łącznie w ramach akcji na pomoc potrzebującym nasi pracownicy przeznaczyli ponad 1100 godzin w ramach wolontariatu pracowniczego, co bardzo doceniamy i za co serdecznie dziękujemy – mówi Urszula Matej-Bil, dyrektor PR i komunikacji w EPP.

Wsparcie szyte na miarę

Przez cały miniony rok 24 lokalne zespoły EPP realizowały działania w czterech obszarach zdefiniowanych w strategii ESG firmy: człowiek z sąsiedztwa i jego potrzeby (66% inicjatyw), zdrowie i aktywność fizyczna (18% akcji), edukacja (9% działań) oraz ekologia (7% projektów). Po zidentyfikowaniu bieżących potrzeb, pomoc niesiono tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. Wsparcie otrzymało m.in. 11 domów dziecka, 4 instytucje troszczące się o osoby starsze, 14 schronisk dla zwierząt, przeprowadzono też 6 zbiórek krwi oraz 4 akcje profilaktyki zdrowotnej. Celem działań była również odpowiedź na globalne wyzwania związane m.in. z poprawą jakości powietrza, zwiększaniem bioróżnorodności i zazielenianiem miast oraz ochroną środowiska naturalnego. W otoczeniu centrów handlowych EPP pojawiły się łąki kwietne, instalowano budki lęgowe dla ptaków i domki dla jeży oraz przekazano środki pieniężne na ich rehabilitację.

Edukacyjny charakter kampanii miał swoje odzwierciedlenie w akcjach, w których wolontariusze EPP uczyli dzieci przepisów drogowych, oferowali bezpłatne przeglądy rowerowe czy, przy okazji zwiększania świadomości dotyczącej pożarów oraz ulatniania gazu, rozdawali czujki przeciwpożarowe.

Promowanie zdrowia przełożyło się na organizację akcji w zakresie profilaktyki nowotworowej dla kobiet i mężczyzn, a także zachęcania do aktywnego trybu życia m.in. poprzez korzystanie z roweru jako środka lokomocji.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Pomoc dotkniętym wojną w Ukrainie

Przeprowadzono też ponad 30 akcji na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pierwsza fala pomocy została skierowana do Zamościa, gdzie znajduje się zarządzana przez EPP Galeria Twierdza. Wsparcie dotyczyło m.in. wyposażania punktów recepcyjnych organizowanych w mieście w przedmioty pierwszej potrzeby takie jak koce, środki higieniczne, a także transportu uchodźców do innych miast oraz zapewnienia niezbędnych środków medycznych osobom, które zostały w Ukrainie. Kolejnym krokiem było zaangażowanie wszystkich lokalnych zespołów EPP w działania pomocowe. Oprócz zbiórek finansowo-rzeczowych, firma organizowała zajęcia edukacyjne, sportowe, fundowała posiłki, przeprowadzała lub finansowała kursy języka polskiego i programowania, a chętnym pomagała w znalezieniu pracy.

– Oprócz zabezpieczenia podstawowych potrzeb, równie ważne było zadbanie o komfort psychiczny dorosłych i dzieci przybywających z Ukrainy. Staraliśmy się drobnymi działaniami poprawić ich samopoczucie, organizując liczne projekcje filmów, wycieczki, a także zajęcia integracyjne. Nasi wolontariusze przygotowywali posiłki, sortowali produkty ze zbiórek czy też wspierali punkty recepcyjne. Ciekawą inicjatywą jest sklep społeczny otwarty w kaliskiej Galerii Tęcza, w którym potrzebujący z Ukrainy mogli nabyć bezpłatnie produkty pierwszej potrzeby – dodaje Urszula Matej-Bil.

Jeszcze większy zasięg

W minionym roku EPP kontynuowało i rozwijało też akcje ogólnoportfelowe, których celem jest zwiększenie dostępności obiektów dla klientów z różnymi potrzebami.

Dzięki inicjatywie „Godziny ciszy” wdrożonej w 2021 r. w każdy wtorek we wszystkich centrach handlowych zarządzanych bezpośrednio przez EPP wyłączana jest muzyka, redukowane jest oświetlenie, a komunikaty głosowe są ograniczane do minimum. Dodatkowo w 2022 r. pracownicy EPP zostali przeszkoleni przez Fundację Synapsis w zakresie zrozumienia potrzeb klientów wysoko wrażliwych i ze spektrum autyzmu, a klienci obiektów handlowych mogą wypożyczyć zestawy SOS do wykorzystania w razie nagłej potrzeby, w których znajdują się słuchawki wygłuszające, gniotki antystresowe czy koce.

Od 2021 r. klienci wszystkich centrów handlowych należących lub zarządzanych przez EPP mogą też odwiedzać części wspólne, foodcourty oraz lokale oznaczone odpowiednimi naklejkami wraz ze swoimi pupilami. Zwierzaki znajdą też miejsca, gdzie mogą napić się wody lub odpocząć.

Bookcrossing, czyli punkty wymiany książek skupiające miłośników czytania to kolejny kontynuowany przez EPP projekt. We wszystkich obiektach handlowych i biurowych EPP w wyznaczonych strefach dostępne są nieodpłatnie książki, które przekazywane są kolejnym czytelnikom metodą „podaj dalej”. W minionym roku firma uzupełniła punkty o nowe tytuły, wspierając jednocześnie gospodarkę obiegu zamkniętego i promując czytelnictwo wśród swoich klientów i pracowników.

EPP jest największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu. Portfel firmy obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i 6 kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliarda euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych. Nieruchomości EPP są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.

EPP dąży do zapewnienia jak najwyższych stóp zwrotu dla swoich udziałowców i partnerów JV poprzez dostarczanie najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni wspierając w ten sposób rozwój ich biznesu.

EPP należy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).