Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Carrefour odebrał od klientów ponad 11 milionów butelek zwrotnych

W 2022 roku Carrefour Polska odebrał w swoich sklepach 11,4 miliona butelek zwrotnych, czyli blisko 2 razy więcej niż sprzedał ich swoim klientom. To wynik akcji, w ramach której ta sieć jako jedna z pierwszych na rynku rozpoczęła odbiór butelek zwrotnych bez konieczności okazywania paragonu zakupu oraz wypłacając klientom pełną wysokość kaucji w bonach na zakupy.

Wraz z podniesieniem wysokości kaucji przez największych dostawców, sieć zaprasza swoich partnerów do rozmów na temat przyszłości systemu opakowań zwrotnych w Polsce, a także wycofania ze sprzedaży butelek bezzwrotnych dla produktów, które mają swoje odpowiedniki w butelkach zwrotnych.

W grudniu 2020 roku, w pierwszych sklepach Carrefour w Polsce, ruszył test odbioru od klientów butelek zwrotnych bez konieczności okazywania paragonu ich zakupu, co było częstym powodem zniechęcającym Polaków do zwracania butelek. Inicjatywa sieci szybko okazała się sukcesem, bo rok później, rozszerzając projekt na wszystkie swoje hiper- i supermarkety, Carrefour odebrał ich już ponad 4 miliony.

Rekordowym okazał się jednak rok 2022, w którym Polacy zwrócili do Carrefour 11,4 miliona butelek zwrotnych zaoszczędzając tym samym kwotę ponad 5 milionów złotych.

– Carrefour stał się w Polsce liderem pod względem zwrotności butelek, ponieważ obecnie przyjmujemy ich już dwa razy więcej niż sprzedajemy, przejmując tym samym na siebie koszty obiegu zwrotnego tych opakowań. Pokazuje to jak bardzo taka inicjatywa jest potrzebna na polskim rynku – mówi Marek Lipka Dyrektor Handlowy i członek Zarządu Carrefour Polska.

Jak pokazały dwuletnie doświadczenia sieci, zbiórka butelek zwrotnych bez ograniczeń to potężne wyzwanie kosztowe i logistyczne. Przyczyną takiej sytuacji jest brak ustandaryzowanego wzoru butelek zwrotnych, co znacznie utrudnia i podraża proces ich zbiórki. Jednak Carrefour dążąc do bycia liderem zrównoważonego rozwoju, bierze pod uwagę koszty finansowe, ale także zyski dla środowiska. Skierowanie butelek wielokrotnego użytku do dalszego obiegu pozwala bowiem na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla powstałej podczas produkcji nowych butelek w hutach szkła (istotny krok przeciwdziałania zmianom klimatycznym), zużycia surowców naturalnych stosowanych w podczas wytopu szkła, a także ilości powstającego odpadu stłuczki szklanej, który trzeba przesortować i przetworzyć. Bez wsparcia ze strony innych uczestników rynku, w tym przede wszystkim producentów ta inicjatywa może jednak zostać ograniczona.

W ostatnich tygodniach najwięksi producenci napojów w butelkach zwrotnych, zdecydowali się podnieść cenę za kaucję o 100% – z 50 groszy do 1 złotego, co powoduje że napoje te będą droższe dla klientów w polskich sklepach. Carrefour przystąpił już do rozmów ze swoimi partnerami na temat przyszłości systemu opakowań zwrotnych w Polsce.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

– Zgodnie z motywacjami producentów, którzy podnieśli kwotę kaucji o 100% wierzymy, że w nowej kwocie zawarte zostały również koszty firm, które uczestniczą w tym systemie kaucyjnym. Chcemy zwrócić się tym temacie do producentów i zarazem naszych dostawców, aby zwiększonych kosztów punktów odbioru butelek nie przenosić na klientów oraz na pozostałych uczestników tego systemu. Obawiam się, że jeżeli nie uda nam się dojść do porozumienia, będziemy zmuszeni do zmiany regulaminu naszej akcji, ponieważ obecna jej skala, w której przyjmujemy dwa razy więcej butelek niż sprzedajemy, nieproporcjonalnie zwiększyła nasze koszty i nie będziemy w stanie sprostać jej finansowo. Z pewnością byłoby to ze szkodą dla klientów i środowiska, do czego nie chcemy dopuścić – kontynuuje Marek Lipka.

Co więcej, Carrefour rozpoczął też już przygotowania do rozmów z dostawcami na temat wycofania ze swoich sklepów własnych oraz sklepów swoich partnerów franczyzowych butelek bezzwrotnych o pojemności 0,65l dla produktów, które w ofercie sieci mają swój odpowiednik w butelce zwrotnej o pojemności 0,5l. Jak wynika z wyliczeń Carrefour, tylko z tytułu tej zmiany, do koszy na szkło Polaków może trafić ponad 300 000 szt. butelek mniej w skali jednego roku.

To nie koniec zmian proponowanych przez Carrefour. Sieć zachęca również producentów działających na polskim rynku do ujednolicenia produkowanych butelek zwrotnych, ponieważ obecna sytuacja, w której każdy producent ma inną butelkę, znacznie podnosi koszty ich ponownego wprowadzenia do obiegu.

– Wierzymy, że wspólnie z naszymi dostawcami jesteśmy w stanie zainicjować trwałą zmianę, która wyznaczy kierunek dalszego rozwoju system kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce, podobnie jak miało to miejsce w przypadku otwarcia naszych sklepów na odbiór butelek zwrotnych bez paragonu – dodaje Marek Lipka.