Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

ESG: Stokrotka redukuje zużycie energii i jest coraz bardziej eko

Grupa Maxima, w tym wchodząca w jej skład sieć sklepów Stokrotka, zobowiązała się do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko do 2030 roku. Maxima Grupė przystąpiła do Science Based Targets initiative (SBTi), która zrzesza firmy i organizacje działające na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Szacuje się, że na projekty służące realizacji wyznaczonych celów członkowie Grupy przeznaczą w ciągu najbliższych siedmiu lat do 100 milionów euro.

Podmioty działające w ramach SBTi dążą do realizacji porozumienia paryskiego, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia i zapobiegnięcie wzrostowi temperatury na świecie o więcej niż 1,5oC. Cele Grupy Maxima, w tym sieci sklepów Stokrotka, w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych mają zostać zatwierdzone przez SBTi.

– Jesteśmy dużą grupą firm, w pięciu krajach prowadzimy ponad 1500 sklepów, które każdego dnia odwiedza 1,6 miliona osób. Dlatego rozumiemy, że musimy szukać skutecznych rozwiązań, aby zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko. Od kilku lat ujednolicamy formaty sklepów i widzimy, że możemy funkcjonować bardziej wydajnie, efektywnie kosztowo i z mniejszym wpływem na środowisko. Jako firma prowadząca działalność w sposób odpowiedzialny, zdecydowaliśmy się podążać za wytycznymi Science Based Targets initiative. Nasze cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych zostaną przedstawione do zatwierdzenia przez SBTi – mówi Agnė Voverė, prezes zarządu Maxima Grupė.

Grupa Maxima zobowiązała się do zmniejszenia wpływu na środowisko zgodnie z wytycznymi SBTi na wszystkich pięciu rynkach, na których prowadzi działalność. Oznacza to, że firmy w Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce i Bułgarii wspólnie planują do 2030 roku redukcję bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych (w ramach zakresu 1 i 2) na poziomie Grupy o 42% w porównaniu z rokiem 2021. Zgodnie z metodologią SBTi ważna jest również ocena emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości firmy. Dlatego celem jest zapewnienie, aby co najmniej 67% dostawców (kalkulacja na podstawie emisji gazów cieplarnianych Grupy) wyznaczyło cele w zakresie redukcji emisji.

– Dbałość o relacje z otoczeniem jest dla nas priorytetem. Dlatego dołączenie w ramach Grupy do Science Based Targets initiative jest ważnym krokiem w naszym rozwoju. Dajemy tym samym wyraźny sygnał naszym klientom, pracownikom i partnerom biznesowym, że chcemy szukać skutecznych rozwiązań, aby zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko. Dynamicznie się rozwijając, mamy świadomość, że możemy funkcjonować skutecznie, wydajnie i prośrodowiskowo – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Science Based Targets initiative powstała w 2015 roku jako wiarygodne rozwiązanie pomagające przedsiębiorstwom w wyznaczaniu celów redukcji emisji i mierzeniu ich skuteczności w oparciu o dane naukowe. Cele oparte na nauce wskazują przedsiębiorstwom drogę do redukcji emisji zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Z SBTi współpracuje już ponad 4700 podmiotów na całym świecie.

Szacuje się, że firmy zarządzane przez Maxima Grupė zainwestują do 100 mln euro w ciągu najbliższych siedmiu lat w związku z realizacją działań, takich jak wdrożenie rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, rozszerzenie wykorzystania energii odnawialnej oraz stopniowe przechodzenie na stosowanie czynników chłodniczych (freonów) o mniejszym wpływie na klimat.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Warto podkreślić, że jeszcze przed dołączeniem do SBTi, firmy tworzące Grupę Maxima, w tym sieć sklepów Stokrotka, wdrażały rozwiązania przyjazne dla środowiska, m.in. instalując w sklepach oświetlenie LED, zmieniając systemy chłodnicze i stawiając na efektywniejsze wykorzystanie systemów klimatyzacji. Dzięki takim działaniom łączne zużycie energii w Grupie było w 2022 roku o 4% mniejsze niż w 2021 i to pomimo wzrostu liczby posiadanych sklepów.