Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

7 praktyk NEPI Rockcastle wyróżnionych w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki” zostało opisanych 7 praktyk NEPI Rockcastle. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się zarówno działania prowadzone wspólnie przez wszystkie centra NEPI Rockcastle w Polsce, jak i lokalne aktywności poszczególnych galerii.

Wyróżnione praktyki zakwalifikowano do kategorii Środowisko oraz Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. Premiera raportu odbyła się 17 kwietnia. Raport FOB to największy w Polsce przegląd dobrych praktyk firm w zakresie CSR.

Wyróżnienia dostały warsztaty z woskowijek z Julią Wizowską, akcja „Posadź drzewa z NEPI Rockcastle”, „Przewodnik cyrkularny na Circular Week”, kampanie „Zdrowie pod Kontrolą” i „Go Healthy Girl”, wystawa „Machiny Leonarda da Vinci”, „Niedziela z Wojskiem Polskim w Pogorii”
3 realizowane były po raz pierwszy we wszystkich 12 centrach handlowych należących do portfolio grupy w roku 2022

NEPI Rockcastle w swojej działalności uwzględnia 10 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki” znalazło się 7 inicjatyw NEPI Rockcastle, a wśród nich 3 realizowane po raz pierwszy we wszystkich 12 centrach handlowych należących do portfolio grupy w roku 2022.

Pierwsza grupa praktyk angażuje społeczność lokalną w edukację ekologiczną realizowaną w ramach kampanii „Nie bądź plastik”. Wśród nich znalazły się 2 zakwalifikowane do kategorii Środowisko: warsztaty z woskowijek z Julią Wizowską oraz „Przewodnik cyrkularny”. Dzięki warsztatom z blogerką klienci centrów dowiedzieli się, jak ograniczać produkcję śmieci, jak przerabiać i segregować odpady, z jakich opakowań wielokrotnego użytku warto korzystać. Każdy z uczestników mógł własnoręcznie zrobić woskowijkę – ekologiczną, wielorazową alternatywę dla folii i plastikowych opakowań. Rotacyjna formuła spotkań zapewniła dużą dostępność (1400 uczestników) i dotarcie do szerokiego grona odbiorców w 10 miastach.

„Przewodnik cyrkularny na Circular Week” to praktyczny poradnik online skierowany m.in. do klientów centrów handlowych, najemców, lokalnych instytucji. Głównym założeniem publikacji było pokazanie konkretnych przykładów zrównoważonych i świadomych zachowań oraz wyborów, którepozwalają żyć bardziej cyrkularnie.

Kolejna inicjatywa pod hasłem „Posadź drzewa z NEPI Rockcastle” to ekologiczne warsztaty edukacyjne w 12 obiektach i akcje sadzenia drzew w 9 lokalizacjach. Projekt zrealizowany we współpracy z organizacją społeczną Dotlenieni.org zakwalifikowano do kategorii Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. Jego celem było tworzenie nowych przestrzeni zielonych jako naturalnych filtrów i miejsc relaksu, a rodzaj sadzonek dostosowany był do potrzeb lokalizacji i gleby. Do wspólnego sadzenia drzew zostali zaproszeni mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz miasta i mediów. 

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Kolejna grupa wyróżnionych praktyk wpisuje się w strategiczne cele ESG firmy związane z dbaniem o jakość życia i zdrowia lokalnych społeczności. W tym obszarze wyróżniono 2 kampanie: „Zdrowie pod Kontrolą” realizowaną w galeriach NEPI Rockcastle: Alfa Centrum, Aura Centrum Olsztyna, Galeria Warmińska, CH Karolinka, CH Platan, CH Pogoria oraz Focus Mall Zielona Góra oraz „Go Healthy Girl” organizowaną w centrach handlowych Bonarka, Pogoria i Platan.

Pierwsza z nich polega na organizacji akcji profilaktycznych wraz z lokalnymi oddziałami Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland wiosną i jesienią. W jednym dniu w danej galerii można bezpłatnie wysłuchać prelekcji oraz skorzystać z kilkunastu badań, m.in.: mammografii, pomiaru glikemii, ciśnienia, EKG, USG, spirometrii, badania wzroku i słuchu, testy na wirusa HCV, konsultacji psychiatrycznych, farmaceutycznych oraz dietetycznych, nauczyć się samobadania piersi i jąder oraz skorzystać z porad specjalistów.

Druga to projekt społeczny, którego celem jest szeroka edukacja kobiet z zakresu profilaktyki zdrowotnej, obejmujący m.in. profilaktykę̨ raka szyjki macicy, raka piersi, ale również tematy dotyczące fizjoterapii mięśni dna miednicy, diagnozy i leczenia endometriozy czy nietrzymania moczu. Podczas akcji w trzech galeriach NEPI Rockcastle można było bezpłatnie skorzystać z rad 30 ogólnopolskich ekspertów, nauczyć się, jak samemu badać piersi oraz wykonać badanie USG piersi.

Ostatnie dwie praktyki opisane w raporcie pokazują ważną rolę centrum handlowego w budowaniu życia społecznego. Poprzez udostępnianie przestrzeni galeria staje się miejscem wyjątkowych wydarzeń.

Interaktywna wystawa „Machiny Leonarda da Vinci” w Aura Centrum Olsztyna udowadnia, że centrum handlowe może być ważnym miejscem na mapie kulturalnej i pełnić rolę ambasadora sztuki. Ekspozycja otwarta bezpłatnie w Dzień Dziecka umożliwiła najmłodszym poznanie ponad 30 wynalazków mistrza m.in. dzięki wiernie odtworzonym modelom helikoptera, łożyska kulkowego, spadochronu czy czołgu, a także replikom obrazów, takich jak: Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza, Salvator Mundi czy Dama z gronostajem.

Z kolei „Niedziela z Wojskiem Polskim w Pogorii” to przykład inicjatywy w odpowiedzi na potrzeby organizacji lokalnych. Celem wydarzenia była promocja kariery zawodowej w charakterze żołnierza Wojska Polskiego. Poprzez edukację i rozrywkę udało się zachęcić kandydatów do aplikacji.

– NEPI Rockcastle w swojej działalności uwzględnia 10 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): 3. Dobre zdrowie i jakość życia, 4. Dobra jakość edukacji, 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia, 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 11. Zrównoważonego miasta i społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13. Działania w dziedzinie klimatu, 15. Życie na lądzie. W praktyce oznacza to, że grupa podejmuje szereg działań i aktywności prośrodowiskowych, dotyczących odpowiedzialnego zarządzania zasobami i odpowiedzialnej konsumpcji, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych czy umożliwienia rozwoju społecznościom, w których prowadzi działalność. W raporcie FOB prezentujemy głównie nasze działania z obszaru zaangażowania społecznego i dbania o środowisko w Polsce, które są inspiracją do wdrożenia na innych rynkach – mówi Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability z NEPI Rockcastle

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy polski przegląd działań firm w zakresie CSR. Najnowsza, 21. edycja, prezentuje 1705 działań podjętych przez 272 organizacje. Dobre praktyki zostały standardowo pogrupowane w 7 obszarów opisanych przez normę ISO 26000: zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, prawa człowieka, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne, a także ład organizacyjny.

NEPI Rockcastle (NRP.AS) (JSE.NRP) jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej notowanym na giełdzie właścicielem, deweloperem i zarządcą centrów handlowych, posiadającym ponad 2 000 000 m2 wysokiej jakości nowoczesnego portfela handlowego w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Rumunia, Polska, Słowacja Bułgaria, Węgry, Chorwacja, Czechy, Serbia i Litwa. Rozwój firmy napędzany jest przez program rozwoju o wartości 665 milionów euro, któremu towarzyszą akwizycje, w tym ostatnie nabycie centrum handlowego Forum Gdańsk oraz Galerii Copernicus w Toruniu. Obecnie NEPI Rockcastle jest właścicielem 14 centrów handlowych w Polsce.

NEPI Rockcastle korzysta z dwóch kluczowych przewag strategicznych – unikalnego portfela z ponad 50 centrami handlowymi, zgromadzonego w ciągu ostatnich 15 lat oraz zespołu ponad 400 osób, z ekspercką wiedzą na temat nieruchomości handlowych. Firma została również członkiem Europejskiej Rady Centrów Handlowych (ECSP) oraz amerykańskiej Rady Budownictwa Ekologicznego (USGBC), aby umocnić swoją wiodącą pozycję na rynku nieruchomości handlowych.