Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

7 praktyk NEPI Rockcastle wyróżnionych w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki” zostało opisanych 7 praktyk NEPI Rockcastle. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się zarówno działania prowadzone wspólnie przez wszystkie centra NEPI Rockcastle w Polsce, jak i lokalne aktywności poszczególnych galerii.

Wyróżnione praktyki zakwalifikowano do kategorii Środowisko oraz Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. Premiera raportu odbyła się 17 kwietnia. Raport FOB to największy w Polsce przegląd dobrych praktyk firm w zakresie CSR.

Wyróżnienia dostały warsztaty z woskowijek z Julią Wizowską, akcja „Posadź drzewa z NEPI Rockcastle”, „Przewodnik cyrkularny na Circular Week”, kampanie „Zdrowie pod Kontrolą” i „Go Healthy Girl”, wystawa „Machiny Leonarda da Vinci”, „Niedziela z Wojskiem Polskim w Pogorii”
3 realizowane były po raz pierwszy we wszystkich 12 centrach handlowych należących do portfolio grupy w roku 2022

NEPI Rockcastle w swojej działalności uwzględnia 10 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki” znalazło się 7 inicjatyw NEPI Rockcastle, a wśród nich 3 realizowane po raz pierwszy we wszystkich 12 centrach handlowych należących do portfolio grupy w roku 2022.

Pierwsza grupa praktyk angażuje społeczność lokalną w edukację ekologiczną realizowaną w ramach kampanii „Nie bądź plastik”. Wśród nich znalazły się 2 zakwalifikowane do kategorii Środowisko: warsztaty z woskowijek z Julią Wizowską oraz „Przewodnik cyrkularny”. Dzięki warsztatom z blogerką klienci centrów dowiedzieli się, jak ograniczać produkcję śmieci, jak przerabiać i segregować odpady, z jakich opakowań wielokrotnego użytku warto korzystać. Każdy z uczestników mógł własnoręcznie zrobić woskowijkę – ekologiczną, wielorazową alternatywę dla folii i plastikowych opakowań. Rotacyjna formuła spotkań zapewniła dużą dostępność (1400 uczestników) i dotarcie do szerokiego grona odbiorców w 10 miastach.

„Przewodnik cyrkularny na Circular Week” to praktyczny poradnik online skierowany m.in. do klientów centrów handlowych, najemców, lokalnych instytucji. Głównym założeniem publikacji było pokazanie konkretnych przykładów zrównoważonych i świadomych zachowań oraz wyborów, którepozwalają żyć bardziej cyrkularnie.

Kolejna inicjatywa pod hasłem „Posadź drzewa z NEPI Rockcastle” to ekologiczne warsztaty edukacyjne w 12 obiektach i akcje sadzenia drzew w 9 lokalizacjach. Projekt zrealizowany we współpracy z organizacją społeczną Dotlenieni.org zakwalifikowano do kategorii Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. Jego celem było tworzenie nowych przestrzeni zielonych jako naturalnych filtrów i miejsc relaksu, a rodzaj sadzonek dostosowany był do potrzeb lokalizacji i gleby. Do wspólnego sadzenia drzew zostali zaproszeni mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz miasta i mediów. 

Kolejna grupa wyróżnionych praktyk wpisuje się w strategiczne cele ESG firmy związane z dbaniem o jakość życia i zdrowia lokalnych społeczności. W tym obszarze wyróżniono 2 kampanie: „Zdrowie pod Kontrolą” realizowaną w galeriach NEPI Rockcastle: Alfa Centrum, Aura Centrum Olsztyna, Galeria Warmińska, CH Karolinka, CH Platan, CH Pogoria oraz Focus Mall Zielona Góra oraz „Go Healthy Girl” organizowaną w centrach handlowych Bonarka, Pogoria i Platan.

Pierwsza z nich polega na organizacji akcji profilaktycznych wraz z lokalnymi oddziałami Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland wiosną i jesienią. W jednym dniu w danej galerii można bezpłatnie wysłuchać prelekcji oraz skorzystać z kilkunastu badań, m.in.: mammografii, pomiaru glikemii, ciśnienia, EKG, USG, spirometrii, badania wzroku i słuchu, testy na wirusa HCV, konsultacji psychiatrycznych, farmaceutycznych oraz dietetycznych, nauczyć się samobadania piersi i jąder oraz skorzystać z porad specjalistów.

Druga to projekt społeczny, którego celem jest szeroka edukacja kobiet z zakresu profilaktyki zdrowotnej, obejmujący m.in. profilaktykę̨ raka szyjki macicy, raka piersi, ale również tematy dotyczące fizjoterapii mięśni dna miednicy, diagnozy i leczenia endometriozy czy nietrzymania moczu. Podczas akcji w trzech galeriach NEPI Rockcastle można było bezpłatnie skorzystać z rad 30 ogólnopolskich ekspertów, nauczyć się, jak samemu badać piersi oraz wykonać badanie USG piersi.

Ostatnie dwie praktyki opisane w raporcie pokazują ważną rolę centrum handlowego w budowaniu życia społecznego. Poprzez udostępnianie przestrzeni galeria staje się miejscem wyjątkowych wydarzeń.

Interaktywna wystawa „Machiny Leonarda da Vinci” w Aura Centrum Olsztyna udowadnia, że centrum handlowe może być ważnym miejscem na mapie kulturalnej i pełnić rolę ambasadora sztuki. Ekspozycja otwarta bezpłatnie w Dzień Dziecka umożliwiła najmłodszym poznanie ponad 30 wynalazków mistrza m.in. dzięki wiernie odtworzonym modelom helikoptera, łożyska kulkowego, spadochronu czy czołgu, a także replikom obrazów, takich jak: Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza, Salvator Mundi czy Dama z gronostajem.

Z kolei „Niedziela z Wojskiem Polskim w Pogorii” to przykład inicjatywy w odpowiedzi na potrzeby organizacji lokalnych. Celem wydarzenia była promocja kariery zawodowej w charakterze żołnierza Wojska Polskiego. Poprzez edukację i rozrywkę udało się zachęcić kandydatów do aplikacji.

– NEPI Rockcastle w swojej działalności uwzględnia 10 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): 3. Dobre zdrowie i jakość życia, 4. Dobra jakość edukacji, 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia, 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 11. Zrównoważonego miasta i społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13. Działania w dziedzinie klimatu, 15. Życie na lądzie. W praktyce oznacza to, że grupa podejmuje szereg działań i aktywności prośrodowiskowych, dotyczących odpowiedzialnego zarządzania zasobami i odpowiedzialnej konsumpcji, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych czy umożliwienia rozwoju społecznościom, w których prowadzi działalność. W raporcie FOB prezentujemy głównie nasze działania z obszaru zaangażowania społecznego i dbania o środowisko w Polsce, które są inspiracją do wdrożenia na innych rynkach – mówi Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability z NEPI Rockcastle

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy polski przegląd działań firm w zakresie CSR. Najnowsza, 21. edycja, prezentuje 1705 działań podjętych przez 272 organizacje. Dobre praktyki zostały standardowo pogrupowane w 7 obszarów opisanych przez normę ISO 26000: zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, prawa człowieka, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne, a także ład organizacyjny.

NEPI Rockcastle (NRP.AS) (JSE.NRP) jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej notowanym na giełdzie właścicielem, deweloperem i zarządcą centrów handlowych, posiadającym ponad 2 000 000 m2 wysokiej jakości nowoczesnego portfela handlowego w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Rumunia, Polska, Słowacja Bułgaria, Węgry, Chorwacja, Czechy, Serbia i Litwa. Rozwój firmy napędzany jest przez program rozwoju o wartości 665 milionów euro, któremu towarzyszą akwizycje, w tym ostatnie nabycie centrum handlowego Forum Gdańsk oraz Galerii Copernicus w Toruniu. Obecnie NEPI Rockcastle jest właścicielem 14 centrów handlowych w Polsce.

NEPI Rockcastle korzysta z dwóch kluczowych przewag strategicznych – unikalnego portfela z ponad 50 centrami handlowymi, zgromadzonego w ciągu ostatnich 15 lat oraz zespołu ponad 400 osób, z ekspercką wiedzą na temat nieruchomości handlowych. Firma została również członkiem Europejskiej Rady Centrów Handlowych (ECSP) oraz amerykańskiej Rady Budownictwa Ekologicznego (USGBC), aby umocnić swoją wiodącą pozycję na rynku nieruchomości handlowych.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.