Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wittchen: rok 2022 z najwyższymi przychodami oraz zyskiem w ponad 30 letniej historii.

Rok 2022 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Grupy Wittchen, która osiągnęła historycznie najwyższe poziomy przychodów oraz zysku w naszej ponad 30 letniej historii. Był to okres powracania do normalności po okresie pandemii, ale również zwiększonej niepewności na rynkach finansowych, wojny w Ukrainie. Grupa osiągnęła kolejny kamień milowy w postaci ponad 400 mln złotych przychodów ze sprzedaży, a także wypracowała 63 mln złotych zysku netto, co stanowiło wzrost do poprzedniego roku o 49%.

„Osiągnięcie takich wyników było możliwe dzięki temu, że Grupa realizowała własną strategię rozwoju zagranicznego w Internecie, za pośrednictwem własnych sklepów internetowych oraz platform typu marketplace. W 2022 r. udział przychodów realizowanych w kanale sprzedaży internetowej stanowił 46% całości sprzedaży. Udział sprzedaży zagranicznej wzrósł o 6 pp. osiągając poziom 22% w strukturze przychodów ze sprzedaży. Po okresie pandemii sprzedaż powróciła do salonów stacjonarnych i wspomogła dynamikę sprzedaży.” – w liście do akcjonariuszy pisze Jędrzej Wittchen.

W ramach rozwoju sprzedaży internetowej oraz zagranicznej Grupa w ciągu 2022 r. otworzyła e-sklep w Rumunii, oraz nawiązała współpracę z 8 nowymi platformami typu marketplace, co spowodowało że na koniec roku Grupa współpracowała już z 39 platformami w 22 krajach. Ponadto Grupa otworzyła 3 stacjonarne salony zagraniczne, 1 zlokalizowany w Czechach oraz 2 na Węgrzech.

R E K L A M A

Wspomniany powyżej wzrost przychodów finansowych był również możliwy dzięki poszerzeniu asortymentu produktów oferowanych przez Grupę. Poza flagowym asortymentem, takim jak walizki i akcesoria podróżnicze, torebki, galanteria skórzana Grupa rozwinęła asortyment odzieżowy, butów oraz torebek w kolekcji Young.

Poprzez współpracę i rozmowy zarówno z nowymi, jak i wieloletnimi dostawcami, dzięki odpowiedniemu poziomowi zatowarowania oraz wykorzystując warunki gospodarcze, Grupa była w stanie utrzymać wysoki poziom marży brutto na sprzedaży (wzrost o 0,4 pp.) osiągając poziom 63% w 2022 r. Ponadto, w dalszym ciągu prowadzone były działania mające na celu optymalizację kosztów operacyjnych, które mimo presji inflacyjnej pozwoliły utrzymać marżę zysku netto w ujęciu procentowym na poziomie o 0,3 p.p. wyższym niż w roku 2021.

Dzięki dalszemu rozwojowi sprzedaży oraz optymalizacji kosztów Grupa wypracowała EBITDA w wysokości 113 mln zł, co w porównaniu do 79 mln w 2021 r. daje przyrost ponad 43%.

Spółka kontynuowała strategię zatowarowania, adekwatnego do wysokiej dynamiki sprzedaży i odpowiadającego na ryzyka związane z możliwymi przerwami w łańcuchach dostaw. W związku z tym wartość zapasów wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 27 mln zł do poziomu 130 mln zł.

Ponadto Grupa utrzymywała bezpieczny poziom zadłużenia. Poziom wykorzystania linii kredytowej na dzień 31 grudnia 2022 spadł do 5 mln złotych, a wartość zobowiązań spadła o 13 mln zł .

„Koniec roku, to też okres podsumowań. Nasze działania zostały docenione m.in. w postaci wyróżnień. Wittchen S.A. znalazł się wśród laureatów rankingu spółek o najszybszym wzroście wartości w ostatnich trzech latach „Diamenty Miesięcznika Forbes 2023”. Po raz kolejny uzyskaliśmy wyróżnienie w kategorii „Moda i dodatki” w rankingu sklepów internetowych Ceneo. Szczególnie cenię sobie nagrodę przyznanąc przez gazetę Parkiet, tytuł Prezesa Roku w plebiscycie Byki i Niedźwiedzie. Kapituła konkursu doceniła wzrost wartości spółki, rekordowe wyniki, wypłaconąc dywidendę i poszanowanie ładu korporacyjnego.” – w liście do akcjonariuszy napisał Jędrzej Wittchen.

W 2023 r. Grupa planuje dalsząc ekspansję zagranicznąc oraz kontynuację zwiększania udziału sprzedaży w kanale sprzedaży internetowej poprzez zwiększenie liczby wzorów, asortymentu i pozycjonowania. Dodatkowo Grupa zamierza otworzyć własne sklepy stacjonarne w Rumunii oraz Niemczech, a także rozpocząć działalność w Austrii i na Słowacji.

„Obecny rok rozpocząj się od dużych wyzwań, mimo to, nasze wstępne dane za pierwszy kwartał 2023 wskazując na 50% dynamikę przychodów ze sprzedaży względem 1Q2022. Wierzymy, że przyjęta strategia oraz dalsza praca zaowocując kolejnymi bardzo dobrymi wynikami w kolejnym roku” – prognozuje Jędrzej Wittchen