Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Grupa LPP miała w minionym roku blisko 16 mld zł przychodu, co oznacza wzrost o ponad 40 proc. r/r.

Rosnąca dwucyfrowo sprzedaż w każdym kwartale zakończonego roku obrotowego pozwoliła wypracować Grupie LPP roczny zysk na poziomie ponad 1 mld zł i zwiększyć r/r wysokość danin i podatków, które zasiliły krajową gospodarkę o 8 proc., do poziomu przeszło 1,7 mld zł. 

Dzięki trafionym kolekcjom wszystkich marek, otwarciom nowych salonów oraz wejściu na kolejne rynki spółka zamknęła czwarty kwartał wzrostem sprzedaży na poziomie 23 proc. r/r.

Pomimo spadku r/r dynamiki wzrostu e-commerce, marki LPP w minionym wypracowały w tym kanale roku prawie 4,4 mld zł przychodu, a udział sprzedaży internetowej stanowił ponad 27 proc. przychodów Grupy.

Spółka podsumowała także działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Miniony rok upłynął pod znakiem działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczania emisji oraz rozszerzania partnerstw wspierających LPP w zachowaniu bardziej przyjaznych środowisku standardów produkcji.

Wydarzenia w Ukrainie i zakończenie działalności w Rosji były jednym z kluczowych determinantów zmian w strategii LPP realizowanej w 2022/2023 r/r, nie pozostającym bez wpływu na wyniki sprzedażowe spółki, zwłaszcza w pierwszym kwartale analizowanego roku. Późniejsze przeniesienie środka ciężkości działań biznesowych w kierunku Europy Południowej i Zachodniej uruchomiło korzystne tendencje sprzedażowe w kolejnych miesiącach. Pomimo trudnego początku roku, trafione kolekcje polskiej spółki i idące za tym bardzo dobre wyniki sprzedażowe marek w ostatnich trzech kwartałach 2022/2023 r. pozwoliły zamknąć ten rok z korzystnym bilansem – blisko 16 mld zł przychodu (wzrost o 40,5 proc. r/r.) i wypracować zysk netto na poziomie ponad 1 mld zł. Tym samym wysokość rocznych wkładów polskiego producenta do krajowego budżetu w postaci danin i podatków wzrosła o 8 proc. r/r, do poziomu ponad 1,7 mld zł. 

– Za nami kolejny rok, który utwierdził nas w przekonaniu, że o przyszłości handlu będzie decydować to, jak szybko i elastycznie potrafimy reagować na zmiany rynkowe. Potwierdzają to wyniki sprzedaży naszych marek w ostatnich kwartałach tego roku, które pokazują, że w dobrym momencie dostrzegliśmy potencjał sprzedażowy na południu i zachodzie Europy. To pozwoliło nam w pewnym stopniu zniwelować straty wynikające z ograniczenia działalności na wschodzie – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP. – Pozytywnym zaskoczeniem minionego roku było ponowne zainteresowanie klientów zakupami w salonach. Kilka lat temu prognozowano, że e-commerce wyprze handel stacjonarny. Wbrew temu w LPP nieco uparcie stawialiśmy na oba kanały sprzedaży i jak się okazuje – to była dobra decyzja. Dziś, jako w pełni omnichannelowa organizacja, potrafimy się rozwijać niezależnie od zmieniającego się układu sił pomiędzy kanałami sprzedaży, a jednocześnie podążać za głosem klientów w zakresie kolekcji. W ostatnim kwartale klienci bardzo dobrze przyjęli bardziej formalne kolekcje Mohito oraz Reserved. Dużą popularnością cieszyła się też moda męska naszej flagowej marki – dodaje Przemyslaw Lutkiewicz. 

Na koniec czwartego kwartału oferta marek LPP dostępna była w 1962 salonach tradycyjnych w 27 krajach oraz na 34 rynkach online. Sukcesem sprzedażowym okazało się otwarcie pierwszych sklepów marki Sinsay w Grecji oraz we Włoszech. Za sprawą trafionych kolekcji Mohito, której sprzedaż wzrosła o 34 proc. r/r oraz Reserved, a także mocnego otwarcia sprzedaży nowych e-sklepów, Grupa uzyskała w tym okresie ponad 4 mld zł przychodu, osiągając wzrost sprzedaży o 23 proc. r/r. Pomimo niższej dynamiki wzrostu sprzedaży internetowej w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w ostatnim kwartale marki wypracowały w e-commerce ponad miliard złotych, a udział tego kanału w przychodach całej Grupy wyniósł 27 proc. 

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Obserwowane w czwartym kwartale spowolnienie wzrostu w e-commerce to z jednej strony efekt powrotu klientów do salonów stacjonarnych, z drugiej pochodna wprowadzonej dyscypliny kosztowej, która objęła m.in. redukcję wydatków na performance marketing. W ramach racjonalizacji polityki kosztowej spółka podjęła także decyzję o zmianach w obszarze logistyki i zrezygnowała z outsourcowanego magazynu do obsługi sprzedaży internetowej w Strykowie, przenosząc operacje do uruchomionego z początkiem 2023 r. Fulfillment Center w Jasionce k. Rzeszowa oraz otwartego rok wcześniej Fulfillment Center w Pruszczu Gdańskim. Dzięki dotychczas podjętym działaniom LPP zmniejszyło całkowite koszty SG&A w przeliczeniu na m2 o 8 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Efektywna polityka kosztowa pozwala spółce elastycznie reagować na zmienne otoczenie rynkowe i wspierać obszary o kluczowym znaczeniu dla jej rozwoju, w tym zyskujące na popularności aplikacje mobilne, a także wspierające sprzedaż internetową mechanizmy rekomendacyjne DynamicYield oparte na sztucznej inteligencji. 

Pozytywne przyjęcie kolekcji marek LPP w Europie Środkowej i Południowej oraz dobry wynik sklepów online, w tym uruchomionego w trzecim kwartale e-sklepu w Serbii, przełożyły się na wysoki udział sprzedaży zagranicznej, który na koniec roku stanowił 58 proc. całości przychodów Grupy. Oprócz Polski, która pozostaje wiodącym rynkiem sprzedażowym spółki, marki LPP osiągnęły najlepsze wyniki w Rumunii, Czechach oraz w Ukrainie, gdzie po ubiegłorocznych ograniczeniach działa ponownie 125 salonów. Wysoki potencjał sprzedażowy w Środkowej i Południowej Europie to dobry prognostyk dla planów spółki na bieżący rok obrotowy, w którym zamierza ona przeznaczyć 1,1 mld zł na inwestycje, z czego większość na rozwój sieci tradycyjnej za granicą. Gros z planowanych nowych salonów stacjonarnych ma powstać na południu Europy, m.in. w Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Serbii.

– W planach na bieżący rok kierujemy się przede wszystkim rozsądkiem, chcemy otwierać salony, tam gdzie dostrzegamy największy potencjał sprzedażowy i otwartość na ofertę naszych marek. Równolegle do znaczących inwestycji w rozwój sieci stacjonarnej i stabilnych wzrostów w kanale e-commerce dalej stawiamy na dyscyplinę kosztową, która pozwoli nam zachować płynność finansową i zrównoważyć planowane wydatki. Będziemy też dążyć do lepszych marż oraz podnoszenia poziomów rentowności, koncentrując się na efektywnych kosztowo rozwiązaniach marketingowych i logistycznych – dodaje Przemysław Lutkiewicz.

Pomimo wydarzeń minionego roku i trudnej sytuacji geopolitycznej, w tym zakończenia działalności na jednym z kluczowych rynków, LPP nie zrezygnowało też z wypełniania celów strategii zrównoważonego rozwoju. W opublikowanym raporcie z działalności niefinansowej spółka podkreśla swoje działania na rzecz redukcji emisji oraz w ślad za tytułem publikacji – zmianę w kierunku gospodarki cyrkularnej. W ramach wspierania drugiego obiegu spółka rozszerzyła projekt zbiórki używanej odzieży już na wszystkie salony marek LPP w Polsce. Idąc krok dalej, nawiązała współpracę z polskim start-upem Use Waste w zakresie poszukiwania i opracowania technologii pełnego recyklingu poliestru. Z kolei w partnerstwie z Sustainable Fashion Institute analizowała rynek pod kątem skutecznych metod recyklingu mieszanek materiałowych. Stawiając na lepsze wykorzystanie zasobów, LPP zmniejszyło też zużycie plastiku w opakowaniach o 567 ton, co oznacza że od 2017 roku firma ograniczyła jego wykorzystanie już o 1600 ton. Spółka skupiła się również na zdefiniowaniu celów dekarbonizacyjnych, które zostały poddane weryfikacji przez Science Based Targets Initiative, globalne partnerstwo międzynarodowych organizacji wspierające sektor prywatny w przechodzeniu na gospodarkę bezemisyjną. Miniony rok upłynął także pod znakiem rozszerzania partnerstw wspierających LPP w zachowaniu przyjaznych środowisku standardów produkcji. Obecnie już wszystkie fabryki szyjące jeansy dla marki Reserved realizują procesy zgodnie ze standardami ZDHC – inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa chemicznego produkcji. 

Nadrzędnym celem minionego roku w obszarze zrównoważonego rozwoju było jednak konsekwentne ograniczanie śladu węglowego związanego z działalnością spółki. Z początkiem 2023 roku LPP rozpoczęło zasilanie większości swoich obiektów biurowych oraz centrów dystrybucyjnych w Pruszczu Gdańskim i Brześciu Kujawskim energią wiatrową. Spółka podjęła też szeroko zakrojone działania w salonach, które umożliwiły ograniczenie w nich zużycia energii elektrycznej o 10 proc. oraz redukcję emisji wynikającej z funkcjonowania sklepów w przeliczeniu na m2 powierzchni o ponad 40 proc. W sumie we wszystkich zakresach, polski producent odzieży zmniejszył swój ślad węglowy w obszarze działalności kontynuowanej o 8 proc. r/r.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć blisko 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,6 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla blisko 30 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.