Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

G City Europe finalizuje zakup w Pradze centrum handlowego Arkády Pankrác

G City Europe (dawniej Atrium European Real Estate) sfinalizowała zakup pozostałych 25% udziałów w Centrum Handlowym Arkády Pankrác w czeskiej Pradze za kwotę 60,5 mln EUR. Transakcja została sfinansowana zabezpieczonym kredytem w wysokości 112 mln EUR, uzyskanym od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, o pięcioletnim okresie kredytowania. Pozostała część środków z kredytu zostanie przez Spółkę wykorzystana na spłatę dotychczasowego zadłużenia.

Biorąc pod uwagę, że w 2015 roku Spółka nabyła 75% udziałów w obiekcie, dzięki obecnej akwizycji nastąpiła konsolidacja własności w rękach G City Europe, która posiada po transakcji 100% udziałów w Centrum.

Centrum Arkády Pankrác zostało otwarte w 2008 roku. Jest to nowoczesna galeria handlowa o powierzchni najmu brutto (GLA) wynoszącej 38 700 m² dla powierzchni handlowej oraz 1 030 m² dla powierzchni biurowej, wraz z parkingiem na ok. 1 100 samochodów. Centrum posiada ugruntowaną pozycję jako jedna z głównych galerii handlowych Pragi – obecnie jego komercjalizacja wynosi 96%. Obiekt jest świetnie skomunikowany – zlokalizowany jest tuż obok stacji metra, a w niedługim czasie skorzysta ze stacji przesiadkowej otwieranej na drugiej linii metra, gdy zakończy się jej budowa. W ramach transakcji nabyto również przyległą działkę o powierzchni 5 400 m², posiadającą prawa do zabudowy umożliwiające realizację inwestycji o całkowitej powierzchni 22 500 m².

Zarządcą centrum nadal pozostanie ECE Projektmanagement Praha s.r.o.

G City Europe (wcześniej Atrium) jest częścią G City oraz  właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości handlowych i mieszkaniowych na wynajem w Europie Środkowej. G City Europe specjalizuje się w centrach  handlowych  z szeroką ofertą gastronomiczną, modową i rozrywkową, położonych  w najlepszych miejskich lokalizacjach, w szczególności koncentrując się na  Warszawie i Pradze. Rozwój portfela nieruchomości handlowych G City Europe opiera się na proaktywnych działaniach asset management, w zgodzie z motto „retail is detail”.

Obecnie portfolio G City Europe obejmuje 14 nieruchomości (w tym jedną nieruchomość mieszkaniową na wynajem) o łącznej wartości rynkowej 1,9 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto (GLA) ponad 426 000 mkw.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.