Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

PRCH: obroty w centrach handlowych w lutym 2023 r. były o 28% wyższe niż w lutym 2022 r. 

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. W największych  galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 30,5%. Duże obiekty (40-60 tys.  mkw. GLA) notowały wzrosty o 27,7%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 24,1%,  a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 21,3%. 

Wzrost obrotów w istotnych dla centrów handlowych kategoriach wyniósł: usługi  54,3%, gastronomia 37,7% czy odzież 25,2%. 

– Luty był kolejnym dobrym miesiącem dla centrów handlowych, jako kanału sprzedaży detalicznej  w Polsce. Obroty najemców prowadzących działalność w centrach handlowych wzrosły o blisko  30%, w porównaniu do lutego 2022 r. Z kolei odwiedzalność była o ponad 15% wyższa, niż w lutym 2022 r. Należy jednak pamiętać, że rok temu obowiązywały jeszcze ograniczenia pandemiczne,  które oddziaływały na handel. Z danych GUS wynika, że dla całości handlu wzrost sprzedaży o 9,9%  notowano w grupie tekstylia, odzież, obuwie, a o 2,7% w kategorii farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt  ortopedyczny – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów  Handlowych. 

W centrach handlowych najlepsze wyniki w lutym 2023 r. nadal notowały kategorie, które rok  wcześniej podlegały jeszcze ograniczeniom epidemicznym. W usługach, rozrywce i gastronomii  wzrosty sprzedaży w zależności od kategorii osiągnęły od ponad 50% do blisko 40%. To pokazuje,  że branże, na które silnie oddziaływały ograniczenia epidemiczne i związany z nimi lęk klientów,  po zniesieniu restrykcji wróciły do pozytywnych trendów. Współczynnik konwersji, czyli średnie  wydatki klientów w przeliczeniu na jedną wizytę, w lutym 2023 r. wzrósł o 13% w stosunku  do lutego 2022 r. 

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów  na 1 mkw. powierzchni najmu, była w lutym 2023 r. o 15,6% wyższa niż w lutym 2022 r.  

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę  klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany  na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających  na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie  są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych  dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy  klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane  w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku  centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez  PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN,  w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych  właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu  na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone  i weryfikowane przez PwC. 

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca  na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym  i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń  konsumenckich.