Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

ALDI Technology Hub – kamień milowy w rozwoju cyfrowej przyszłości ALDI Nord

ALDI Technology Hub – wyspecjalizowana jednostka, której zadaniem jest wsparcie transformacji cyfrowej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord, intensywnie się rozwija. Hub zlokalizowany jest w samym sercu Polski, w Krakowie i docelowo stworzy miejsca pracy dla ponad 250 osób.

Cyfryzacja odgrywa kluczową rolę w strategicznych planach ALDI Nord. Wsparciem w tym zakresie jest właśnie ALDI Technology Hub – jednostka realizująca strategiczne cele z zakresu IT, stanowiąca podstawę przyspieszenia digitalizacji dla całej Grupy ALDI Nord. Powstanie organizacji to także wsparcie dla sprawnego prowadzenia zaawansowanych projektów technologicznych w ramach międzynarodowej współpracy oraz pomoc w usprawnieniu operacji biznesowych.

– Każdy kraj z Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord ma swój lokalny zespół ekspertów z zakresu IT, ale kompetencyjnie i strukturalnie jednostki te różnią się. Eksperci ALDI Technology Hub współpracują bezpośrednio z centralą ALDI w Niemczech. Wspólnie dbamy o to, aby wdrażać i rozwijać projekty technologiczne. Taka synergia międzynarodowych zespołów eksperckich przyczyni się do szybkiego rozwoju konkurencyjnych projektów i produktów zaawansowanych cyfrowo, mających bezpośredni wpływ na digitalizację całej Grupy – mówi Maciej Chojecki, Dyrektor Zarządzający ALDI Technology Hub.

– Głównymi środowiskami naszej pracy są systemy SAP, Power BI, Java, UIPath, dlatego szukamy specjalistów z doświadczeniem w tym zakresie. Zajmujemy się także projektowaniem i zarządzaniem procesami IT, projektami oraz testowaniem oprogramowania – dodaje M. Chojecki.

Aktualnie w ALDI Technology Hub jest zatrudnionych ponad 100 specjalistów, a wśród nich blisko 20% to osoby z doświadczeniem eksperckim i starszych stażem. Większość zespołu stanowią kobiety. 

– Lokalizacja ALDI Technology Hub nie była przypadkowa. Kraków oraz jego okolice to zagłębie wysokiej klasy specjalistów i ekspertów z obszaru IT. To także miejsce styku biznesu, nauki i nowych technologii, które stanowią idealną przestrzeń do synergii wysokospecjalistycznych środowisk IT. – komentuje Chojecki.

Aktualnie Hub posiada otwartą rekrutację na ponad 100 stanowisk pracy. Docelowo w nowym centrum technologicznym będzie pracować ponad 250 osób. Warto wspomnieć, że zespół pracowników ALDI Technology Hub już teraz jest mocno międzynarodowy, stąd bazowym językiem codziennej pracy jest angielski. Hub posiada aktualnie przedstawicieli m.in. z takich krajów jak: Grecja, Turcja, Argentyna, Egipt, Azerbejdżan, Indie, Niemcy, Ukraina, Białoruś, choć przewagę stanowią Polacy.

Wśród benefitów oferowanych przez ALDI Technology Hub znajdują się pakiety zdrowotne dofinansowywane przez pracodawcę oraz pakiety sportowe. Firma oferuje również m.in. preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie, szeroki program wdrożenia dla nowych pracowników, programy treningowe i dostęp do systemu e-learningowego.

ALDI Technology Hub zlokalizowany jest w Krakowie przy ul. Fabrycznej 1. Przestrzenie biurowe Hubu są nowoczesne i komfortowe, w budynku znajduje się pokój dla matki z dzieckiem oraz strefa relaksu.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.