Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Dynamiczny wzrost przychodów i zysków Benefit Systems oraz mocny outlook na kolejne kwartały

W drugim kwartale br. przychody Grupy wyniosły blisko 700 mln zł (wzrost o 52% rdr), a zysk operacyjny 143 mln zł (zmiana o 185% rdr). Dynamicznie rosnące zyski odzwierciedlają doskonałą sytuację w obszarze kart sportowych i klubów fitness.

Grupa podtrzymuje plan na 2023 rok, zakładający sprzedaż do 300 tysięcy kart sportowych, wzrost przychodów o 45% rok do roku oraz rentowność operacyjną na poziomie 17-18% (wzrost o 6-7 p.p. rdr).

„Za nami rekordowe półrocze i drugi kwartał. W połowie roku osiągnęliśmy 92% zeszłorocznego wyniku operacyjnego. To pokazuje skokowy wzrost skali i rentowności naszego biznesu. Dodatkowo cieszy nas fakt, że odnotowaliśmy wzrost przychodów we wszystkich obszarach naszej działalności. W kartach sportowych, zarówno w Polsce, jak i na pozostałych rynkach, największy wpływ na wynik miał kilkunastoprocentowy wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU). Nasze lokalne kluby fitness miały również bardzo udany kwartał i, mimo mniej intensywnego sezonu, wygenerowały w drugim kwartale zysk operacyjny na poziomie 15 mln zł. Bardzo dobrze radzą sobie także nasze spółki zagraniczne, w tym sieci fitness – mówi Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems.

W drugim kwartale br. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wyniosły 697 mln zł i były o 52 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie w 2022 r. Grupa odnotowała 143,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 130,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 31,6 mln zł zysku netto rok wcześniej). W pierwszym półroczu przychody osiągnęły poziom 1 322,8 mln (+54% rdr), a zysk operacyjny i zysk netto odpowiednio 208,9 mln zł (wzrost o 200%) i 182,5 mln zł (zmiana o 360% rdr). Grupa kończy kwartał z pozycją gotówką netto 278 mln zł. Pod koniec września br. Benefit Systems wypłaci dywidendę w wysokości 120,3 mln zł (tj. 41 zł na akcję).

„Polacy pomimo wakacji są niezmiennie zainteresowani aktywnością fizyczną, co utwierdza nas w przekonaniu, że trendy obserwowane po pandemii są trwałe. Trzeci kwartał powinien być równie udany, co dwa poprzednie – wyjaśnia Bartosz Józefiak i dodaje: W tym roku, podobnie jak w przeszłości, obserwujemy niewielkie wakacyjne spadki liczby karty i karnetów. Nie wpływają on jednak na nasz całoroczny outlook.

Przychody ze sprzedaży segmentu Polska wyniosły w drugim kwartale 496,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51 proc. rok do roku (w pierwszym półroczu: 931,9 mln zł, zmiana o 50% rdr). Liczba kart w tym okresie w Polsce osiągnęła poziom 1 330 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 21 tys. sztuk w drugim kwartale i 148 tys. sztuk od początku roku. Własne sieci fitness, mimo presji kosztowej, osiągnęły rekordowy poziom zysku operacyjnego (14,8 mln zł). Spółka odnotowała w lipcu, przede wszystkim w Polsce, nieco wyższą aktywność użytkowników w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku.

„Nasze spółki, działające na rynku czeskim, słowackim, chorwackim i bułgarskim, rozwijają się dynamicznie i w zadawalającym tempie poprawiają swoją rentowność. Warto podkreślić, że segment Zagranica staje się istotną składową wyniku całej grupy kapitałowej. Nasze cele na najbliższe kwartały, to przede wszystkim dalsze skalowanie działalności, przy utrzymaniu lub poprawie rentowności, a także rozwój biznesu w Turcji – dodaje Bartosz Józefiak.

Przychody Segmentu Zagranica wyniosły 201,1 mln zł w drugim kwartale (wzrost o 55% rdr) oraz 391,0 mln w pierwszym półroczu (zmiana o 63% rdr). Kwartalny zysk operacyjny segmentu wyniósł 37,0 mln zł (6,7 mln zł w analogicznym okresie w 2022 roku). Na koniec czerwca br. aktywnych było łącznie 471 tys. kart, co oznacza wzrost o 9 tys. w drugim kwartale oraz o 40 tys. od początku roku. Grupa kontynuuje sprzedaż kart MultiSport oraz rozwój sieci partnerskiej (obecnie ponad 400 obiektów) na rynku tureckim

Spółka działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają dobrostan pracowników. Benefit Systems jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju. W portfolio spółki jest także platforma kafeteryjna MyBenefit oraz program wellbeingowy MultiLife. Od kilku lat oferta sportowa Benefit Systems jest rozwijana na rynkach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja, Turcja). Grupa Benefit Systems jest także operatorem ponad 200 klubów fitness na czterech rynkach (w Polsce odpowiada za sieci Zdrofit, Fitness Academy, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepONE, Total Fitness, FitFabric oraz Saturn Fitness). Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie, dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów. Cele te realizowane są m.in. przez Fundację MultiSport. Od 2018 roku Benefit Systems jest częścią globalnej inicjatywy B Corp, zrzeszającej spółki działające i angażujące się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych. Więcej informacji o firmie można znaleźć na benefitsystems.pl.