Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Grupa Żabka wdrożyła narzędzie wspierające dekarbonizację

Grupa Żabka, przy wsparciu partnerów Accenture i Avanade, realizuje cyfrową transformację w obszarze ESG. Jej celem jest wzbogacenie kompleksowego systemu zarządzania danymi ESG w zakresie dekarbonizacji. Na platformie Microsoft powstało elastyczne rozwiązanie do szczegółowej analizy śladu węglowego operacji Grupy Żabka.

Grupa Żabka, kompleksowy ekosystem convenience, zrealizowała kolejny etap cyfrowej transformacji w obszarze ESG, tym razem przy wsparciu Accenture i Avanade. Jego głównym celem było wdrożenie systemu zarządzania danymi dotyczącymi śladu węglowego w zakresie ich analizy i raportowania.

– Od 2020 r. raportujemy emisję dwutlenku węgla Grupy Żabka i co roku publikujemy raporty ESG, w których część dotycząca dekarbonizacji jest zgodna z zaleceniami TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Dzięki wdrożonemu narzędziu jesteśmy w stanie jeszcze lepiej i szybciej monitorować poziom realizacji naszych celów dekarbonizacji, które zostały zwalidowane przez SBTi (Science Based Targets initiative) – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. strategii konsumenckich, Grupa Żabka.

– Tworzymy nasze procesy raportowania niefinansowego w oparciu o międzynarodowe standardy wykorzystując najnowsze technologie. Obszar dekarbonizacji ma dla nas strategiczne znaczenie oraz stanowi część naszych zobowiązań wobec instytucji finansowych. Jestem przekonana, że ujednolicone procesy raportowania finansowego i niefinansowego odpowiedzą na rosnące oczekiwania informacyjne wszystkich grup interesariuszy – mówi Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Finansowej, Grupa Żabka.

Zadaniem partnerów Żabki – firm Accenture i Avanade było zapewnienie przejrzystego i uproszczonego procesu analizowania i raportowania danych dotyczących emisji dwutlenku węgla, skierowanego nie tylko do użytkowników biznesowych, ale także do kadry zarządzającej firmy. Prace projektowe obejmowały kilka etapów. Eksperci Accenture i Avanade skonfigurowali narzędzie do mierzenia i analizy śladu węglowego Microsoft Sustainability Manager, zgodnie z potrzebami Żabki, oraz przeprowadzili migrację historycznych danych. W kolejnym etapie prac powstały interaktywne raporty PowerBI dla użytkowników biznesowych, by mogli oni efektywniej analizować ślad węglowy organizacji. Na koniec ulepszono istniejącą aplikację do zbierania danych ESG, co poprawiło jej intuicyjność oraz szatę graficzną. Z myślą o użytkownikach biznesowych do aplikacji dodano także nowe funkcjonalności, takie jak dynamiczne filtrowanie danych oraz uproszczenie
procesu zatwierdzenia poprzez centralizację w aplikacji.

– Redukcja śladu węglowego organizacji wymaga dogłębnego zrozumienia źródeł powstania emisji, a następnie określenia działań, które przyniosą najlepsze efekty w relacji do kosztów i ilości pracy. Równie ważne jest ustalenie punktów krytycznych z uwzględnieniem tego, że mogą one ulec zmianie w trakcie rozwoju biznesu. Wdrożone przez nas narzędzie pozwala na dokładniejsze zrozumienie źródeł emisji, stopnia spełnienia planowanych celów oraz podejmowanie decyzji zarządczych na podstawie wiarygodnych danych – mówi Anna Miazga, Sustainability Manager, Accenture w Polsce.

– Wykorzystując narzędzia Microsoft Power Platform ustanowiliśmy standaryzację integracji z istniejącymi źródłami danych Żabki. Możliwości oferowane przez Microsoft Sustainability Manager pozwoliły na zautomatyzowanie procesu pobierania danych oraz unifikację procesów analizy i porównywania danych w obszarze dekarbonizacji. Dodatkowo, wykorzystaliśmy narzędzie Microsoft Power BI, do prezentacji kluczowych wskaźników ESG dla użytkowników biznesowych i zarządu – dzieli się szczegółami wdrożenia Bartłomiej
Antczak, Country Manager Avanade w Polsce.

O Grupie Żabka

Grupa Żabka została utworzona na początku 2021 roku. Składa się z trzech podstawowych jednostek biznesowych: Żabka Polska, Żabka Digital i Żabka Future, które są wspierane przez Przywództwo Strategiczne, definiujące strategię konsumencką, personalną i finansową. Żabka Polska koncentruje się na działalności detalicznej i odpowiada głównie za operacyjne i handlowe aspekty działalności Grupy, w tym zarządzanie i rozwój nowoczesnej sieci placówek stacjonarnych typu modern convenience oraz ogólnopolskiej sieci logistycznej Grupy. Żabka Future stawia sobie za cel tworzenie nowych biznesów, które wspierają rozwój grupy. Z kolei Żabka Digital odpowiada za przyspieszenie budowy najnowocześniejszego cyfrowego
ekosystemu convenience oraz poszukiwanie synergii pomiędzy dojrzałymi już biznesami cyfrowymi w naszym portfolio dzięki technologii.

W skład Grupy Żabka wchodzą także firma Maczfit, lider rynku cateringu dietetycznego w Polsce oraz Dietly.pl, wiodąca platforma e-commerce w tym segmencie. Celem Grupy jest tworzenie i łączenie wygodnych i odpowiedzialnych rozwiązań w obszarze convenience, które ułatwiają klientom codzienne życie. Działania w obszarze odpowiedzialności Grupa rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową.

W ramach strategii odpowiedzialności Grupa Żabka podjęła się zobowiązań m.in. w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, wzmacniającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz cyrkularności i dekarbonizacji. Link do Raportu Odpowiedzialności