Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Nowa strategia Newgate Investment: Podwojenie wartości portfela i debiut w wybranych sektorach rynku nieruchomości

Newgate Investment planuje zintensyfikować działania na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma zamierza powiększyć portfolio swoich nieruchomości o projekty handlowe, biurowe i magazynowe.

Newgate Investment jest wystawcą SCF 2023 Fall. Swoje projekty zaprezentuje na stoisku nr 300.

Elementem nowej strategii są również zmiany w zarządzie i zatrudnienie uznanych na rynku specjalistów: nowym CFO (Dyrektorem Finansowym) firmy został Błażej Jurkowski, a za rozbudowę portfela odpowiadać będzie Krystian Modrzejewski, który w grudniu bieżącego roku obejmie stanowisko CIO (Dyrektora Inwestycyjnego).

Nowy Zarząd firmy, w którym obok nowego CFO i CIO znajdzie się Anton Grytsenko, obecny COO
(Dyrektor Operacyjny) będzie odpowiedzialny za wdrożenie nowej strategii rozwoju. Obecnie Newgate Investment zarządza portfelem nieruchomości handlowych o łącznej powierzchni ponad 121 000 mkw. (GLA).

– Nasza nowa strategia zakłada powiększenie wartości portfolio o kilkadziesiąt milionów Euro na przestrzeni kolejnych dwóch lat i inwestowanie w różnych sektorach rynku nieruchomości. Wierzymy, że Europa Środkowo-Wschodnia, a szczególnie Polska, to perspektywiczny rynek, który wraz ze stabilizacją globalnej sytuacji ekonomicznej będzie zyskiwał na wartości. Obecnie skupiamy się na poszukiwaniu projektów o określonym potencjale umożliwiającym wygenerowanie w przyszłości wartości dodanej oraz na efektywnym, proaktywnym zarządzaniu naszym portfolio – mówi Anton Grytsenko, COO (Dyrektor Operacyjny) Newgate Investment.

– Poziom wynajmu w naszych 29 nieruchomościach przekracza obecnie 99%, co z jednej strony jest wynikiem trafnych decyzji inwestycyjnych, a z drugiej dbałością o relacje z naszymi najemcami, dla których partnerskie podejście do biznesu jest kluczowe. W związku z ambitnymi planami dalszego rozwoju nawiązaliśmy współpracę z uznanymi na rynku profesjonalistami, którzy w przeszłości z
sukcesem rozbudowywali portfele inwestycyjne o wartości wielu set milionów Euro – podkreśla Anton Grytsenko.

Błażej Jurkowski, który objął stanowisko Dyrektora Finansowego posiada doświadczenie zdobyte w pracy zarówno po stronie funduszy inwestycyjnych, jak i dla deweloperów nieruchomości. Odpowiadał za zarządzanie finansami spółek, jak również za pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, organizację refinansowania nieruchomości, raportowanie do funduszy, budżetowanie i kontroling finansowy.

Krystian Modrzejewski z kolei to jeden z najlepszych specjalistów na rynku w zakresie budowy zrównoważonych portfeli inwestycyjnych. W swoim dotychczasowym dorobku ma między innymi znaczący udział w rozbudowie portfolio jednego z wiodących inwestorów w sektorze parków i innych mniejszych nieruchomości handlowych w Polsce, które za jego czasów zwiększyło swoją wartość kilkukrotnie i przekroczyło próg 500 milionów Euro. Doświadczenie Krystiana obejmuje wyszukiwanie korzystnych możliwości inwestycyjnych, asset i property management oraz komercjalizację projektów.

Newgate Investment to długoterminowy inwestor wyspecjalizowany w rynkach nieruchomości komercyjnych. Obecnie w Polsce firma zarządza portfolio, które tworzy 29 nieruchomości handlowych o łącznej powierzchni wynajmowalnej przekraczającej 121 000 mkw. Poziom komercjalizacji w posiadanych przez firmę nieruchomościach wynosi blisko 100%, co jest poświadczeniem nie tylko trafnych decyzji inwestycyjnych, ale również wysokich kompetencji w zakresie proaktywnego zarządzania nieruchomościami.

W najbliższych latach firma planuje kilkukrotnie zwiększyć wartość posiadanego przez siebie portfela, jak również zadebiutować w innych sektorach polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.