Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Ewa Bobkowska, P.A. NOVA: Koncentrujemy się na parkach handlowych i obiektach DIY

„Naszym planem jest skupienie się na obiektach komercyjnych, czyli parkach handlowych i obiektach DIY. To plan na lata 2024 i 2025. Co nie znaczy, że nie rozglądamy się za budownictwem mieszkaniowym. Posiadamy ok. 5 ha terenu w Przemyślu nad Sanem. Mamy tam pozwolenie na wybudowanie 138 mieszkań” – mówi wiceprezes P.A. NOVA Ewa Bobkowska.

„Robimy analizę, mamy wydane pozwolenie na budowę, robimy kalkulację, rozeznanie rynku i chcielibyśmy na przełomie pierwszego-drugiego kwartału ruszyć z budową” – dodaje Bobkowska.

W ocenie wiceprezes Bobkowskiej nadal można obserwować duży popyt inwestorów na kupowanie parków handlowych.

„Pierwsza grupa inwestorów to zainteresowani kupnem małych obiektów (…) – to jest na ogół polski kapitał. (…) Najbardziej pożądane przez fundusze w większości zagraniczne są parki w granicach 7-14 tys. m kw. GLA. (…) Jeśli chodzi o transakcje większych obiektów – typu galeryjne – widzimy zastój, który jest efektem popandemicznym” – mówi Bobkowska.

W pierwszym półroczu 2023 r. skonsolidowane przychody P.A. Nova wzrosły rdr o 131,2 proc. do 210,8 mln zł, zysk netto o 126 proc. do 25,2 mln zł, a EBIT o 105,6 proc. do 40 mln zł.

W ocenie Tomasza Janika prezesa P.A. NOVA głównym powodem skokowego wzrostu przychodów i zysków jest realizacja strategii sprzedaży nowych nieruchomości deweloperskich.

„Nie w każdym kwartale tego typu transakcje będą dokonywane, ale możemy przyjąć, że w każdym roku 1-2 transakcje powinny być zamykane, bo mniej więcej 1-2, może 3 nowe obiekty każdego roku budujemy i chcielibyśmy budować. Chcemy taką strategię kontynuować w następnych latach” – mówi Tomasz Janik.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Jak dodał, grupa chce na bieżąco uzupełniać swój portfel i cyklicznie rozpoczynać nowe projekty, sprzedając gotowe.

„Z punktu widzenia naszej działalności operacyjnej konieczne jest prowadzenie ciągłej sprzedaży obiektów, bo to najlepszy sposób na wygenerowanie gotówki pozwalającej na nowe zakupy inwestycyjne, a także dzielenie się wynikiem z akcjonariuszami” – ocenił prezes.

W pierwszym półroczu spółka sprzedała dwa obiekty handlowe dla odbiorców zewnętrznych (obiekt DIY w Płocku oraz park handlowy w Ząbkowicach).

Na koniec drugiego kwartału 2023 r. łączna powierzchnia najmu realizowanych projektów w portfelu wynosiła 123,2 tys. m kw.

„Jesteśmy w trakcie procesu sprzedaży kolejnych obiektów w Kłodzku. To, czy transakcja zostanie zrealizowana w tym roku trudno przewidzieć” – powiedział Janik.