Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Pepco: Wyniki słabsze niż oczekiwano i zapowiedź rewizji strategii

Pepco Group zakłada, że bazowa EBITDA za rok obrotowy 2023 (MSSF 16) wyniesie około 750 mln euro w porównaniu do EBITDA za rok obrotowy 2022 w wysokości 731 mln euro. Nowo powołany Komitet Wykonawczy ma przeprowadzić przegląd strategii.

„Jak informowaliśmy w naszym komunikacie z 12 września 2023 r., w ostatnich tygodniach grupa odczuwała trudniejsze warunki handlu na naszych głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, przy słabszym popycie konsumenckim na kluczowe kategorie, tj. odzież i towary ogólnego przeznaczenia. W efekcie odnotowano niższe od oczekiwanych przychody Pepco w sierpniu, które pogorszyły się we wrześniu, przy ujemnej dynamice porównywalnej sprzedaży i słabszych niż oczekiwano wynikach nowych sklepów” – napisano w komunikacie Pepco.

„W związku ze spowolnieniem sprzedaży, nie zaobserwowaliśmy jak dotąd oczekiwanego wzrostu marż brutto, ponieważ w ofercie wciąż są produkty pochodzące z zapasów z początku roku zakupione po wyższych cenach. Ponadto, termin pojawienia się jesienno-zimowej kolekcji w sklepach zbiegł się z utrzymującą się rekordowo ciepłą pogodą na naszych głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, co osłabiło popyt ze strony klientów w tym okresie. Słabsza sprzedaż, wraz z utrzymującą się presją inflacyjną po stronie kosztów oraz wpływem inwestycji w nowe sklepy, spowodowały dalszą korektę w dół naszej prognozy na cały rok 2023. Ponadto, w kontekście słabszego otoczenia handlowego, dokonaliśmy przeglądu poziomu rezerw magazynowych” – dodano.

Grupa podała, że niezależnie od słabszego niż oczekiwano wyniku finansowego, ma silny bilans oraz zapewnioną płynność poprzez dostęp do 400 mln euro w postaci gotówki i kredytów oraz generuje wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Pepco podało, że powołano nowy Komitet Wykonawczy, który przeprowadzi przegląd strategii w ramach całej grupy, zwracając szczególną uwagę na koszty i inicjatywy, które mogą przynieść odpowiednie korzyści w najbliższym czasie, przyspieszyć transformację w bardziej ujednoliconą organizację i ponownie skoncentrować się na głównych rynkach.

Ponadto, jak podano, Anand Patel, dyrektor zarządzający marką Pepco, ustąpi ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Zastąpi go Barry Williams, dyrektor zarządzający sieci Poundland. Austin Cooke, który jest obecnie dyrektorem operacyjnym (COO) Poundland, przejmie rolę dyrektora zarządzającego tej sieci.

„Pozostajemy pewni możliwości zbudowania wiodącego w Europie sprzedawcy dyskontowego, oferującego konsumentom doskonałą wartość w szerokim zakresie produktów FMCG, odzieży i towarów ogólnego przeznaczenia. Naturalne jest jednak, że musimy ponownie skupić się na sednie naszej działalności, jednocześnie zapewniając bardziej zrównoważony wzrost. Musimy poprawić rentowność i generowanie gotówki w ramach naszej podstawowej działalności, jednocześnie realizując precyzyjniej plan wzrostu na rynkach, na których jesteśmy obecni” – powiedział Andy Bond, prezes Pepco Group.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Pepco Group opublikuje 12 października 2023 r. informację o wynikach finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2023. Jak podano, informacje dot. zrewidowanych planów strategicznych grupy zostaną przedstawione podczas spotkań z inwestorami zaplanowanymi na 18 października 2023 r.

12 września Pepco informowało, że spodziewa się, iż wynik EBITDA (MSSF 16) na koniec 2022/23 będzie nieco niższy od pierwotnych założeń. Wcześniejsze prognozy dotyczące EBITDA na cały rok zakładały osiągnięcie kilkunastoprocentowego wzrostu EBITDA (MSSF 16) przy założeniu stałego kursu walutowego, zakładając brak dalszego znaczącego pogorszenia otoczenia handlowego.