Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Pepco Group chce w roku 2024 otworzyć co najmniej 400 nowych sklepów

Pepco Group chce odbudować rentowność podstawowej działalności Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej, planuje bardziej zdyscyplinowane podejście do wzrostu i nakładów inwestycyjnych. W planach na 2024 jest otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów netto.

Grupa Pepco organizuje 18 października w Warszawie prezentację dla inwestorów z okazji Dnia Rynków Kapitałowych. Podczas tego wydarzenia przewodniczący wykonawczy, Andy Bond, przedstawi nowe informacje nt. strategii grupy, obejmujące kluczowe obszary, na których grupa skupi się w najbliższym czasie, a także odnowioną wizję osiągnięcia pozycji wiodącego europejskiego detalisty dyskontowego.

Grupa poinformowała, że prezentacja obejmować będzie strategiczne filary m.in. odbudowę rentowności podstawowej działalności Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej oraz bardziej zdyscyplinowane podejście do wzrostu i nakładów inwestycyjnych w ramach całej grupy, w tym: bardziej ukierunkowane podejście w zakresie otwierania nowych sklepów na istniejących rynkach, z planami otwarcia co najmniej 400 nowych sklepów netto w całej grupie w roku obrotowym 2024 (wobec 668 w roku obrotowym 2023).

Ponadto, Pepco Group planuje poddanie przeglądowi programu odnowy sklepów w Europie Środkowej i Wschodniej. Chce także poprawy w zakresie generowanie gotówki oraz przegląd alokacji kapitału.

Celem jest wzmocnienie pozycji grupy na kluczowych rynkach, w tym: kontynuacja postępów Pepco na istniejących rynkach Europy Zachodniej, obejmująca zwiększenie skali działalności we Włoszech i Hiszpanii oraz skupienie się na Wielkiej Brytanii jako największym rynku grupy.

Wśród założeń strategicznych jest też skoncentrowanie działalności Dealz w Polsce oraz strategiczna ocena pozycji tej marki w grupie, a także przyspieszenie transformacji w kierunku ujednolicenia działalności grupy i oferty dla klientów.

“Musimy ponownie skoncentrować się na zapewnieniu bardziej miarowego wzrostu – robiąc mniej, aby osiągnąć więcej – z większym naciskiem na poprawę rentowności i generowanie gotówki w ramach naszej ugruntowanej działalności. Istnieją znaczące możliwości i postaramy się je obecnie wykorzystać w bardziej ukierunkowany sposób. Pomimo niełatwych warunków rynkowych grupa ma wiodącą na rynku ofertę dla klientów, silny bilans i stabilne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Jestem zatem przekonany, że skupiając się na wypełnianiu odnowionej strategii, będziemy mogli kontynuować realizację sukcesów grupy w całej Europie” – mówi Andy Bond, przewodniczący wykonawczy Grupy Pepco.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.