Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Jeronimo Martins z dużymi wzrostami sprzedaży

Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, miała w trzecim kwartale 2023 roku 202 mln euro zysku netto j.d. wobec 157 mln euro zysku rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym okresie o 22 proc. do ok. 7.938 mln euro.

Po 9 miesiacach 2023 roku EBITDA grupy wzrosła o 18 proc. rdr do 1.591 mln euro przy przychodach na poziomie 22.451 mln euro (wzrost o 22,1 proc. rdr). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 558 mln euro (wzrost o 33,3 proc. rdr).

Marża EBITDA po III kw. 2023 roku spadła do 7,1 proc. z 7,3 proc. rok wcześniej.

„Wszystkie banery skupiają się na konkurencyjności i wolumenie sprzedaży, mając na celu zwiększenie wartości EBITDA, jednakże utrzymująca się inflacja kosztowa może w dalszym ciągu wywierać presję na marżę EBITDA (w procentach sprzedaży). Jesteśmy zaangażowani w nasze długoterminowe cele i podtrzymujemy wszystkie plany przedstawione wcześniej dla każdego z naszych biznesów oraz naszą intencję priorytetowego traktowania inwestycji” – czytamy w raporcie Jeronimo Martins.

Biedronka klejnotem Jeronimo Martins

Przychody sieci Biedronka wzrosły po III kw. o 21,7 proc. rdr do 15,8 mld euro, a w III kwartale wzrosły o 17,4 proc. do 5,5 mld euro. Sprzedaż LFL wzrosła o 17,8 proc. po 9 miesiącach i wzrosła o 12,8 proc. w II kwartale.

CAPEX Grupy Jeronimo Martins wyniósł po III kw. 2023 roku 790 mln euro wobec 557 mln euro rok wcześniej, z czego nakłady w Biedronce sięgnęły 344 mln euro.

Firma podtrzymała, że w tym roku wydatki na inwestycje mogą być zbliżone jak w ubiegłym roku i mogą wynieść ok. 1 mld euro (z czego ok. 45 proc. w Polsce).

Biedronka w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku otworzyła 92 sklepy (78 otwarć netto) i przeprowadziła remodeling 270 lokalizacji. Na koniec września sieć liczyła 3.473 sklepów.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.