Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

InPost w Q3: dwucyfrowe tempo wzrostu wolumenów, przychodów oraz zysku

Przychody InPost w trzecim kwartale wzrosły o 22% r/r osiągając 2,067 mld zł, skorygowana EBITDA zwiększyła się o 40% r/r osiągając wartość 639 mln zł, EBIT wzrósł o prawie 75% r/r, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek wzrósł w trzecim kwartale o 18% r/r, sięgając 210 mln sztuk.

W trzecim kwartale Grupa InPost obsłużyła 210,4 mln przesyłek, co stanowi wzrost o 18% rok do roku. Silną zwyżkę liczby przesyłek Grupa zanotowała zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, osiągając wzrost rok do roku odpowiednio o 13% i 28%.

Grupa zanotowała także znaczący wzrost przychodów, do poziomu 2 067,2 mln zł, czyli o 22,3% rok do roku. Wynik ten był efektem większych wolumenów na wszystkich rynkach.

Skorygowany zysk EBITDA Grupy osiągnął poziom 639,4 mln zł – co oznacza wzrost o 40,3% rok do roku, przy skorygowanej marży EBITDA na poziomie 30,9%. EBIT Grupy wzrósł o 74,9% rok do roku, a marża EBIT wzrosła do 16% w III kwartale 2023 r. wobec 11,2% rok wcześniej. W trzecim kwartale 2023 r. Grupa InPost osiągnęła dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 310,9 mln zł.

InPost z rekordami

W Polsce InPost ustanowił nowy rekord wolumenów dla III kwartału, obsługując 140,4 mln przesyłek. To kolejny kwartał, w którym odnotowany wzrost był szybszy niż wzrost całego rynku, mimo spowolnienia rynkowego we wrześniu. W Polsce liczba przesyłek zwiększyła się o 13%, przy rozwoju rynku na poziomie 10,6% r/r.

W III kwartale Mondial Relay obsłużył o 10% więcej przesyłek r/r co wynikało przede wszystkim ze znacząco wyższej dynamiki w segmencie B2C, o 24% r/r. Jest to zgodne ze strategią Grupy na rynkach, na których działa Mondial Relay.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

W Wielkiej Brytanii InPost dostarczył 13,4 mln paczek, osiągając przychody w wysokości 125,2 mln zł (wzrost o 138,9% r/r). Wielka Brytania wypracowała swój pierwszy w historii rentowny kwartał pod względem skorygowanego zysku EBITDA, w wysokości 11,3 mln zł.