Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

GTC zwiększa przychody z tytułu najmu, chociaż wzrósł poziom pustostanów

Przychody grupy GTC wyniosły w III kw. 45,8 mln euro wobec 41,9 mln euro rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2023 r. przychody wyniosły 135,3 mln euro (126,1 mln euro rok wcześniej), a starta netto 7,4 mln euro (48,3 mln euro zysku przed rokiem).

Wzrost przychodów z wynajmu wynika głównie z wynajmu w wysokości 7 mln euro w związku z ukończeniem projektów Pillar w Budapeszcie, GTC X w Belgradzie, Rose Hill Business Campus w Budapeszcie i Matrix C w Zagrzebiu oraz wzrostu średniej stawki czynszu po indeksacji o inflację (wskaźnik CPI dla Europy). Wzrost został częściowo skompensowany spadkiem przychodów z wynajmu w związku ze sprzedażą biurowców Forest Offices w Debreczynie w I kw. 2023 r. i Cascade oraz Matrix w III i IV kw. 2022 r.

„Nasze wyniki odzwierciedlają obecną sytuację na rynkach, na których działamy. Rosnące stopy procentowe spowodowały spadek wyceny nieruchomości, czego skutkiem był wzrost LTV i spadek EPRA NTA. Wypłata dywidendy, działalność deweloperska oraz potrzeby inwestycyjne spowodowały wyższe niż w poprzednich kwartałach wypływy środków pieniężnych, jednakże ich poziom w spółce pozostaje na zadowalającym poziomie. Na FFO miały wpływ jednorazowe koszty administracyjne w wysokości 4 mln euro, ale przy pominięciu tych jednorazowych kosztów FFO byłoby w trendzie wzrostowym” – powiedział prezes Gyula Nagy.

„Aktywność w zakresie najmów utrzymuje się na wysokim poziomie i jesteśmy przekonani, że ten trend utrzyma się w kolejnych kwartałach” – dodał.

GTC zdecydowała się wycofać z negocjacji w sprawie nabycia Ultima Capital.

„Poddaliśmy ocenie perspektywy GTC i opracowaliśmy kierunki strategiczne na kolejne lata. Po dogłębnej analizie zdecydowaliśmy się wycofać z negocjacji w sprawie nabycia Ultima Capital i skoncentrować nasze wysiłki oraz zasoby na obecnym portfelu i planach rozwoju GTC. Chcielibyśmy, aby GTC skupiło się na swoich głównych obszarach – powierzchni biurowej i handlowej – na kluczowych dla spółki rynkach, a także, aby usprawniło funkcjonowanie istniejącego portfela. Skupilibyśmy się na rozwoju wybranych nieruchomości z naszego portfela ziemi w oparciu o rachunek ekonomiczny tych projektów. Na naszych głównych rynkach chcielibyśmy inwestować w odnawialne źródła energii” – powiedział prezes.

„Chcielibyśmy eksplorować możliwości, jakie otwierają się w szeroko pojętym sektorze mieszkaniowym na najważniejszych rynkach GTC, ale także przyjrzymy się innym, bardziej dojrzałym rynkom w poszukiwaniu okazji. Wreszcie, co nie mniej istotne, będziemy konsolidować kapitał, powoli przechodząc na finansowanie zabezpieczone, na wykup obligacji w 2026 roku” – dodał Gyula Nag.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Strata z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych GTC po trzech kwartałach 2023 r. wyniosła 57 mln euro wobec 12 mln euro zysku w okresie dziewięciu miesięcy 2022 r.

„Strata w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 roku wynika głównie ze spadku wartości godziwej na ukończonych projektach, głównie biurowców w Polsce i na Węgrzech w wyniku delikatnego wzrostu stopy kapitalizacji, w połączeniu z wyższymi współczynnikami powierzchni niewynajętej i zmianami ERV” – napisano w komunikacie GTC.

Marża brutto na działalności operacyjnej wyniosła 95 mln euro w okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. w porównaniu do 92 mln euro rok wcześniej, a koszty administracyjne wzrosły do 15 mln euro z 9 mln euro.

Wskaźnik wynajęcia był na poziomie 83 proc. na koniec września 2023 r. (84 proc. w grudniu 2022 r.).

FFO I (Fundusze z działalności operacyjnej) spadło do 52 mln euro z 54 mln euro przed rokiem, przy FFO I na akcję w wysokości 0,09 euro. FFO skorygowane o jednorazowe koszty administracyjne wyniosły 56 mln euro.

Na koniec września łączna wartość inwestycji wyniosła 2.393 mln euro (2.418 mln euro na koniec grudnia 2022 r.), a GAV – 2.260 mln euro na koniec września 2023 r. (2.288 mln euro na koniec grudnia 2022 r.), w znacznej mierze w wyniku sprzedaży biurowca Forest Offices w Debreczynie za 49 mln euro, co zostało częściowo skompensowane inwestycjami w wysokości 65 mln euro, głównie w aktywa w budowie i 13 mln euro w zakup nowych projektów. Jak podano, powyższy wzrost został skompensowany stratą z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 58 mln euro.

Zadłużenie na koniec kwartału wyniosło 1.248 mln euro w porównaniu do 1.238 mln euro na koniec grudnia 2022 r.

„Wzrost wiąże się głównie z wpływami z kredytów długoterminowych na kwotę 35 mln euro w połączeniu z różnicami kursowymi na obligacjach denominowanych w PLN i HUF w wysokości 5 mln euro i został skompensowany spłatami w omawianym okresie w kwocie 28 mln euro” – dodano.

Saldo środków pieniężnych wyniosło 91 mln euro na koniec września 2023 r. (115 mln euro na koniec grudnia 2022 r.).