Wkrótce SCF 2024 Spring
Dołącz do 1200 uczestników!

Lidl Polska o 80 proc. zredukuje emisje gazów cieplarnianych

Postępujące globalne ocieplenie stanowi zagrożenie dla ludzi i przyrody – Lidl Polska jako społecznie odpowiedzialna firma podejmuje szereg działań mających na celu ochronę naszego ekosystemu. W swojej strategii CSR, wokół której buduje działalność biznesową, mocny akcent stawia na kwestie klimatyczne.

Zmiany klimatu są zauważalne już dziś – coraz częściej doświadczamy ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze czy burze. Topniejące lodowce powodują podnoszenie poziomu wód w morzach, przez co wielu gatunkom roślin i zwierząt grozi wyginięcie. Ocieplenie klimatu to jedno z największych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Mając na uwadze rolę zmian klimatycznych w kształtowaniu przyszłego bezpieczeństwa planetarnego, żywnościowego czy geopolitycznego, Lidl stawia sobie ambitne cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Działalność Lidl Polska w zakresie ochrony klimatu skupia się na wielu obszarach, które łączy wspólny mianownik: ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza względem poziomu z czasów przedprzemysłowych. W roku 2022 sieć przeszła na 100% użycia zielonej energii elektrycznej w Zakresie 1 i 2, m.in. poprzez zakup energii elektrycznej pochodzącej z OZE oraz wytwarzanie własnego prądu z instalacji fotowoltaicznych. Z kolei do roku 2030 Lidl, we wszystkich krajach swojej działalności, zamierza zredukować emisje operacyjne z Zakresu 1 i 2 o 80% względem 2019 roku.

Aby osiągnąć te ambitne założenia Lidl Polska stawia na:

  • obniżanie zużycia energii w sklepach, centrach dystrybucyjnych i centrali,
  • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych i oświetlenia LED,
  • optymalizację tras dostaw

W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych Lidl Polska zrezygnował z dostaw transportem lotniczym zagranicznych warzyw i owoców. Zdecydowana większość spośród dostępnych
w ofercie Ryneczku Lidla produktów pochodzi od polskich dostawców, a jedynie część jest sprowadzana z innych krajów.

Globalnie sieć zobowiązuje również swoich dostawców, którzy odpowiadają za 75% emisji gazów cieplarnianych, do wyznaczenia własnych celów klimatycznych do 2026 r.

Równolegle do działań operacyjnych, firma stawia na edukację. Od października spółki narodowe Lidl realizują inicjatywę #teamlidl YOU, która ma przybliżyć pracownikom, klientom, dostawcom oraz partnerom społecznym i biznesowym zaangażowanie sieci w działania CSR oraz zachęcić ich do aktywności na rzecz środowiska i społeczeństwa. Celem akcji jest zainspirowanie interesariuszy do włączenia zrównoważonych działań w ich codzienne życie zawodowe i prywatne. Program obejmuje komunikację, szkolenia, tworzenie innowacyjnych platform edukacyjnych i wymiany doświadczeń oraz programy motywacyjne umożliwiające dzielenie się pomysłami.

Trwa rejestracja uczestników i partnerów!

SCF 2024 Spring

Najważniejsze wiosenne spotkanie rynku centrów handlowych,  9-10 kwietnia 2024, Legia Warszawa.

Rejestracja uczestników
Zamów pakiet partnera

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych. Zapraszamy do reklamy oraz bezpłatnej subskrypcji.

Czytaj online
Zostań partnerem