Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Pepco Group planuje otworzyć w roku 2024 co najmniej 400 sklepów

W roku obrotowym 2023 przychody Pepco Group wzrosły o 17,7 proc. rdr przy założeniu stałych kursów walutowych oraz o 17,1 proc. przy kursach rzeczywistych. Zysk przed opodatkowaniem spadł o 32,7 proc. rdr. W roku 2024 Grupa planuje otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów netto we wszystkich formatach ale największa liczba dotyczyć będzie sieci Pepco.

Spółka tłumaczy, że spadek zysku wynika z inwestycji w sklepy, ekspansji i związanych z tym kosztów łańcucha dostaw wraz ze wzrostem inflacji i kosztów odsetkowych.

„Wybiegając myślami w przyszłość do 2024 r., pragnę zauważyć, że pomimo spodziewanej kontynuacji krótkoterminowych wyzwań sprzedażowych w całej branży, spoglądamy w nadchodzący rok z ostrożnym optymizmem ze względu na niedawno opublikowane dane wskazujące na spodziewane złagodzenie niektórych źródeł presji na budżety gospodarstw domowych, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Spodziewamy się również poprawy marży brutto w trakcie roku, a nawet już teraz dostrzegamy zachęcające sygnały w tym zakresie” – mówi Andy Bond, prezes Pepco Group.

W roku obrotowym 2022/23, zakończonym 30 września 2023 r., marża brutto wyniosła 40,1 proc., co oznacza spadek o 0,7 p.p.

Rekordowa liczba nowych sklepów

„Pomimo trudnych warunków rynkowych, odnotowaliśmy kolejny rok strategicznego postępu i rekordowej sprzedaży w wysokości 5.649 mln euro w porównaniu z wyśrubowanymi już wynikami wypracowanymi rok wcześniej. Otworzyliśmy rekordową liczbę 668 nowych sklepów netto, głównie pod szyldem Pepco, w Europie ŚrodkowoWschodniej, ale także w Europie Zachodniej, przy czym liczba nowych sklepów w tym regionie zbliżyła się do połowy wszystkich uruchomionych – przy bardzo optymistycznych postępach w Europie Zachodniej, w szczególności w krajach takich jak Hiszpania i Włochy” – powiedział Andy Bond.

„Biorąc to wszystko pod uwagę nasze ogólne wyniki przyjęliśmy z mieszanymi uczuciami ze względu na dość rozczarowującą wielkość zysku. Zgodnie z informacjami, które przedstawiliśmy podczas Dnia Rynków Kapitałowych w październiku, podejmujemy zdecydowane działania aby temu zaradzić oraz zmierzamy do realizacji naszej strategii zapewnienia bardziej systematycznego wzrostu sprowadzającej się do hasła +robić mniej, by osiągnąć więcej+, z większym naciskiem na poprawę rentowności i generowanie gotówki” – dodał Bond.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Pepco Group planuje intensywny rozwój

Grupa poinformowała, że planuje otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów netto we wszystkich formatach w roku obrotowym 2024. Jak podano, największa ich liczba dotyczyć będzie sieci Pepco.

Łączna liczba sklepów grupy na koniec roku obrotowego 2023 wyniosła 4.629, tj. zwiększyła się o 668 nowych sklepów netto, co oznacza wzrost o 16,9 proc. rdr.