Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

EDS Retail Park: inwestor parków handlowych wszedł w proces restrukturyzacji

W krajowym Rejestrze Zadłużonych zarejestrowano zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego spółki EDS Retail Park z Gdańska. Spółka jest inwestorem parków handlowych.

„Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest EDS RETAIL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarządził o wpisaniu do repertorium GRz sygn. akt GD1G/GRz/21/2024 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 9 lutego 2024 r.” – czytamy w sądowym ogłoszeniu.

Rok 2022 na dużym minusie

Jeszcze trzy lata temu nic nie wskazywało, że EDS Retail Park może mieć kłopoty. Najpierw firma wprowadziła na rynek EDS Park Reda zaraz potem kolejny park handlowy, tym razem w Nowym Dworze Mazowieckim.

R E K L A M A

– Sprzedaż kolejnego centrum handlowego wpisuje się w przyjęty plan na rok 2022. Patrząc na rok 2021, jesteśmy zadowoleni zarówno z ilości pozyskiwanych nowych gruntów pod realizowane inwestycje, jak i tempa ich oddawania – pod koniec 2021 roku mówił Michał Nowak, Prezes Zarządu EDS Retail Park.

W kolejnym roku wyniki finansowe spółki pogorszyły się. Rok obrotowy 2022 EDS Retail Park zamknęła stratą bilansową netto : – 43.491,91 zł przy sumie bilansowej na poziomie 4.882.796,86 zł

EDS Retail Park zrealizował 7 projektów

EDS Retail Park to polski inwestor w zakresie prowadzenia kompletnego procesu inwestycyjnego, związanego z budową i komercjalizacją parków handlowych na terenie Polski i krajów bałtyckich.

Głównym założeniem EDS Retail Park jest kompleksowa realizacja projektu rozpoczynająca się od pozyskania gruntu, opracowania projektu budowlanego oraz wykonawstwa, komercjalizacji powierzchni na oddaniu do użytkowania kończąc. EDS Retail Park na przestrzeni ostatnich 6 lat zrealizował w kraju 7 inwestycji.

Dotychczasowe inwestycje spółki to: EDS Park Sosnowiec, EDS Park Rembelszczyzna, EDS Park Opatów, EDS Park Debrzno, EDS Park Legnica, EDS Park Reda i EDS Park Nowy Dwór Mazowiecki.