Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Grupa Benefit Systems zakończyła rok 2023 rekordowymi wynikami

Grupa Benefit Systems zakończyła 2023 rok z ponad 1,9 mln kart na wszystkich rynkach, co oznacza wzrost o ponad 300 tysięcy w stosunku do 2022 r. Benefit Systems jest Partnerem Strategicznym targów SCF 2024 Spring, które odbędą się w dniach 9-10 kwietnia, na stadionie Legii Warszawa.

W pierwszym kwartale br. spółka kontynuuje wzrosty i szacuje, że liczba kart powiększy się o kolejne 77 tysięcy. Zysk netto Benefit Systems wzrósł w 2023 roku o 218% do 439,6 mln zł. W 2024 roku Benefit Systems oczekuje wzrostu liczby kart sportowych o 230 tysięcy i utrzymania rentowności prowadzonej działalności na dotychczasowym poziomie.

„Rok 2023 zakończyliśmy z rekordowymi wynikami – 1,9 mln kart sportowych i potrojenie zysku netto napawa nas dumą i stanowi kolejny kamień milowy w rozwoju naszej spółki. Wszystkie obszary naszej działalności przyczyniły się do tego sukcesu, ale szczególnie chciałbym podkreślić, że sieć naszych własnych klubów fitness w Polsce po raz pierwszy w historii odnotowała pozytywny wynik operacyjny. Przejęte w ub. r. kluby pozytywnie kontrybuowały do tego wyniku, potwierdzając trafność naszych decyzji akwizycyjnych. Z każdym kwartałem odnotowujemy wyższy poziom wizyt użytkowników programu MultiSport we własnych klubach fitness – mówi Marcin Fojudzki, członek Zarządu i CFO Benefit Systems.

R E K L A M A

W 2023 r. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wzrosły o 45% do 2 774,1 mln zł. Przełożyło się to na zysk operacyjny w wysokości 540,1 mln zł, czyli o 154% wyższy w porównaniu do 2022 r. Z kolei wynik EBITDA w 2023 r. był o 86% wyższy i wyniósł 827,6 mln zł. Na koniec czwartego kwartału 2023 Benefit Systems posiadał niemal trzy razy więcej gotówki netto niż rok wcześniej – 373 mln zł w porównaniu do 134 mln zł na koniec 2022 r.

„Wypracowane wyniki finansowe pozwalają nam z optymizmem spoglądać w przyszłość. Chcemy utrzymać dynamiczne tempo rozwoju. Zakładamy dalszy wzrost wolumenów kart sportowych: o 150 tys. szt. w Polsce i 80 tys. szt. na rynkach zagranicznych. Zarówno na rynku polskim, jak i za granicą oczekujemy wzrostu ARPU na poziomie wysokich kilku procent. Spodziewamy się także utrzymania rentowności operacyjnej na poziomie z 2023 roku. Bardzo dobra pozycja gotówkowa pozwoli nam na zwiększanie inwestycji. W tym roku planujemy m.in. ok. 15 otwarć nowych klubów fitness w Polsce oraz co najmniej 20 na pozostałych rynkach. Zamierzamy również kontynuować analizę rynków pod kątem możliwości akwizycyjnych – podsumowuje Marcin Fojudzki.

Segment Polska

Na koniec IV kwartału 2023 roku karty sportowe posiadało ponad 1 425 tys. osób w Polsce. Segment Polska odnotował przychody na poziomie 554,5 mln zł, co stanowi wzrost o 38% względem analogicznego okresu w 2022 r. EBIT wyniósł 133,2 mln zł, a EBITDA 202,6 mln zł (wzrost odpowiednio o 116% i 76% względem IV kwartału 2022 r.).

Benefit Systems kontynuował rozwój programu MultiSport, rozwijając własną sieć obiektów sportowych i poszerzając grono partnerów. W portfolio Grupy w Polsce na koniec minionego roku znajdowało się 218 własnych klubów fitness. Łącznie, przez 12 miesięcy 2023 roku, spółka powiększyła sieć własną o 48 lokalizacji, z czego 7 stanowiły otwarcia organiczne. Był to okres najbardziej dynamicznego wzrostu liczby klubów od 2018 roku. W roku 2023 Grupa dokonała akwizycji obiektówtakich sieci takich jak: Interfit Club (5), Max-Gym (3), Active Fitness Club (2), Calypso Fitness (21), Gravitan (2), Studio Energia (1), Manufaktura Zdrowia (2) i Saturn Fitness (6). Jednocześnie, liczba partnerów programu MultiSport przekroczyła 5 tysięcy.

Mamy ambitne cele w zakresie rozwoju oferty MultiSport, a jednym z nich jest stały wzrost bazy obiektów partnerskich i aktywności sportowych. W ubiegłym roku włączyliśmy do programu blisko 600 nowych podmiotów i zakończyliśmy 2023 rok z ponad 5 tysiącami obiektów oraz ponad 40 aktywnościami sportowymi. Od pandemii aktywność użytkowników utrzymuje się na wyższym poziomie i w ubiegłym roku była nieco wyższa w porównaniu do roku 2022 – wyjaśnia Wojciech Szwarc, członek Zarządu Benefit Systems odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci partnerskiej, i dodaje: W ostatnich miesiącach intensywnie pracujemy nad ofertą aktywności w ramach Letniej Gry. Nasza wakacyjna grywalizacja ma na celu motywowanie do aktywności oraz edukację w zakresie zdrowego stylu życia. Tylko w zeszłym roku zmobilizowaliśmy o 69% użytkowników więcej niż rok wcześniej, a najwyższą punktację w grywalizacji miały aktywności w obiektach sportowych, w tym treningi w nowych lokalizacjach.

Segment Zagranica

Na rynkach zagranicznych na koniec grudnia 2023 r. aktywnych było łącznie 495,8 tys. kart sportowych. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły w IV kwartale ub.r. 203,0 mln zł, a zysk operacyjny 27,2 mln zł. Obecnie, za granicą Grupa Benefit Systems posiada 31 klubów fitness – 17 w Czechach, 12 w Bułgarii, 1 w Słowacji, a od końca grudnia 2023 r. również pierwszy klub w Chorwacji.