Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

NEPI Rockcastle wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 22. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zostało opisanych 5 praktyk NEPI Rockcastle Polska. Wyróżnione praktyki znalazły się w kategoriach S i E, biorąc pod uwagę trzy filary zrównoważonego rozwoju ESG, a w szczególności: Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej oraz Środowisko.

Wśród nich pilotażowa akcja pomocy psychologicznej dla młodzieży, cykl warsztatów upcyklingowych, akcja edukacyjna nt. segregacji odpadów, cyrkularny przewodnik oraz zastosowanie sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania energią w centrach. Raport FOB to największy w Polsce przegląd dobrych praktyk firm w zakresie ESG.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podsumowuje najważniejsze kwestie związane z ESG w danym roku w Polsce. Premiera raportu odbyła się 16 kwietnia.

Do tegorocznego raportu, zakwalifikowały się wszystkie zgłoszone przez NEPI Rockacstle w Polsce praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju ESG, tj.:
• Akcja: „Przerabiamy reklamy – warsztaty upcyklingowe”;
• Akcja: BądźmyŚmiecioodpowiedzialni;
• Centrum Mocy w Solaris Center w Opolu;
• Przewodnik cyrkularny część II;
• Zastosowanie sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania energią w centrach handlowych.

Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się zarówno działania prowadzone wspólnie przez wszystkie centra NEPI Rockcastle w Polsce, jak i lokalne inicjatywy centrów.

– Bardzo cieszymy się z ponownego wyróżnienia naszych działań w raporcie FOB. Z każdym rokiem rozwijamy prowadzone inicjatywy, aby odpowiadać na krótko- i długoterminowe wyzwania, które centra handlowe skupiają niczym w soczewce. Staramy się również uwzględniać codzienne, różnorodne potrzeby lokalnych społeczności, a naszym atutem jest fakt bycia ważnym łącznikiem między ludźmi, instytucjami, lokalnymi organizacjami. Przez to możemy budować szerokie zaangażowanie wokół ważnych społecznie tematów. W kwestiach środowiskowych natomiast, wierzymy, że działania muszą zaczynać się na poziomie każdego człowieka i danej społeczności, dlatego tak wiele miejsca poświęcamy edukacji oraz inspirowaniu do zmiany nawyków – mówi Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability z NEPI Rockcastle.

NEPI Rockcastle w swojej działalności uwzględnia 10 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): 3. Dobre zdrowie i jakość życia, 4. Dobra jakość edukacji, 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia, 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 11. Zrównoważonego miasta i społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13. Działania w dziedzinie klimatu, 15. Życie na lądzie.

Wyróżnione inicjatywy:

Akcja: „Przerabiamy reklamy – warsztaty upcyklingowe”

W 14 centrach NEPI Rockacstle w Polsce odbyły warsztaty upcyklingowe, w trakcie których klienci wzięli udział w szyciu wielorazowych, modnych toreb shopperek z dawnych banerów reklamowych centrów. Akcja połączona była z edukacją nt. cyrkularności, upcyklingu, zero waste. W działanie włączyli się również najemcy centrów, przekazując swoje banery. Celem była edukacja i zachęcanie do upcyklingu oraz pokazanie, że odpady to surowce, które otrzymując „drugie życie” stają się praktycznym i wielorazowym produktem. W trakcie warsztatów uszyto 1570 shopperek, dodatkowe 1400 odebrali klienci, którzy posiadali aplikację SPOT. W ten sposób przerobiono 1000 m2 dawnych banerów, problematycznych odpadów. W warsztatach wzięło udział 2000 osób.

Akcja: BądźmyŚmiecioodpowiedzialni

We współpracy z lokalnymi zakładami i firmami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami NEPI Rockcastle zorganizowało cykl angażujących działań oraz pokazów edukacyjnych pod hasłem „BądźmyŚmiecioodpowiedzialni”. Celem była edukacja nt. segregacji, a także obalanie mitów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów. W centrach pojawiły się punkty informacyjne miejskich zakładów oczyszczania lub firm odbierających odpady komunalne, zaś na parkingach wybranych obiektów – śmieciarki. Ponadto klienci mogli dołączyć do zbiórki drobnych elektrośmieci realizowanych w kooperacji z PSZOK lub lokalnymi operatorami odbioru odpadów, otrzymując w zamian rośliny miododajne. Rezultatem akcji było prawie 5000 osób na stoiskach oraz ponad 2 tony zebranych elektrośmieci.

Centrum Mocy w Solaris Center w Opolu

W galerii Solaris w Opolu we współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego powstał punkt stałej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży pod nazwą Centrum Mocy. Jego celem jest budowanie odporności psychicznej młodzieży. Pilotażowy projekt pomocy psychologicznej ma pomóc młodzieży w budowaniu ich własnej wartości i przeciwdziałać depresji w tej grupie. W opolskim Centrum Mocy organizowane są bezpłatne warsztaty Life Plan Academy dla młodzieży przygotowane i prowadzone przez trenerów – specjalistów różnych dziedzin z Fundacji Marka Kamińskiego. W ramach projektu zapewnione są różnorodne aktywności, które wspierają rozwój emocjonalny, umiejętności interpersonalne i samowiedzę dzieci.

Przewodnik Cyrkularny

Druga edycja Przewodnika powstała we współpracy z najemcami – Grupą CCC, LPP oraz OTCF. W materiale opisano konkretne rozwiązania dostępne w centrach handlowych NEPI Rockcastle, tj. w przestrzeniach wspólnych oraz produkty i usługi oferowane przez najemców. Przedstawione dobre praktyki miały zachęcić klientów do bardziej zrównoważonych wyborów, uwzględniających cały cykl życia produktu, także po jego zużyciu, traktując odpady jako wartościowe surowce.
Zastosowanie sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania energią w centrach handlowych.
NEPI Rockcastle z estońską firmą R8, wykorzystującą innowacyjną technologię sztucznej inteligencji (AI), rozpoczęła zarządzanie systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi i grzewczymi w celu optymalizacji wydajności układów HVAC budynków przy zachowaniu zgodnych z wymogami warunków wewnątrz centrów handlowych i przy minimalnych kosztach. Dzięki podłączeniu do systemu automatycznego sterowania funkcjami technicznymi budynku BMS możliwe jest monitorowanie czujników w czasie rzeczywistym w odniesieniu do temperatur zewnętrznych z uwzględnieniem ilości osób w centrum handlowym. Bieżąca kontrola pracy urządzeń zapewnia ich maksymalną wydajność i oszczędności w zużyciu energii.