Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

AmRest: początek roku z solidnymi wzrostami wyników

W pierwszym kwartale roku przychody Grupy AmRest wzrosły o 5,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r. i wyniosły 592,6 mln EUR. Wygenerowana EBITDA wyniosła 81,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 14,9% w stosunku do analogicznego okresu 2023. Powstało 19 nowych restauracji, a liczna wszystkich restauracji wyniosła 2 197.

Pod względem porównywalnej sprzedaży w tych samych sklepach indeks zamknął kwartał na poziomie 102, przy łącznym wzroście transakcji o 1,4%. Jednakże te skonsolidowane dane pokazują znaczne rozbieżności pomiędzy różnymi krajami, przy świetnych wynikach polskiego rynku i zauważalnym wzroście przychodów w Hiszpanii.

Pomimo wyzwań związanych z inflacją i spowolnienia w styczniu, sprzedaż stopniowo odzyskiwała w ciągu kwartału. Ponadto Spółka zaobserwowała znaczący postęp w sprzedaży cyfrowej, która osiągnęła 56% całkowitej sprzedaży, o 6 punktów więcej niż w roku ubiegłym. EBITDA AmRest wyniosła 81,1 mln EUR notując wzrost o 14,9% rok do roku, tym samym ustanawiając nowy rekord za pierwszy kwartał. Marża EBITDA wzrosła o ponad jeden punkt procentowy i wyniosła 13,7%. Na poprawę rentowności wpływ miało ustabilizowanie się cen zarówno dostaw oraz kosztów energii, jak również poczyniony progres w zakresie efektowości, a także efekt ekonomii skali i właściwej strategii cenowej.

Wyższe koszty finansowe wynikające z wyższych stawek, przy postępie na poziomie komercyjnym, przełożyły się na zysk netto w wysokości -2,1 mln EUR. W pierwszym kwartale 2023 roku Spółka wygenerowała 3,1 mln EUR, z czego 1,5 mln EUR pochodziło z działalności kontynuowanej, a 1,6 mln EUR z działalności zaniechanej.

Zadłużenie na stabilnym poziomie

Wskaźnik dźwigni finansowej wyniósł 2,0x. Zadłużenie finansowe brutto Grupy było praktycznie na praktycznie stabilnym poziomie 620,7 mln EUR. Zadłużenie finansowe netto wyniosło 454,6 mln EUR, stanowi to wzrost o 57,2 mln EUR w wyniku spadku środków pieniężnych Grupy o 60 mln EUR, który pozostał na zdrowym poziomie 167,1 mln EUR. Ta zmiana bilansu wynika z normalnej sezonowości generowania środków pieniężnych w pierwszym kwartale roku. Wpływ miały również koszty transakcyjne związane z umową nowego zadłużenia oraz realizacją CAPEX z tytułu dużej liczby otwarć restauracji zrealizowanych w ostatnim miesiącu finansowym 2023 roku. Ponadto, AmRest ma dostęp do linii kredytowych na kwotę 254,9 mln EUR.

19 nowych restauracji

Na koniec I kwartału 2024 roku AmRest zarządzał portfelem 2 197 restauracji. Otwartych zostało 19 nowych lokali, zaś 10 lokali zostało zamkniętych. Daje to wzrost netto o 9 lokali zlokalizowanych głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

„To był kolejny wymagający kwartał, który ponownie potwierdził solidne fundamenty naszego modelu biznesowego. Atrakcyjna oferta cenowa oparta na wysokiej jakości produktach, unikalna kultura obsługi AmRest, a także rozwiązania cyfrowe w naszych restauracjach, pozwoliły nam skutecznie sprostać wyzwaniom, przed którymi stanęliśmy w tym okresie. Pozostajemy zaangażowani w realizację naszej strategii, w tym w ciągłą ekspansję naszej sieci restauracji w celu dalszego poszerzania bazy klientów” – mówi Eduardo Zamarripy, dyrektora finansowego AmRest Holdings SE.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Europa Środkowo-Wschodnia z największymi wzrostami

Europa Środkowo-Wschodnia utrzymała największy wzrost, osiągając przychody w wysokości 335,3 mln EUR, co stanowi wzrost o 10,2% w porównaniu z tym samym kwartałem 2023 roku. Wygenerowana EBITDA wyniosła 58,8 mln EUR przy wzroście o 23,0%, co oznacza marżę EBITDA na poziomie 17,5% i wzrost o 1,8 punktu procentowego.

Przychody w Europie Zachodniej osiągnęły 218,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 2,9% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku. Wygenerowana EBITDA wyniosła 27,7 mln EUR, co stanowi wzrost o 16,4% rok do roku, a marża EBITDA wyniosła 12,7%, o 1,5 punktu procentowego więcej niż w 1Q’23. W szczególności w Hiszpanii przychody wzrosły o 13,9%, a EBITDA o 21,1%, co doprowadziło do znacznego wzrostu marż.

W Chinach spadek konsumpcji był znaczący, szczególnie w pierwszych tygodniach roku, jednak nastroje konsumenckie, a w konsekwencji wyniki sprzedaży AmRest, uległy znacznej poprawie w miarę upływu kwartału. Przychody wygenerowane w 1Q’24 wyniosły 21,6 mln EUR, co oznacza spadek o -12,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przeliczeniu na walutę lokalną, efekt ten został zredukowany do -7,4% ze względu na deprecjację chińskiej waluty. Wygenerowana EBITDA wyniosła 4,1 mln EUR w porównaniu do 5,6 mln EUR rok wcześniej. Oznacza to marżę EBITDA na poziomie 18,9% i spadek rentowności o 3,7 punktu procentowego.