Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Radosław Jodko, RRJ Group: ESG to wiele wyzwań dla rynku nieruchomości

Wdrożenie dyrektywy o sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (CSRD) wiążę się z wieloma obciążeniami dla sektora nieruchomości. Zdaniem Radosława Jodko, eksperta ds. inwestycji i specjalista rynku nieruchomości z RRJ Group, raportowanie ESG nałoży na właścicieli budynków wprowadzenie zmian technicznych, które umożliwią m.in. monitorowanie zużycia mediów i odpadów.

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane, by do 6 lipca 2024 roku wdrożyć dyrektywę CSRD nakładającą na firmy obowiązki w zakresie sprawozdawczości związanej ze zrównoważonym rozwojem. Polskie przepisy implementujące dyrektywę, przeszły dopiero etap konsultacji, a więc są jeszcze procedowane. Spóźniają sią także inne kraje UE.

„Dyrektywa o sprawozdawczości znana jest już od 2023 roku, podobnie jak europejskie standardy raportowania ESRS, dlatego już od jakiegoś czasu branża nieruchomości także do nich się dopasowuje i przygotowuje. Dobrze, żeby nie umknęło, że dyrektywa CSRD jest ważna również na rynku najmu. Bo emisyjności budynków, w których najemcy prowadza swoją działalność, także będzie musiała być raportowana. Wyzwaniem staje się zbieranie danych, a za ich brak grozi odpowiedzialność karnoskarbow”a – przypomina Radosław Jodko, ekspert ds. inwestycji i specjalista rynku nieruchomości z RRJ Group.

ESG w sektorze nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości odpowiadają za 40 proc. emisji gazów cieplarnianych na świecie. Są zatem wśród czołowych branż, które w największym stopniu przyczyniają się do zmian klimatycznych. Dlatego w 2023 roku UE w sektorze nieruchomości dokonała wielu zmian prawa i wymogów. Wśród najważniejszych znalazły się: znowelizowana dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED) czy dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III); weszły w życie wymogi dotyczące podatku węglowego z tytuły importu do UE wybranych materiałów.

„Mamy prawdziwe tsunami prawne i wymogów, które trzeba nie tylko znać, ale najemcy także powinni je brać pod uwagę przy wyborze miejsca na siedzibę. Wyzwaniem dziś staje się odpowiednio szczegółowe i transparentne zbieranie oraz monitorowanie danych o zużyciu mediów” oraz odpadów – zwraca uwagę Jodko.

Zobowiązania sprawozdawcze w łańcuchu interesariuszy

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Dyrektywa dotyczącą sprawozdawczości ESG oznacza, że 50 tys. przedsiębiorstw w UE i 3,5 tys. firm w Polsce będzie musiało raportować swój wpływ na środowisko i społeczność oraz standardy zarządcze.

„Poprawianie efektywności energetycznej budynków to jedno z kluczowych zadań, ale poza modernizacją właśnie kwestia zbieranych danych i ich analiza staje się nie mniej ważnym zadaniem. Dopiero przy pierwszych raportach i w praktyce okaże się, jak bardzo właściciele budynków są na to gotowi. Wiadomo, że jeśli najemcy zażądają na potrzeby wewnętrznych raportów ESG danych o faktycznym zużyciu, to właściciele będą musieli takie dane udostępniać, a to oznacza w wielu przypadkach zmianę systemów pomiarów. Wszystko to przełoży się także na falę negocjacji nowych stawek najmu” – wylicza Radosław Jodko, ekspert ds. inwestycji i specjalista rynku nieruchomości z RRJ Group.

„Nie zdajemy sobie sprawy chyba jeszcze w pełni, jak wielka rewolucja nas czeka i jak bardzo dopiero raporty za 2024 rok pokażą poziom przygotowania do tych zmian” – podsumowuje Jodko.